AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), siekdama tinkamai įgyvendinti pasikeitusių teisės aktų nuostatas, teikia informaciją dėl pavojingų medžių, esančių elektros tinklų apsaugos zonoje, kirtimo.

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-309 aktuali redakcija), 4.5 ir 4.6 papunkčiuose numatyti atvejai, kai leidimai kirsti mišką ESO neprivalomi šiais atvejais:

  • elektros oro linijų apsaugos zonoje pavojų keliantiems medžiams ar kitiems medžiams, kurie virsdami gali sutrikdyti inžinerinės infrastruktūros veiklą, kirsti, suderinus su privataus miško savininku ar valstybinio miško valdytoju Elektros tinklų apsaugos taisyklėse nustatyta tvarka;
  • ne daugiau kaip 10 metrų atstumu už Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų elektros oro linijų apsaugos zonos ribų pavojų keliantiems medžiams kirsti.

Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 1-168), 5.11 papunktyje apibrėžta Elektros tinklams pavojų keliančio medžio arba krūmo sąvoka, o 24 punkto papunkčiuose nustatyta teisė Bendrovei kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius (toliau – Pavojingi medžiai), augančius elektros tinklų apsaugos zonoje už elektros tinklų proskynos ribų, tik suderinus tokį kirtimą su miško savininku / valdytoju.

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Bendrovė etapais nuskaito elektros oro linijas visoje Lietuvoje ir pagal Lidar technologiją identifikuoja Pavojingus medžius, kurie turi būti pašalinti. Prieš pavojingų medžių kirtimą, Bendrovė išsiųs miško savininkams / valdytojams informacinius pranešimus, kuriais bus informuojama, kad Bendrovės rangovas artimiausiu metu elektros oro linijos apsaugos zonose, kurios patenka į Jiems nuosavybės teise priklausantį ar kita teise valdomą žemės sklypą, specialiais dažais sužymės visus pavojų elektros tinklui keliančius medžius.

Sužymėjus ir suskaičiavus visus Pavojingus medžius, vadovaujantis Elektros tinklų apsaugos taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta tvarka, Bendrovė kreipsis į visus miško savininkus / valdytojus, kad būtų gautas jų sutikimas medžių iškirtimui. Miško savininkas / valdytojas sutikimą turės pateikti ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo rašto gavimo datos. Jeigu sutikimas nebus pateiktas per nurodytą terminą, vadovaudamiesi Taisyklių nuostatomis, Bendrovės rangovai atliks pavojingų medžių pjovimo darbus numatytais terminais.

Jeigu miško savininkas / valdytojas prieštaraus planuojamiems vykdyti darbams, jis turės pateikti motyvuotą bei pagrįstą informaciją, kad šių medžių aukštis ir būklė nekelia pavojaus ir jų kirsti negalima. Svarbu paminėti, kad miško savininkui / valdytojui atsisakius suderinti Bendrovės rašte nurodytus kirsti Pavojingus medžius, dėl kurių gali įvykti elektros įrenginių gedimas, Bendrovei pareikalavus, miško savininkas / valdytojas privalės atlyginti (kompensuoti) Bendrovės patirtus tiesioginius nuostolius, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje. Atlikus visas procedūras, Pavojingi medžiai bus šalinami.

Sprendimų klientams departamento vadovas                                                         Audrius Buivydas

2022 03 16 traktoriusInformuojame, kad 2022 m. kovo 3 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-150 buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.

Paramos paraiškas bus galima teikti nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki birželio 14 d., o pavėluotai – iki liepos 8 d. (už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.). 

Svarbu. Atkreipiame dėmesį, kad nepriklausomai nuo to, kokiu būdu pateikta paramos paraiška (ar padedant specialistui, ar teikiant savarankiškai) pareiškėjas patvirtina, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi. Siekiant išvengti Nacionalinės mokėjimo agentūros sankcijų ir reikšmingų paramos sumų praradimų, prašome atidžiai peržiūrėti paraiškoje esančią informaciją ir pastebėjus klaidų ar netikslumų, kuo skubiau atlikti paraiškos taisymą (paraiškos duomenų keitimas galimas tik iki 2022 m.  liepos 8 d.).       

Žmogaus amžius, organizmo funkciniai sutrikimai, negalia, socialinė situacija, gebėjimai kasdieninėje veikloje, rizikos ir kitos aplinkybės padiktavo Utenos seniūnijos bendruomenės socialinio projekto tęstinumą ir 2021 m. Įgyvendinant projektą ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos miesto ir Utenos seniūnijos bendruomenėse‘‘ pagyvenusiems žmonėms buvo teikiamos tokios paslaugos, kaip konsultavimas / informavimas, transporto organizavimas, asmens lydėjimas į įvairias socialines, sveikatos, reabilitacijos įstaigas ir bendruomenės centre vykstančius renginius, maisto produktų nupirkimas ir paruošimas, namų ruoša, asmens higienos ir ūkio darbai.

Teiktų socialinių paslaugų tikslas – patarnauti, padėti įvairiomis nepiniginėmis formomis, siekiant grąžinti sugebėjimus pasirūpinti savimi, patenkinti asmenų gyvybinius poreikius ir sudaryti palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas. Projektas, vykdytas penktus metus. Įdarbinti 4 žmonės. Paslaugos buvo teiktos 27 asmenims gyvenantiems Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose ir 18 asmenų gyvenančių Utenos mieste. Projekto įgyvendinimui skirtos Utenos rajono savivaldybės lėšos – 25000 Eur.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Aistė Bernotienė

 

 Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų konkursui pagal prioritetinių remiamų veiklų sąrašą, kuris nurodytas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-06 įsakymu Nr. AĮ-369 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo 18 punkte.

Paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2022 m. balandžio 4 d. 17:00 val. Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena), taip pat gali būti pateiktos paštu,  registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) (įėjus, pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis - „Kita“))  bei elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (paraiškos teikiamos el. paštu, turi būti pasirašytos pasirašius saugiu elektroniniu parašu). Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos paraiškos nevertinamos. Jeigu paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena. Kartu su Paraiška pateikiami visi Paraiškos formoje nurodyti dokumentai.
Gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarka
Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projekto paraiška
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė, tel. 8 (389) 61599 el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pažymime, kad gyventojams, kurie gavo KI tabletes, naujai KI tabletės nebus išduodamos.

Branduolinės ar radiologinės avarijos metu aplinkoje pasklidus radioaktyviajam jodui ir tik Sveikatos apsaugos ministerijai rekomendavus, reikia suvartoti žmonių amžiaus grupei nustatytą kiekį KI tablečių:

naujagimiams iki 1 mėn. rekomenduojama KI vienkartinė dozė yra ketvirtis tabletės;

kūdikiams nuo 1 mėn. iki 3 metų rekomenduojama KI vienkartinė dozė yra pusė tabletės;

vaikams nuo 3 iki 12 metų rekomenduojama KI vienkartinė dozė yra viena tabletė;

vaikams nuo 12 metų ir suaugusiems rekomenduojama KI vienkartinė dozė yra dvi tabletės.

Optimalus laikas blokuoti skydliaukę jodu yra likus 6 valandoms iki galimo radioaktyviojo jodo įkvėpimo ar patekimo su maistu, bet ne anksčiau nei prieš 24 valandas. Blokuoti skydliaukę KI dar yra veiksminga praėjus 2 valandoms nuo radioaktyviojo jodo įkvėpimo ar patekimo su maistu, bet ne vėliau, nei praėjus 8 valandoms. Naudoti KI tabletes kitu, nei nurodyta, laiku gali būti žalinga, todėl žmonės turi griežtai laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymų.

Skydliaukės apsaugai branduolinės ar radiologinės avarijos atveju netinka vartoti vaistinėse parduodamų spiritinių ar vandeninių jodo tirpalų, purškalų su jodu, maisto papildų su jodu, nes jie neapsaugo skydliaukės nuo radioaktyviojo jodo žalingo poveikio dėl juose esančio mažo stabiliojo jodo kiekio.

KI tablečių išdavimą gyventojams organizuoja Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (tel. +370 389 51 867) ir VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (tel.+370 671 64 431). Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Utenos rajono kaimiškose seniūnijose, kalio jodido tabletės išduodamos seniūnijų teritorijoje esančiuose VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro padaliniuose jų darbo metu.

Miesto gyventojai KI tabletes gali atsiimti Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure Utenio a. 7, I aukštas, biuro darbo laiku. Kviečiame rajono gyventojus, kurie dar nėra gavę KI tablečių, atsiimti jas minėtose įstaigose. Atsiimant tabletes, privalu laikytis nustatytų saugumo reikalavimų ir turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Iki 2022-03-01 KI tablečių išdalyta 72 proc. Utenos rajono savivaldybės gyventojų.

Utenos rajono savivaldybės informacija

Informuojame, kad Utenos rajone slėptuvių nėra. Sovietiniais laikais įrengtos slėptuvės buvo skirtos slėptis žmonėms nuo cheminio, radiacinio užterštumo. 2010 metais pasikeitus teisiniams reglamentavimui slėptuvių nebeliko, o siekiant apsaugoti gyventojus, numatyta evakuacija, t. y. žmonių išvedimas į saugią zoną, o ne paslėpimas po žeme.
Utenos rajono savivaldybėje namų netekusių ar iš kitų savivaldybių evakuotų gyventojų apgyvendinimu, numatyti 32 kolektyvinės apsaugos statiniai. Jie – ne slėptuvės. Kolektyvinės apsaugos statiniai yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui, saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų laikinam apgyvendinimui bei apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu.

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra pažymėti specialiuoju ženklu. Tai lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Šis ženklas ant pastato reiškia, kad šis statinys ir parinktas kaip galimas kolektyvinės apsaugos statinys ir esant poreikiui bus greitai pritaikytas laikinam gyventojų prieglobsčiui.
Utenos rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių (patalpų) sąrašą rasite savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt/Civilinė sauga adresu
Patarimus, kaip elgtis kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, galima rasti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje LT72 adresu https://www.lt72.lt/?p=12496

www.utena.lt

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. AĮ-239 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo" Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetus, patvirtintus 2021 m. gruodžio 23 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-324 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“:
-Jaunimo politikos žinomumo didinimas;
-Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje;
-Jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje ir užsienyje;
-Lietuvos jaunimo metų 2022 m. minėjimui skirti projektai;
-Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas.

Paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2022 m. kovo 15 d. 17:00 val. Utenio a. 4, Utena, 103 kab., taip pat gali būti pateiktos paštu, registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą (www.epaslaugos.lt, įėjus, pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis - „Jaunimas“). Jei paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena. Kartu su Paraiška pateikiami visi Paraiškos formoje nurodyti dokumentai.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Utenos rajono savivaldybės jaunimo koordinatorė Gerda Kvaselienė, tel. +370 614 10886, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekto finansavimo paraiška

Skelbiamas kvietimas teikti kultūrinės veiklos projektų paraiškas. Konkurso finansavimo prioritetai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“.
Kultūrinės veiklos projektų finansavimo prioritetai:
- Utenos rajono kultūros strategijos rengimo projektai;
- Kultūros ir meno projektai, skirti Lietuvos jaunimo metams paminėti;
- Respublikinės Antano Miškinio literatūrinės premijos, rajono Kultūros ir meno premijų teikimo organizavimo projektai;
- Profesionalaus meno sklaidos projektai;
- Etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimo projektai;
- Kultūros kelių sukūrimas ir integravimas į Lietuvos kultūros kelius;

- Projektų, gavusių finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos, kofinansavimas.
Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo prioritetai:
- Tradiciniai, tęstiniai bendruomeniškumą stiprinantys projektai;
- Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti savanorystės metams paminėti.
Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimo prioritetai:
- Projektai, skirti avariniams religinių bendruomenių pastatų remonto darbams;
- Tradiciniai, tęstiniai religinių bendruomenių veiklos renginiai.
Projektų paraiškas konkursui gali teikti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, asociacijos, fondai, visos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą. Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama maksimali suma iki 10000 Eur tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Finansuojamų projektų vėliausia galima įgyvendinimo pabaiga – 2022  m. gruodžio 15 d.

Informuojame, kad žemės ūkio valdų valdytojai ir pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valdos duomenys turi būti atnaujinti ne mažiau kaip vieną kartą per metus, iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

 Siekiant užtikrinti sklandų žemės ūkio naudmenų deklaravimo procesą seniūnijose bei išvengti  klaidų ir netikslumų žemės ūkio naudmenų deklaravimo metu,  raginame pareiškėjus žemės ūkio valdų duomenis atnaujinti dar iki deklaravimo pradžios (numatoma 2022 m. deklaravimo pradžia – balandžio 19 d.). Tai padaryti ypač svarbu didesnius plotus deklaruojantiems ūkininkams ir asmenims, kurie žemės sklypus valdo nuomos / panaudos pagrindais ir / ar bendrosios dalinės nuosavybės teise ir / ar  yra sudarę ilgalaikes valstybinės žemės nuomos sutartis.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų, siekiant valdų valdytojams, ūkininkams ir registro tvarkytojams sumažinti administracinę naštą, suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės plotų duomenys į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VURAP) bus sukeliami automatiškai, gavus šiuos duomenis iš Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT). Duomenų iš NŽT gavimo periodiškumas numatytas 4 kartus metuose – einamųjų metų balandžio 1 d., gegužės 1 d., birželio 1 d. ir rugpjūčio 8 d. Taigi, pareiškėjams, kuriems suteikta teisė laikinai naudotis valstybinės žemės plotais, atvykus į seniūniją atnaujinti valdos ir / ar ūkio duomenų,  nebereikės su savimi turėti NŽT išduotų leidimų (popierine forma).

            Žemės ūkio valdų bei ūkininkų ūkių duomenis atnaujinti galima šiais būdais:

  • atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūniją (115 kab., Utenio a. 4, Utena);
  • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikus laisvos formos prašymą nurodant, kurie valdos duomenys turi būti patikslinti;
  • savarankiškai prisijungus prie Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt
  • atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių (320 kab., Utenio a. 4, Utena).

Utenos seniūnijoje dirbančios Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistės kontaktiniai duomenys:

Aistė Bernotienė, tel. nr. 8-389-48344, 8-698-52399, el. p. aiste.bernotiene@utena.lt

Joomla templates by a4joomla