2022 03 01 BendraLarge2022 m. kovo 1 d. garbingą 100 metų jubiliejų sutiko Medenių kaime gyvenanti Antanina Trimonienė. Gražios sukakties sulaukusią jubiliatę  pasveikino Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas,  seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė ir socialinio darbo specialistė Rima Petrošienė. Seniūnijos darbuotojai linkėjo geros sveikatos, artimųjų  meilės ir įteikė Utenos rajono mero Alvydo Katino sveikinimą, užrišo jubiliejinę juostą, įteikė puokštę ir atminimo dovanėlę.

Nuotraukos Rimos Petrošienės.

 

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 25 d.  įsakymu Nr. AĮ-264 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“ Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus:

1. Ūkių modernizavimas, susijęs su žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimu ir realizavimu“.

            Galimi pareiškėjai - žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, įregistravę ūkininko ūkį bei valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (valdos centras registruotas Utenos rajone). Ūkio VED (valdos ekonominis dydis), apskaičiuotas 2022 m. sausio 1 d., ne didesnis kaip 8 000.       

   Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 60 % projekto  išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 1 100,00 Eur.

   Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • susijusios su žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimu ir realizavimu;
 • susijusios su ūkinių gyvūnų priežiūra;
 • susijusios su sodininkystės, daržininkystės, dekoratyvinių augalų įsigijimu ir priežiūra.

 

2. „Utenos rajono žemdirbių kvalifikacijos kėlimas ir bendruomeniškumo ugdymas“.

     Galimi pareiškėjai - Utenos rajone veikiančios visuomeninės organizacijos, vienijančios Utenos rajono žemdirbius.

Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 % projekto  išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • gerosios praktikos seminaro organizavimas žemdirbiams.

   3.Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimas“.

            Galimi pareiškėjai - Utenos rajone veikiančios bendruomeninės organizacijos (toliau – BO), įregistravusios  veiklą juridinių asmenų registre.

   Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 % projekto  išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 400,00 Eur.

   Finansuojamos veiklos:

 • (BO) pareiškėjo nuosavomis lėšomis apmokamos išlaidų dalies padengimas, vykdant projektus;
 • BO veikla, užtikrinanti pastatų priežiūrą ir atsiskaitymą už paslaugas;
 • BO veikla, užtikrinanti BO veiklos stiprinimą ir galimybių plėtojimą.

Projektų paraiškos  priimamos nuo  2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 21 d.  Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, 103 kab.). Projektų paraiškas taip pat galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) bei elektroniniu paštu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, tel. 8 (389) 64010, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir  Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. 8 (389) 43538, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Projekto paraiškos forma: https://www.utena.lt/images/Projektai/Projektu_dokumentu_formos/paraiska.doc

Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/57ac1920e6f211e7acd7ea182930b17f/asr

Informuojame, kad 2022 m. vasario 25 - kovo 4 d. Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Švenčionių rajonuose vyks Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chadkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ (BPŽ) tarptautinės pratybos „Stiprus grifonas 2022“, kuriuose dalyvaus apie 500 karių iš 4 NATO valstybių.

 Pratybų laikotarpiu Lietuvos kariuomenės kariai judės nurodytų savivaldybių teritorijose. Kariai bus su ginklais. Garsiniai šaudmenys ir pirotechnika  nebus naudojama. Transporto priemonės judės tik keliais.

BPŽ vadas                                                                                 plk. Nerijus Stankevičius

2022 02 18 Bendra

Vaikutėnų laisvalaikio centro renginių organizatorė Jūratė Bliuvienė kartu su Vaikutėnų krašto bendruomene  surengė  pėsčiųjų žygį  į Utenos seniūnijos Dičiūnų kapinaites,  Vasario 16-ąjai Lietuvos valstybės dienai paminėti. Dičiūnų kaimo kapinės užima 0,09 ha plotą. Yra kalvoje, miškelyje. Jose išlikę keli betoniniai, akmeniniai antkapiniai paminklai. Palaidojimų datos: 1883 m., 1915 m., 1920 m., 1932 m., 1945 m., 1954 m. Yra palaidoti Lietuvos partizanai: Bronius Gylys (1912–1945), Antanas Gurskis (1914–1945), Anicetas Kecorius (1917–1945), Albinas Tubelis (1927–1945).

  Su lietuviška atributika ir gera nuotaika susirinko tikrai gausus būrys, mylinčių Lietuvą dalyvių iš   Vaikutėnų, Jotaučių, Dičiūnų. Dalyvavo apie trisdešimt dalyvių.  Po žygio visi žygeiviai vaišinosi  kraštiečio Remigijaus  Juzėno ir jo draugės  Vidos Kundrotaitės  kareiviškame katile virta labai skania kopūstiene ir karšta arbata. Tai tikrai buvo puiki proga visiems praleisti daugiau laiko kartu ir pasijusti vieningiems.   

  Ačiū visiems dalyvavusiems.

Informacija Jūratės Bliuvienės, nuotraukos Skaidrės Raslanienės ir Vidos Kundrotaitės.

 

2022 02 11 malkosIšaugus energetinių išteklių ir būsto šildymo kainoms, dalis žmonių susiduria su finansiniais sunkumais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad sunkiau besiverčiantys šalies gyventojai gali pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijomis nepriklausomai nuo to, kokiu kuru jų būstas yra šildomas.
Nuo šių metų pradžios nepasiturintiems gyventojams už būsto šildymą kompensuojama dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (2 VRP – 258 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (3 VRP – 387 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.


„Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo. Tai reiškia, kad kompensaciją gali gauti tiek būstą šildantys centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru: malkomis, dujomis, elektra. Noriu pakviesti visus sunkiau besiverčiančius gyventojus į savo gyvenamosios vietos savivaldybę kreiptis dėl kompensacijos“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.
Tais atvejais, kai būste įrengtas geoterminis šildymas, tačiau elektros energijos suvartojimo apskaita patalpoms šildyti neįrengta (neįrengti atskiri apskaitos prietaisai), apskaičiuojant kompensacijos dydį fiksuojamas bendras būste suvartotas elektros energijos kiekis.
KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI? Įprastai, kreipiantis dėl kompensacijos, žmonės turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas, jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt.
Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus). Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas viešajame registre (Registrų centre).
Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Atskirais atvejais savivaldybės, siekdamos išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną ir malkų neperka, t. y. išlaidų nepatiria.
Būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:
• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;
• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

2022 deklaravimasŪkininkai jau ruošiasi artėjančiam žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse šiemet bus kelios naujovės, kurias ūkininkams verta žinoti:

 • Nebus leidžiama deklaruoti valstybinės žemės plotų, neturint jos naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentų.

Šiuos dokumentus bus privaloma pateikti iki deklaravimo, t. y. paraiškos patvirtinimo datos Valdų registre. Tai ypač svarbu, jei žemė laikinai nuomojama.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos paprastai deklaravimo pradžiai kontrolės institucijoms pateikia naujausius registro duomenis, bet jei žemė išsinuomota prieš pat deklaravimo pradžią, ūkininkams gali tekti patiems pateikti dokumentus Valdų registrui. Iki šiol žemės naudojimo dokumentus būdavo galima pateikti seniūnijos darbuotojams, kurie juos patikrindavo.

 • Siekiant išsaugoti ir atkurti daugiametes pievas bei ganyklas, įvestas naujas klasifikatoriaus kodas – AGP, kuris bus skirtas deklaruoti atkuriamas pievas ir ganyklas.

Pareiškėjai, deklaravę daugiametes pievas arba plotus, kurie paskutinius penkerius metus buvo deklaruojami kaip pievos ir nesuarti, privalo jų plotą išlaikyti. Nauja ir tai, kad pievų atnaujinimas naudojant bearimines technologijas nebus laikomas suarimu.

 • Turintiems mažiau nei 0,3 sąlyginio gyvulio didinamas nupjautos žolės smulkinimo ir jos paskleidimo plotas – iki 10 proc. nuo viso deklaruoto ploto.

Pernai šis reikalavimas siekė 3 proc. nuo deklaruoto ariamos žemės ploto – tad, nors mulčiavimo ribojimai išlieka, žolę mulčiuoti bus galima didesniame plote.

Pareiškėjams, laikantiems bites, taip pat planuojama suteikti nuolaidų dėl žolės smulkinimo.

 • Supaprastintas juodojo pūdymo apibrėžimas.

 Iki šiol buvo reikalaujama, kad jis būtų nuolat dirbamas, o dabar tereikia, kad jis būtų įdirbtas bent kartą po birželio 1 dienos.

 • Reikalavimas deklaruotuose plotuose nuimti žemės ūkio augalų derlių lieka galioti tik norintiems gauti susietąją paramą. Visiems kitiems galioja reikalavimas tik auginti deklaruotus augalus.

Iki šiol taisyklėse nebuvo jokių reikalavimų auginantiems augalus sėklai. Pakeitus taisykles, dabar tokių augalų plotuose derlius turės būti nuimtas iki einamųjų metų spalio 1 d.

 • Aiškiau apibrėžtas klasifikatoriaus kodas MED („Medelynai“).

Medelynu galės būti laikomi sodinukai, skirti persodinti, arba auginami dėl ūglių, skiepų ar poskiepių. Šie augalai turės būti auginami atvirame arba uždarame grunte, o ne vazonėliuose.

 • Ilgesnis sankcijų už deklaravimo pažeidimus pritaikymo laikotarpis.

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos reikalavimus, sankcijų už deklaravimo pažeidimus laikotarpis nuo šiol bus 4 metai (anksčiau – 2).

2022 m. sausio mėn. 21 ir 28 dienomis Biliakiemio laisvalaikio salėje vėl prasidėjo tradiciniai sportiniai žaidimai. Džiaugiamės atnaujinta sale ir naujomis galimybėmis. Po remonto, dar dažais kvepiančioje salėje, susirinkę sporto mėgėjai žaidė stalo tenisą ir kitus stalo žaidimus, bet labiausia džiaugėsi galėdami žaisti 3x3 krepšinį.  Sportiniai žaidimai vyks vasario mėnesio  kiekvieną penktadienio vakarą nuo 18 val.

Tikimės aktyvaus  sporto mėgėjų dalyvavimo!

Informacija ir nuotraukos Vidutės Padlipskienės

 

20220129Sausio 25 diena ypatinga tuo, kad tą dieną visi įdėmiai stebėdavo orus. Buvo sakoma, kad sausio 25-ąją iš žiemos miego atsibundanti meška ir apsiverčianti ant kito šono. Jeigu apsidairiusi pamato savo ilgą šešėlį, mano, kad pavasaris dar toli, vėl gulasi ir užmiega. Tada ir pavasaris būna vėlyvas, o antroji žiemos pusė – šaltesnė ir žmonėms sunkesnė.

Susirinkę Vaikutėnų gyventojai, linksmai nusiteikę lipdė besmegenius, aplankė Vaikutėnų parke augančius šimtmečio proga sodintus ąžuoliukus ir ėjo budinti meškos. Oras buvo apniukęs, nesaulėtas, meška išlindo iš urvo ir pripėdavo, tai pranašaujama, kad kita žiemos pusė bus šiltesnė, o pavasaris ankstyvas. Iš guolio išjudinta meškutė su visais dalyviais ragavo ,,MEŠKOS“ košę.

Informacija Jūratės Bliuvienės

 

Utenos rajono savivaldybė 2021 m. pabaigoje inicijavo akciją „Kalėdų šviesa“ ir pakvietė visus Utenos rajono gyventojus, bendruomenes, organizacijas, įstaigas, įmones, verslo atstovus puošti savo aplinką, kiemus, namus, vitrinas, įstaigų, įmonių pastatus ir sukurti šventinę nuotaiką Utenoje bei visame rajone.
Dalyvaudami akcijoje visi fotografavo savo papuoštus ir šviečiančius namus, kiemus, įstaigas, vitrinas ir siuntė nuotraukas el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Atsiųstos nuotraukos buvo skirstomos į kategorijas. Savivaldybės facebook paskyroje buvo sukurtas nuotraukų albumas „Kalėdų šviesa“, kuriame buvo  galima balsuoti (paspaudžiant „like“ (patinka)) už labiausiai patikusias nuotraukas.

 • Kategorijoje „Gražiausiai papuošta sodyba“ daugiausia patiktukų surinko uteniškis Paulius Černiauskis (441).
 • Kategorija „Gražiausiai papuoštas daugiabutis“ sėkmę atnešė uteniškei Agnei Druskytei (38).
 • Kategorijoje „Gražiausiai papuoštas kiemas“ nugalėjo daugailiškė Aldona Kavarskė (494).
 • Kategorijoje „Gražiausiai papuošta verslo įmonė“ daugiausia patiktukų surinko UAB „Iki pasimatymo“ (227).
 • Kategorijoje „Gražiausiai papuošta įstaiga“ nugalėjo Utenos turizmo informacijos centras (473).
 • Kategorija „Originaliausi papuošimai“ sėkmę atnešė Vaikutėnų laisvalaikio centrui (117).

Sveikiname nugalėtojus ir visus, dalyvavusius akcijoje!

Pasigrožėkime Vaikutėnų laisvalaikio centro nuotraukomis.

 

Joomla templates by a4joomla