Print

2014 m. gruodžio 18 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS – 393 „Dėl kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo", kuriuo nustatyta, kad už prisijungimą nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d. prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas kompensacijos taikomos Utenos r. savivaldybės teritorijoje deklaravusiems savo gyvenamąją vietą ir nuosavybės teise valdantiems pastatą Utenos r. savivaldybės teritorijoje fiziniams asmenims, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 202,73 Eur (700,00 Lt), po to, kai prisijungia prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, ir tampa abonentais. 101,37 Eur (350,00 Lt) piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas. 202,73 Eur (700,00 Lt) piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas.

Taip pat Utenos rajono savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 18 d. priėmė sprendimą Nr. TS – 392 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo", kuriuo nustatyta, kad pastatų savininkams (fiziniams asmenims), gyvenamąją vietą deklaravusiems Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir nuosavybės teise valdantiems pastatą, už nuotekų siurblį, įsigytą ir sumontuotą nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d., reikalingą prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, taikomos kompensacijos.
Įsigijusiems ir sumontavusiems nuotekų siurblį ir tapusiems abonentais pastatų savininkams, už patirtas išlaidas bus taikoma 101,37 Eur (350,00 Lt) piniginė kompensacija.
Pastatų savininkai, norintys pasinaudoti piniginėmis kompensacijomis, iki 2015 m. rugsėjo 10 d. Utenos rajono savivaldybės administracijai turi pristatyti dokumentus:
prašant kompensacijos už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį:
- laisvos formos prašymą savivaldybės administracijos direktoriui (rekomenduojama prašymo forma pridedama)
- nuosavybės teisę į pastatą įrodančių dokumentų kopiją;
- pažymą (pažymos prašyti gali tie asmenys, kuriems išduotose prisijungimo sąlygose yra nurodytas nuotekų siurblio įrengimo būtinumas) iš vandens tiekėjo, patvirtinančią nuotekų siurblio reikalingumą, t.y. kad nuotekų siurblys reikalingas nuotekų pakėlimui, kai savitaka nuotekos negali patekti į nuotekų tinklus;
- pažymą iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad nuotekų siurblys pastatytas ir gyventojas tapo abonentu.
Prašant kompensacijos už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas:
- laisvos formos prašymą savivaldybės administracijos direktoriui (rekomenduojama prašymo forma pridedama)
- nuosavybės teisę į pastatą įrodančių dokumentų kopiją;
- pažymą arba sutartį iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad gyventojas tapo abonentu;
- šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens pažymas apie pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki prašymo padavimo dienos.
Išsamiau su kompensacijų taikymo tvarka galima susipažinti savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje (Utenio a. 4, 220, 221 kab., tel. (8 389) 61609, 61599).
Raginame gyventojus suspėti iki nurodytų terminų pasinaudoti kompensacijomis už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą.

PRAŠYMAS KOMPENSACIJOS UŽ PRISIJUNGIMĄ PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS.

Utenos rajono savivaldybės informacija