Print

P1090142Sausio 6-tają pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai.
Sakoma, kad nuo Kalėdų iki 3 Karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Krikščionys šią dieną įvedė Trijų Karalių, aplankiusių Kristų, šventę.
Žmonių sąmonėje Evangelijos išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras virto karaliais, kurie stebėję dangaus kūnų judėjimą netikėtai danguje pamatė ryškiai sužibusią žvaigždę, kuri ir sudrumstė šių vyrų ramybę. Mat pranašystė skelbė, kad tokio šviesulio pasirodymas sutaps su atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti kūdikį ir išrinkę jam dovanas- aukso, smilkalų ir miros - leidosi į kelionę. Štai iš čia ir išlikusi tradicija sausio 6-ąją bažnyčioje pašventinta kreida ant namų durų užrašyti jų vardų raides + K+M+B. Senovės lietuviai tikėdavo, kad šis užrašas apsaugos jų namus nuo velnio ir perkūno. Bitininkai tądien pašventinta kreida apibrėždavo apie kiekvieną avilį ratą, kad vasarą bitės nepastebėto spiečiaus neišneštų.


Vienas įdomiausių šios dienos papročių - Trijų Karalių vaikščiojimas pakiemiais, visus giesmėmis sveikinant ir renkant dovanas. Tai buvo ir savita kaimynų lankymo su Naujųjų metų sveikinimais ir geros kloties linkėjimais tradicija.
Pačkėniškiai pakeitė tradicijas ir jau penktus metus renkasi į bendruomenės namus su ,,dovanomis karaliams". Kadangi šiais metais sausio 6-toji trečiadienis, tad šių metų šventę teko perkelti į savaitgalį ir džiaugtis jau paliktomis Trijų Karalių dovanomis.
Gausiai susirinkusius pačkėniškius ir svečius su Trijų Karalių papročiais ir tradicijomis supažindino kultūros namų specialistė Loreta Mikalauskienė, bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė ant bendruomenės namų durų staktos šventinta kreida užrašė Trijų Karalių inicialus.
Neprailgo laikas bežaidžiant žaidimus, traukiant burtus ir besilinksminant su Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos kapela ,, Dar ne sutema".

Informacija ir nuotraukos Loretos Mikalauskienės