12024 m. birželio 8 d. įvyko tradicinė Kvyklių krašto šventė, kuri prasidėjo Šv. Mišiomis Kvyklių Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje. Po mišių kraštiečių šventė tęsėsi tradicinėje Kvyklių aikštelėje. Šventės vedėja Rasa Paškonienė visus šventės dalyvius pakvietė į popietę. Šventėje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, administracijos direktorius Paulius Čyvas, tarybos narys Linas Bražionis, Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė, Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė. Šventės metu buvo pagerbtas monsenjoras Juozapas Čeberiokas ir pasveikinti bei pagerbti to krašto senbuviai. Įteiktos dovanos geriausiam gaspadoriui ir gaspadinei. Visus svečius linksmino grupė „SKANDALISTAI", Jurga ir šokėjų grupė „La Dance" ir J. Veršelio Molėtų krašto kaimo kapela. Šventės dalyviai vaišinosi suneštinėmis vaišėmis, arbata, kava, tradicine kvykliečių žuviene ir koše, o medžiotojų būrelis ,,Krašuona“ vaišino koldūnais su žvėriena. Už skanius ir sočius koldūnus Utenos seniūnija įteikė „Krašuona“ būreliui atminimo dovanelę. Nuoširdų AČIŪ tariame rėmėjams ir pagalbininkams: Utenos rajono savivaldybei, Utenos seniūnijos bendruomenei, Utenos kultūros centrui, Medžiotojų būreliui „Krašuona“, Kvyklių seniūnaičiui Valdemarui Paškoniui ir jo komandai bei visiems Kvyklių kaimo gyventojams, kurie darbais ar lėšomis prisidėjo prie šventės organizavimo.

  

1

Gegužės 19 d. įvyko tradicinė Sekminių šventė Pačkėnuose -,,Gyvenimo vertybių degustacija". Šventėje dalyvavo LR seimo nariai: Rasa Budbergytė, Gintautas Paluckas, Edmundas Pupinis. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas, Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos klebonas Algis Neverauskas, tarybos nariai Vaidas Lankauskas, Lina Penkaitienė, Eimantas Puodžiukas, seniūnas Saulius Gaižauskas, seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė ir kt. Šventės pradžioje buvo pagerbtos naujagimių susilaukusios šeimos. Įteiktos padėkos už pagalbą tvarkant poilsio parką, už jautrią širdį ir aktyvią veiklą. Šventės vedėja Loreta Prosvirova priminė Sekminių papročius. Europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė pristatė savo veiklą Europos parlamente, o jubiliejiniu tortu buvo pavaišinti visi šventės dalyviai. Visus šventės dalyvius viliojo įvairios edukacijos-degustacijos. Duonos ant žarijų kepimas, Aukštaitiška pautienė, medžiotojų būrelio ,,Krašuona“ firminiai koldūnai. Lauke vyko amatininkų, menininkų darbų paroda-mugė. Vaikų džiaugsmui buvo net du batutai. Visi norintys galėjo nemokamai pasivažinėti karieta, pajodinėti žirgais. Šventės dalyviams koncertavo Utenos pagyvenusių pedagogų draugija ,,Atgaiva“, Molėtų krašto liaudiškos muzikos kapela ,,Ežerija“, Utenos miesto liaudiškos muzikos kapela ,,Gija“, o vakarą vainikavo grupės ,,Belkanto“ koncertas. Šventės metu vyko konkursai: gražiausio undaroko, mandriausių pančiakų, šauniausio Sekminių šokėjo ir šokėjos konkursai. Šventę rėmė LR Žemės ūkio ministerija, Utenos rajono savivaldybė, UAB ,,Duventa“, Utenos kultūros centras, medžiotojų klubas ,,Krašuona“, Utenos A. ir V. Miškinių viešoji biblioteka, Leonardas Rinkevičius.

62024 m. balandžio 13 d. Biliakiemio laisvalaikio centre vyko individualios šaškių varžybos. Pasivaržyti ir tarpusavyje jėgas išbandyti prie šaškių lentos atvyko Osvaldas Merkys, Vidutė Merkienė (Kuktiškiai) ir Utenos seniūnijos šaškininkai Giedrius Mikšys, Raimondas Katinas, Valdas Slapšys, Arvydas Dragūnas ir Antanas Padlipskas. Vyko atkaklios ir didelio susikaupimo reikalaujančios varžybos. Po ilgų kovų susumavus rezultatus buvo išaiškinti nugalėtojai. Trečią vietą užėmė Valdas Slapšys, antrą vietą Osvaldas Merkys, pirmą vietą iškovojo Giedrius Mikšys.

Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas nuoširdžiai dėkojo visiems dalyviams, o šaškių varžybų nugalėtojams įteikė taures ir medalius. Taip pat buvo įteikta taurė ir medalis vieninteliai dalyvavusiai šaškininkei Vidutei Merkienei. Po varžybų visi vaišinosi kava, arbata , saldumynais ir dalinosi varžybų įspūdžiais.

Informacija Vidutės Padlipskienės

 

433054271 1159610522145577 8256360039556574718 nSavaitė po Velykų – Atvelykis, dar vadinamas Vaikų Velykėlėmis. Ši diena nuo seno buvo paskutinioji ilgos Velykų šventės diena, skirta vaikams. Vaikutėnų laisvalaikio centre šiandien kartu su vaikų darželio „Augame kartu“ vaikučiais ridenome margučius, aiškinome vaikams, kodėl yra švenčiamos Velykos, Atvelykis, kodėl marginame kiaušinius ir kodėl juos ridename. Vaikų veiduose švytėjo šypsenos, juoko ir linksmybių tikrai netrūko. Kiekvienas buvo apdovanotas Velykų kiškutės saldžia dovanėle.

Informacija Juratės Bliuvienės

 

20240321 163931Eilėraščių posmuose nuolat veriasi seni ir kuriasi nauji pasauliai, o štai kovo 21-ąją įvairiuose žemės kampeliuose švenčiama Pasaulinė poezijos diena, primenanti, kad poezija - nuostabus žmogaus kūrinys, gimstantis jautrioje sieloje.

Svarstydami, kaip tinkamai ją paminėjus, paklausėme savęs: kas gi giliausiai pažįsta poeziją, jei ne poetai? Kaip geriausia apie ją prabilti, jei ne eilėmis? Savo kūrybos eilėraščius skaitė Rima Šimėnaitė – Lekandrienė, Ramutė Šeikienė ir tautodailininkė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė.

Popietės metu poetės papasakojo, kaip gimsta eiliuotas žodis, kaip poeto jausmai bei vidiniai išgyvenimai virsta eilėmis, koks paros metas yra pats geriausias kūrybai, kaip ir kada gimsta poetinis įkvėpimas.

Šiltam pabendravimui su poezijos kūrėjais, eilėraščių skaitymui, pokalbiams apie poeziją neliko abejingi ir Vaikutėnų bendruomenės gyventojai.

Po smagios popietės visi dalyviai susėdę prie vaišių stalo, vaišinosi arbata, bendravo. Nuoširdi padėka skiriama svečiams ir visiems dalyviams už turiningai praleistą popietę.

Informacija Vidos Masiulienės, nuotraukos Jūratės Bliuvienė

 

3Vaikutėnuose atidaryta profesionali Odetos Bražėnienės galerija. Ji dar studijuodama, nuo 1983 m., pradėjo kurti karpinius ir dalyvauti parodose. Odetos Bražėnienė surengė 40 personalinių parodų, kurios apkeliavo įvairias galerijas Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje ir JAV. Dalyvavo per šimtą rajoninių, regioninių, grupinių, respublikinių ir tarptautinių parodų įvairiose šalyse. Ji savo karpiniais ir grafika iliustravo per dešimtį knygų, o jos kūrinių yra įsigiję Rokiškio, Kupiškio ir Utenos muziejai. Galerijoje buvo pristatyta margučių ekspozicija, pavasarinės tematikos linoraižinių paroda ir sertifikuotos meistrės Alės Deksnienės veltinukų paroda su Odetos Bražėnienės karpinių motyvais. Į renginį atvyko gausus būrys svečių, kurie sveikino ir linkėjo klestėjimo ir kūrybinio įkvėpimo. Prie gausių sveikinimų prisidėjo ir Utenos seniūnijos kolektyvas. Visus svečius užbūrė liaudies instrumentų ansamblio „UT“ kanklių muzika.

 

420099598 683082417365105 6761533016032742322 n2024 sausio mėn. 25 dieną Vaikutėnų laisvalaikio centro kiemelyje vyko pusiaužiemio šventė. Pusiaužiemis – kalendoriaus taškas, reiškiantis virsmą į naują būseną. Jo metu visi stebėjo orus. Tikėta, kad šios dienos priešpiečio oras atitinka pirmąją, o popietinis – antrąją žiemos pusę. Bene populiariausias su šia diena siejamas orų spėjimas sako, kad tą dieną įvairūs žiemą miegantys gyvūnai – barsukas, ežys ar meška – išlenda iš savo olos; jei diena saulėta, gyvūnas, pamatęs savo šešėlį, jo išsigąsta ir eina atgal į guolį, apsiverčia ant kito šono ir užmiega. Tai reiškia, kad pavasaris bus vėlyvas ir antroji žiemos pusė bus dar šaltesnė už pirmąją. Jei diena apsiniaukusi, gyvūnas nemato savo šešėlio ir jau nebelenda į olą, o nutaria keltis. Tuomet pranašaujama, kad kita žiemos pusė bus šiltesnė, o pavasaris ankstyvas. Šventės metu, pagrindinis tikslas buvo surasti ir pažadinti meškutę.Buvo paslėptos užuominos po įvairias vietas, kurios ir nuvedė iki tikslo - meškutės suradimo. Kiemelyje buvo vašinamąsi lauke virta „MEŠKOS KOŠE“, karšta arbata ir pyragu. Šauniai praleistas laikas su vaikų darželio „Augame kartu“ vaikučiais ir jų tėveliais. Vaišėmis pasirūpino Vaikutėnų krašto bendruomenės nariai. Ačiū visiems už dalyvavimą, nuoširdų bendravimą. 

Informacija  Jūratės Bliuvienės

  

2023 12 14 BendraGruodžio 14 d. Biliakiemio laisvalaikio centre įvyko KALĖDINĖS EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ.  Šventės metų  visus sveikino ir linksmintis kvietė Nykštukas (VDC mokytoja)  Laura.  Nykštukas pakvietė seniūną Saulių Gaižauską pasveikinti  visus susirinkusius ir įžiebti eglutę. Seniūnas padėkojo, kad tiek gausiai susirinko renginio dalyvių. Savo sveikinime  pabrėžė, kad  artėja pati gražiausia šventė - Kalėdos. Tik gal kartais visi per daug skubame, bėgame ir per mažai sustojame, kad pasidžiaugtume tuo, ką turime. Todėl artėjančių Kalėdų proga palinkėjo, kad dažniau atleistum sau ir kitiems bei apkabintume Mums brangius žmones, ir svarbiausia, kad nebūtų karo ir dažniau suvoktumėte, koks gražus gyvenimas.

Po sveikinimo Nykštukas pakvietė vaikus suskaičiuoti iki 10 ir su dešimt skaičiumi sužibo žaliaskarė.  Nykštukas ir toliau sukosi  tarp vaikų, kol  atskubėjo  Panda. Išvykus Pandai  visi vaišinosi šilta garuojančia koše, saldumynais ir  arbatą.

        Šaltuko genami  visi  skubėjo  į salę tęst  šventinio vakaro. Netrukus atskubėjo Elfas ir Kalėdų Senis, o tada prasidėjo triukšminga šventė,  žaidimai, dainos. Dovanos vainikavo šventę. Ir mes ten buvome, matėme Nykštuką, Pandą.  Netgi matėme, kaip Kalėdų Senis pametė kepurę.

 Ačiū komandai, kuri  noriai dalinosi  Kalėdų džiaugsmų.  Laimingų, sveikų,  kūrybingų  ir darbingų metų!

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė

 

 

 

  

2023 10 30 Moliugai2023 m. spalio 28 dienos  vakarą Vaikutėnų laisvalaikio centro kiemelis pasipuošė naktiniais moliūgų žibintais, šikšnosparniais, šokančiomis raganaitėmis, vorais ir kitomis rankų darbo dekoracijomis.

Kviečiame aplankyti kiemelį iki  2023 m. lapkričio 3 dienos.

Labai, labai norime padėkoti Danutei Trinkūnienei iš Pačkėnų už didelį, didelį kiekį dovanotų moliūgų, dėkojame ir Jolantai Juodkienei, Vilmai Ruzgienei už moliūgus. Didelis AČIŪ ūkininkams Stasiui ir Sauliui Zakarauskams už atgabentus šiaudų rulonus, Audronei ir Aurelijui Paragiams už dovanotas šieno kitkas. Na žinoma, o kaip gi be mūsų darbštuolių padėjėjų, gerai nusiteikę skaptavome moliūgus du vakarus, vaišinomės moliūgų sriuba ir obuolių pyragu. Labai, labai didelis AČIŪ mūsų pagalbininkėms Astai Vilkienei ir jos anūkėms, Irmai, Vaidui ir Rusnei Storastams, Marijonai Komliauskienei, Jolantai Gylienei, Vidai Masiulienei ir anūkei Domilei, Ainei Žigelytei, Godai Raslanaitei, Laurai Berniūnienei, na žinoma dirbome ir mes - Jūratė ir Skaidrė.

Dar kartą visiems labai dėkojame už bendrystę, be Jūsų pagalbos, mielieji, nebūtų Vaikutėnuose naktinių moliūgų žibintų kiemelio!

Vaikutėnų bendruomenės pirmininkė                              Jūratė Bliuvienė

 

  

2023 10 02 BendraRugsėjo 30 d. Pačkėnuose vyko Raganų muziejaus 5-erių metų gimtadienis.  Gimtadienį pradėjo  Dauniškio gimnazijos „Dia Dance“ kolektyvo raganaitės. Raganų muziejaus organizatorė Loreta Prosvirova  apžvelgė penkerių metų darbą. Oficialiai pristatė menininko Alvydo Šapokos Raganų kiemelio paveikslą-pasaką.

Su jubiliejiniu gimtadieniu sveikino Utenos rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Dijokas, Utenos seniūnijos seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė. Sveikino Vaikutėnų bendruomenė ir Kuktiškių  moterų klubas „Kuksa“. Jau iš vakaro atvyko sveikinti Švietimo skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

Akimirksniu pralėkė Raganų muziejaus 5 metų gimtadienio šventės stebuklai.

Ačiū dalyvavusiems:

Dauniškio gimnazijos „Dia Dance'' kolektyvo raganėlėms ir vadovei Dianai Kaziūnienei, Robertui Kiburtui ir jo pilotuojamai raganaitei, Audriui Šimkūnui ir jo magiškm garsų pasauliui, Dariui ir moksliniam fantastiniam Azoto šou. Editai Kušleikienei dėkojame už lėlių parodą „Pasaka tikiu'',kurią galėsite apžiūrėti ir spalio mėnesį. Jelenai ir Alvydui Šapokams.

Šventės rėmėjams: UAB,, Saureka", Zinaidai Sirvydis, Danai Žigienei, Saulei ir Algiui Katinams.

Rėmėjams Rimantui Šiaučiūnui, Algiui Trinkūnui.

Už šventės pasiruošimą didelis ačiū Gintautui Araminui, Ramūnui Lekavičiui, Alvydui ir Danai Žigams.

 

  

 

Joomla templates by a4joomla