Print
Category: Žemės ūkio aktualijos

Informuojame, kad žemės ūkio valdų valdytojai ir pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valdos duomenys turi būti atnaujinti ne mažiau kaip vieną kartą per metus, iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

 Siekiant užtikrinti sklandų žemės ūkio naudmenų deklaravimo procesą seniūnijose bei išvengti  klaidų ir netikslumų žemės ūkio naudmenų deklaravimo metu,  raginame pareiškėjus žemės ūkio valdų duomenis atnaujinti dar iki deklaravimo pradžios (numatoma 2022 m. deklaravimo pradžia – balandžio 19 d.). Tai padaryti ypač svarbu didesnius plotus deklaruojantiems ūkininkams ir asmenims, kurie žemės sklypus valdo nuomos / panaudos pagrindais ir / ar bendrosios dalinės nuosavybės teise ir / ar  yra sudarę ilgalaikes valstybinės žemės nuomos sutartis.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų, siekiant valdų valdytojams, ūkininkams ir registro tvarkytojams sumažinti administracinę naštą, suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės plotų duomenys į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VURAP) bus sukeliami automatiškai, gavus šiuos duomenis iš Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT). Duomenų iš NŽT gavimo periodiškumas numatytas 4 kartus metuose – einamųjų metų balandžio 1 d., gegužės 1 d., birželio 1 d. ir rugpjūčio 8 d. Taigi, pareiškėjams, kuriems suteikta teisė laikinai naudotis valstybinės žemės plotais, atvykus į seniūniją atnaujinti valdos ir / ar ūkio duomenų,  nebereikės su savimi turėti NŽT išduotų leidimų (popierine forma).

            Žemės ūkio valdų bei ūkininkų ūkių duomenis atnaujinti galima šiais būdais:

Utenos seniūnijoje dirbančios Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistės kontaktiniai duomenys:

Aistė Bernotienė, tel. nr. 8-389-48344, 8-698-52399, el. p. aiste.bernotiene@utena.lt