Gimė 1902 m. Utenos valsčiuje, Kryželių kaime. Mirė 1989 11 21 Čikagoje. Istorikas, pedagogas, žurnalistas. Yra vienas iš garsių išeivijos istorikų. 1918 m. mokėsi Utenos „Saulės" gimnazijoje, vėliau Kauno kun. seminarijoje. Palangoje 1925 – 1929 m. lankė kūno kultūros kursus, kartu mokytojaudamas Užpalių vidurinėje mokykloje. Nuo 1929 m. iki išvykimo į užsienį (1944 m.) dirbo Šakių gimnazijoje mokytoju, direktoriumi, kartu studijuodamas VDU istoriją. Diplominis darbas – „Lietuvos muziejų istorija 1812 – 1933". Vokietijoje dirbo mokytoju, aukštesniųjų mokyklų įgaliotiniu, inspektoriumi, istorinės medžiagos rinkimo pirmininku. Nuo 1949 m. apsigyveno Čikagoje, dirbo aukštojoje lituanistikos mokykloje, įkūrė Pasaulio lietuvių archyvą, Lietuvių istorijos draugiją, buvo jos pirmininku. Išspausdino „Grupinė mankšta" (1931), „Senųjų amžių istorija" (1946), „Lietuvos kaimyninių kraštų istorijos bruožai" (1963), „Lietuvos istorija" (1967), „Lietuvių tautos valstybinio gyvenimo pradžios beieškant" (1971), „Amerikos lietuvių kultūriniai laimėjimai" (1971), „Lietuvos senosios valstybės oficialioji kalba" (1975), „Amerikos lietuvių ekonominė veikla" (1980), „Išeivijos vaidmuo Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe" (1981). Taip pat parašė V–VIII kl. „Lietuvių tautos ir valstybės" vadovėlius. Be to, jis redagavo LKMA, metraščius (III ir IV), „Lietuvių švietimą Vokietijoje" ir kt. knygas. Buvo Bostone leistos „Lietuviškosios enciklopedijos" bendradarbis, LKMA narys.

Joomla templates by a4joomla