Gimė 1892 06 23 Utenos valsčiaus Momėnų kaime. Mirė 1984 01 26 Anykščių raj. Klevėnų k. Daraktorius, muziejininkas, kolekcininkas. Savamokslis, dirbo daraktoriumi Viešintų, Šabaldauskų, Diktarų ir kituose kaimuose. 1914 m. pašauktas į armiją, kovėsi Rygos fronte. Pabėgęs į vokiečių pusę, pateko į belaisvių stovyklą. Nuo 1919 m. Skiemonių valsčiaus sekretorius. 1952 m. nuteistas 25 metams, vėliau bausmė sumažinta iki 15 metų. Išvežtas į Šilutę, vėliau į lagerį prie Kursko. 1956 m. grįžo į Lietuvą. Rinko spaudą, dokumentus, atsišaukimus, archeologijos, etnografijos, numizmatikos eksponatus. Išvežant buvo sunaikinta daug jo surinktų senienų. Be to, aprašinėjo gimtąjį kaimą, papročius, fiksavo liaudies kūrybą, pats kūrė. Jam mirus, eksponatai perduoti Utenos kraštotyros muziejui.

Joomla templates by a4joomla