Print

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia Utenos rajono gyventojus (fizinius asmenis), planuojančius 2020 metais įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti. Paraiškas gali teikti pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir planuojantys einamaisiais metais įsirengti individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus tose vietovėse, kuriose nėra ir ateinančius du metus  neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Vaikutėnų kaimo, Daugailių ir Kuktiškių miestelių gyventojai paraiškas galėjo teikti iki 2020 metų liepos 17 dienos atskiru kvietimu, todėl iš šių miestelių paraiškos nepriimamos. Taip pat paraiškų negali teikti Saldutiškio bei Leliūnų miestelių atitinkamų gatvių gyventojai, kuriose vykdomi projektavimo darbai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Su paraiška pateikiami dokumentai: Gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą ir pastatą kopija ir sklypo, kuriame bus įrengiamas įrenginys, unikalus numeris. Jeigu gyvenamosios paskirties pastatas yra nebaigtas statyti, pateikiami statybą leidžiantys dokumentai, jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (-us), kad neprieštarauja numatytiems darbams. Gyventojai atitinkantys tam tikrus prioritetus, kuriems butų pirmumo tvarka skirtas dalinis finansavimas turėtų papildomai pateikti kitus finansavimo skyrimo prioritetus įrodančius dokumentus (prioritetus galite rasti tvarkos apraše), pvz:  pažymą apie šeimos sudėtį ir šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens dokumentus, pagrindžiančius asmens (šeimos) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad individualių nuotekų valymo įrenginių arba išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašą su paraiškos forma, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-288 „DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA NUOTEKŲ IŠSĖMIMO REZERVUARŲ ĮRENGIMO DALINIO FINANSAVIMO“, galite rasti internetinėje svetainėje www.utena.lt, www.utena.lt → Aplinkos apsauga → Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas → Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Nuoroda į tvarkos aprašą: https://teisineinformacija.lt/utena/Default.aspx?Id=3&DocId=69609 .

Paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2020 m. rugsėjo 4 d. 15:45 val. Utenio a. 4, Utena, informaciniame langelyje, taip pat gali būti pateiktos paštu,  registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba per arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt, nuoroda (įėjus, pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis - kita ir filtruoti)). Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos paraiškos nevertinamos. Jeigu paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.
Dėl paraiškų  teikimo tvarkos kreiptis tel. (8 389) 59 951, (8389) 61609, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Paraiškos forma docx formatu.