Katinas 1959Vytautas Pranas Katinas, gim. 1930-05-09, Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos rajone vidutinio ūkininko daugiavaikėje šeimoje. 1939–1942 m. lankė Puodžių pradžios mokyklą. 1942–1945, 1947–1949 m. mokėsi Utenos gimnazijoje. 1949–1953 m. mokėsi Vilniaus politechnikume, įgijo techniko statybininko kvalifikaciją. Dirbo Kavarsko rajone, o nuo 1962 m. iki 1991 m. Ukmergės kelių tiesimo organizacijoje inžinieriumi. Apie savo ilgalaikę darbinę veiklą išleido prisiminimų knygą „Keliui reikia žmogaus“. Išleistos trys knygos apie Biliakiemio kraštą ir jų žmones. Vytauto Prano Katino knyga „Biliakiemis laiko tėkmėje“ išleista 2007 m. Tai knyga apie Biliakiemio kraštą nuo pirmykštės bendruomenės iki šiuolaikinių kaimų ir gyvenviečių. Knygoje plačiai aprašyta Biliakiemio gyventojų gyvenimas: žemės reforma, kaimo žmonių švietimas, kaimo statiniai, gamtos ir kultūros paminklai. Išsamiai aprašyti pokario metų sunkūs laikai ir tragiški biliakiemiečių likimai. Knyga „Biliakiemio mokyklai-90", išleista 2009 m. Šioje knygoje Vytautas Pranas Katinas pasakoja ne tik apie savo pirmąją mokytoją Emiliją Kantvilaitę, bet ir visą Biliakiemio mokyklos istorijos kelią, nueitą per 90 metų. Šis leidinys – pagarbus nusilenkimas visiems Biliakiemio mokykloje dirbusiems mokytojams, visiems ją baigusiems, mokyklos istorijai. Biliakiemio mokykla buvo vienintelė švietimo įstaiga plačios apylinkės kaimų žmonėms, per visus gyvavimo metus nė vienos dienos nenutraukusi savo veiklos. Čia rasime ir pasakojimus apie šios mokyklos buvusių mokinių tolimesnį gyvenimo kelią. Dar viena knyga „Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčiai 75 metai“ išleista 2016 m. Tai knyga apie Biliakiemio bažnyčią, kad jaunajai kartai ir ateinančioms kartoms nereikėtų spėlioti apie bažnyčios amžių ir jo statytoją kun. Joną Asminavičių, bei prisiminti kitus bažnyčioje dirbusius kunigus. Knygelė pateikta medžiaga pagrįsta asmeniškai gautais iš Panevėžio Vyskupijos Kurijos oficialiais raštais ir daktarės Aldonos Vasiliauskienės skelbta medžiaga, taip pat asmeniniais prisiminimais. Knygos autorius Vytautas Pranas Katinas vaikystėje matė visą bažnyčios statybos eigą, o pašventinus bažnyčią buvo kun. Jono Asminavičiaus patarnautoju religinėse apeigose bažnyčioje.

Joomla templates by a4joomla