Petras MarkevičiusPetras Markevičius, gimė 1912 metais gegužės 30 dieną Utenoje, gausioje 12 vaikų šeimoje. Tėvas buvo amatininkas, dalyvavo I pasauliniame kare. Nuo 1915 metų šeima gyveno Maskvoje, o po karo grįžo į savo namus Daržų gatvėje.
Petras Markevičius 1924 metais baigė pradžios mokyklą, o 1933 metais – gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1938 metais birželio 11 dieną buvo įšventintas kunigu. Seminarijoje buvo davęs blaivybės įžadus ir visą gyvenimą jų ne tik pats laikėsi, bet ir kitus sudrausmindavo.
Vikaravo Pumpėnuose, Vabalninke. Klebonavo Daunoriuose, Upytėje, Anciškyje, Dambravoje, o nuo 1964 metų iki pat mirties – Biliakiemyje. Mirė –1987 m. balandžio 25 d. Palaidotas Kristaus į dangų žengimo bažnyčios šventoriuje.
Nutapė per 400 paveikslų. Paliko šimtus rankraščių, kuriuose eilėraščiai, poemos, dramos, tautosakos rinkiniai.
Savo kasdieniniame gyvenime nesitenkino vien bažnytinių pareigų atlikimu. Domėjosi daile, kultūra, literatūra, tautosaka. Pirmoji Petro Markevičiaus tapybos darbų paroda surengta Utenos kraštotyros muziejuje 1988- aisiais , praėjus metams nuo kūrėjo mirties. „Vagos" leidykla išleido Petro Markaičio (Markevičiaus) poezijos rinktinę „Viršukalnių aidas", Utenoje išėjo dar dvi jo knygos „Tarp ūkanų ir saulės" ir „Vienas žodis".

Joomla templates by a4joomla