Print

Vykdant Vyriausybės nutarimą, nuo 2014 m. balandžio 2 d. pagal sudarytą grafiką (Utenos rajono ūkininkų, savininkų ir žemės ūkio bendrovių 2014 metų traktorių, savaeigių mašinų bei jų priekabų valstybinės techninės apžiūros grafikas >>>) bus atliekama Utenos rajono ūkininkams, privatiems asmenims, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms priklausančių traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų, kelių tiesimo mašinų, sunkiųjų keturračių motociklų, kurių techninės apžiūros galiojimo laikas baigiasi 2014 metais, techninė apžiūra. Jai kartu su technika savininkai turi pateikti mašinų registracijos dokumentus, galiojantį traktoriaus arba automobilio vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos traktorių, sunkųjį keturratį motociklą. Dokumentą apie sumokėtą valstybinę rinkliavą (už traktorių, sunkųjį keturratį motociklą 15 Lt, už priekabą – 8 Lt sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai, sąskaitos Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, gavėjo kodas 188659752, įmokos-mokesčio kodas 53082).

Už kiekvieno traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai imama 20 Lt valstybės rinkliava. Traktoriaus savininkas ar valdytojas traktorių techninei apžiūrai gali pateikti nepriklausomai nuo traktoriaus registracijos vietos. Techniškai tvarkinga bus ta mašina, kurios techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka eksploatuojamų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninius reikalavimus, Kelių eismo taisyklių, įmonių gamintojų instrukcijų ir sertifikatų reikalavimus. Užvedus tikrinamas mašinų variklio, transmisijos, vairo mechanizmo, stabdžių, hidraulinės, apšvietimo ir signalizacijos sistemų darbas. Ypatingas dėmesys techninės apžiūros metu skiriamas ratiniams traktoriams su priekabomis, naudojamiems transporto darbuose, savos gamybos priekaboms, darbo apsaugai ir aplinkosaugai. Visos kelių eisme dalyvaujančios savaeigės mašinos ir traktoriai turi būti aprūpinti naujais arba su galiojančiais patikros lipdukais gesintuvais, standartinėmis pirmosios pagalbos vaistinėlėmis, avarinio sustojimo ženklais, šviesą atspindinčiomis liemenėmis.

Naujų ir naudotų traktorinių pesticidų purkštuvų techninį patikrinimą jų buvimo vietoje atlieka Valstybinė mašinų bandymo stotis (54370 Kauno r., Domeikava, S. Neries g. 4). Naudotų purkštuvų techninį patikrinimą ir remontą atlieka Rokiškio ir Pasvalio rajone esančios atestuotos įmonės. Abipusiu susitarimu šių įmonių mobilios brigados gali per vieną kartą sutvarkyti keletą purkštuvų. Techniką tinkamai sureguliuoti, atitinkama tvarka įregistruoti ir kas penkerius metus pateikti techninei patikrai privalu kiekvienam purkštuvo naudotojui, nes to neatlikus, bus mažinamos tiesioginės išmokos arba taikomos įstatymu numatytos nuobaudos. Patikrintam, sutvarkytam purkštuvui išduodamas arba pratęsiamas purkštuvo pažymėjimas.