UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UTENOS SENIŪNIJA
Adresas: Utenio a. 4, 28503, Utena.
Tel.: +370 389 61 648, +370 389 61 649,
el.p. saulius.gaizauskas@utena.lt,
filialo kodas 188705452


 

 

I dalis. Seniūnijos seniūnai, viršaičiai, apylinkės pirmininkai. Seniūnijos pastatai.

1. Utenos seniūnijos seniūnai: Saulius Gaižauskas, Donata Aželienė, Algirdas Žukas.

2017 10 31 295

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Utenos seniūnijos seniūnas Juozas Šulga.

Juozas Sulga

 1918 m. vasario 16 d. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, šalia Utenos ėmė veikti dvi seniūnijos: Utenos ir Šnieriškių. Utenos seniūnijai ir parapijai priklausė net Spitrėnų kraštas ir priemiestiniai kaimai: Šilinė, Palijoniškis, Naujasodis, Kloviniai, Medeniai, Nemeikščiai. 1920 m. Juozas Šulga (1900–1990 m.), paskirtas Utenos seniūnijos seniūnu. Iš vietinių ir lenkų jis buvo pramokęs kalbų, dailiai rašė, mėgo spaudą, poeziją, padėdavo neturtingiems, rūpinosi jų sveikata. 1940 m. atleistas iš seniūno pareigų. Gyveno Gedimino kaime, Utenos seniūnijoje.

Nuotrauka daryta dirbant seniūnu apie 1930 m. Nuotrauka iš Irenos Stanislavos Bražėnienės asmeninio archyvo.

 

 

Jurgis Jurgelenas

 3. Šnieriškių seniūnijos seniūnas Jurgis Jurgelėnas.

Jurgis Jurgelėnas (1882–1971m.), dirbo Šnieriškių seniūnijos seniūnu nuo 1937 iki 1940 m. Šnieriškių seniūnijai priklausė Biliakiemis, Puodžiai, Kryželiai, Griūtys, Ažudvarės, Suoleliai, Karčiškės, Šlaitinės, Pačkėnai, Kovynė, Viešintos. Jurgis Jurgelėnas gyveno Biliakiemio kaime.

 

 

 

  

4. Jurgio Jurgelėno šeima prie savo namų Biliakiemio kaime, kuriuose pokario metais buvo mokykla, apie 1960 m. (Jurgis Jurgelėnas iš kairės trečias). Nuotrauka iš Rimanto Jurgelėno asmeninio archyvo.

2nuotrauka

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Šiame pastate Spitrėnų kaime veikė Spitrėnų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas, paštas, biblioteka. Nuotrauka daryta apie 1965 m. Nuotrauka iš Spitrėnų bibliotekos metraščio.

Spitrenu apylinke

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Prano Katino (1913–1944 m.), paso, išduoto 1934 m., kopija. Hitlerinės okupacijos metais Pranas Katinas dirbo Šnieriškių seniūnijos seniūnu. 7. Paminklas Prano Katino žūties vietoje Griūčių kaime, Utenos seniūnijoje. Nuotraukos iš Algimanto Katino asmeninio archyvo.

8. Mockėnų apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto pirmininkas Kazys Jauniškis apie 1941–1943 m. (antras iš dešinės).

Kazys Jauniskis

9. Karolis Baltaduonis (1909–2002) su žmona Eleonora ir sūnumi Julium, Kvyklių apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto pirmininku dirbo apie 1949–1955 m. Nuotrauka iš Onos Vedrickienės asmeninio archyvo, 1950 m.

20171215 Baltaduonis

 

 

 

 

 

 

10. Bronislovas Vedrickas (1929–2017), Kvyklių apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto pirmininkas 1957–1965 m. Nuotrauka iš Onos Vedrickienės asmeninio archyvo, apie 1960 m.

2017 12 11Vedrickas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Kvyklių apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto pirmininkė Ona Regina Vanagienė apie 1968–1970 m. Nuotrauka iš O. R. Vanagienės asmeninio archyvo.

Ona Vanagiene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Pastatas Kvyklių kaime, kuriame buvo Kvyklių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas 1968–1970 m.

Apylink 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Mockėnų apylinkės DŽDT vykdomo komiteto pirmininkė Valerija Tiškevičiūtė (Karalienė) 1971–1973 m. Nuotrauka iš Valerijos Karalienės asmeninio archyvo.

Valerija Tiskeviciute

 

 

 

 

 

 

 

  

14. Mockėnų apylinkės DŽDT vykdomo komiteto pirmininkė, seniūnė Donata Aželienė, dirbo 1975–2000 m. Nuotrauka iš Donatos Aželienės asmeninio archyvo.

Donata Azeliene 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Joomla templates by a4joomla