Pačkėnai - kaimas 6 km nutolęs nuo Utenos, prie kelio į Kuktiškes. Jame yra kultūros namai, biblioteka, parduotuvė, medicinos punktas, bendruomenės namai. Seniūnaitijos centras. Beveik visos įstaigos įsikūrę viename gražios architektūros pastate.

Pačkėnų pradinėje mokykloje, atidarytoje 1919 m. Žulių namuose, mokytoja dirbo Mazuronienė, vėliau – Musteikis, Pr. Bakšys, Gaivenienė, Biržienė, Žibas. Apie 1975 m. mokykla perkelta į mūrinį namą. Tuomet čia dirbo mokytoja Slavinskienė. 1985 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas. Dirbo mokytoja A. Bilinskienė. Ji buvo mokyklos vedėja iki 1994 m. Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. mokykloje dirba Danutė Tamošiūnienė. Mokykla buvo įsikūrusi antrame pastato aukšte, o pirmame – vaikų darželis. Jo vedėja buvo Valda Meiduvienė, auklėtojos Tatjana Mackonienė ir Daiva Snukiškienė. 1994 m. darželis buvo uždarytas, visos patalpos perduotos mokyklai.
1994 m. mokyklos vedėja paskirta Danutė Tamošiūnienė. Tais pačiais metais mokykloje atidaryta priešmokyklinio auklėjimo grupė. Ją lankė 10 vaikų. Auklėtoja dirbo Tatjana Mackonienė.


Mokytoja A. Bilinskienė mokykloje dirbo iki 1999 metų. Nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. šioje mokykloje laikinai dirbo S.Jauniškienė, o nuo 2000 metų pradėjo dirbti Violeta Čeponienė.
2003 m. sausio 1d. mokykla perkelta į naujai atremontuotą Pačkėnų administracinį centrą. 2003 m. priešmokyklinio ugdymo grupė, sumažėjus 5 – 6 metų vaikų skaičiui, performuota į ikimokyklinę mišrią grupę.
Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. Pačkėnų pradinė mokykla prijungta prie Utenos pagrindinės mokyklos. Pakeistas ir jos pavadinimas – Utenos pagrindinės mokyklos Pačkėnų skyrius. Mokyklai vadovauja direktorė Milda Survilienė.
2003/ 2004 m. m. Pačkėnų skyrių lanko14 mokiniai, ikimokyklinėje mišrioje grupėje – 11 vaikų. Dirba mokytojos – Danutė Tamošiūnienė ir Violeta Čeponienė, ikimokyklinės mišrios grupės auklėtoja Tatjana Mackonienė.
Pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 sprendimą Nr. TS-125 „Dėl Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Pačkėnų skyriaus" nuo 2013 m. rugpjūčio 31 d. likviduotas Pačkėnų skyrius.

1982 m. Pačkėnuose nepritaikytose tam patalpose atidaryti kultūros namai. Tai buvo kolūkio kontoros pirmo aukšto patalpos, kuriose nebuvo net scenos. Ten pat glaudėsi ir biblioteka. Kultūros namuose dirbo G. Martinkėnas, 1983 m. – Alma Zajančkauskienė, tų pačių metų spalio mėn. – Aušra Kutkaitė. 1985 m. spalio mėnesį direktore paskirta Loreta Rožytė –Mikalauskienė, meno vadove – Ingrida Patapaitė. Iki dabar Kultūros namų direktorė, administratorė, koordinatorė Loreta Mikalauskienė.
1989 m. atidaryti Pačkėnų kultūros namai su 200 vietų sale, diskotekų, parodų salėmis, biblioteka, repeticijų kambariais. Direktorė - vyr. specialistė - Loreta Mikalauskienė, meno vadovė - Ingrida Pakėnienė (1989), 1989-1997 m. - Sigitas Juodgalvis, 1997 - 2001 m. - Edmundas Gutauskas. Nuo 2002 metų Pačkėnų kultūros namų administratore, koordinatorė dirba Loreta Mikalauskienė. Pačkėnų kultūros namuose veikia vaikų dramos kolektyvas. Garsi Pačkėnuose buvo jumoro grupė „Diedukai". Trys diedukai neretai persikūnydavo ir į bobutes. Pasakojo nūdienos problemas, šaiposi iš negerovių, vaidino, dainavo. Vėliau susikūrė „Razinkos", kurios gyvuoja iki dabar.
1987 m. įsikūrė ir iki 1989 m. veikė jaunimo klubas „Fakelas", kuriam vadovavo Ervardas Kuliešius, vėliau - Nijolė Kirdeikytė. 2002 metais jaunimo klubas vėl atnaujino savo veiklą, o 2003 m. įkurta Pačkėnų kaimo bendruomenė.

Pačkėnų biblioteka įkurta 1953 m. Pastačius naujus kultūros namus, 1989 m. biblioteka buvo perkelta į naujas patalpas. 1986 m. biblioteka naudojasi 84 skaitytojai, o 2001 m.- 153. Čia nuolat rengiamos teminės knygų parodėlės, organizuojami rašytojų jubiliejų paminėjimai ir kiti renginiai. Dirbo Birutė Veteikienė, Gražina Prievelienė. 2000 -2013 m. Pačkėnų bibliotekoje dirbo vyr. bibliotekininkė Alma Kaušylienė.

1960 m. Pačkėnų kaime įkurtas medicinos punktas. Jame dirbo Dalija Žulienė ir visuomenės slaugytoja Genė Adomėnienė (iki 2013 m.). Dabar nuo 2013 m. lapkričio mėn. visuomenės slaugytoja dirba Vanda Šekštelienė.
Kvykliai- Gyvenvietė 10 km nutolusi nuo Utenos. Seniūnaitijos centras. Prie Kvyklių tyvuliuoja Kernadeto ežeras. Apylinkėje daug ežerų: Baltys, Duobys, Liminėlis, Talys, Viešys bei Talos, Viešos upės. Kaime buvo akmuo su iškalta pasaga. Netoli Stanėnų kaimo yra pilkapiai. Kvykliai turi savo kapinaites.
Kvyklių pradinė mokykla. 1915 m. kunigas Pranas Turauskis įkūrė prad. mokyklą, veikusią iki 1953 m. 1949–1953 m. čia mokytojavo Genovaitė Čižienė (Palionytė), mokyklos vedėjas – Jonas Grudzinskas. 1953–1960 m. buvo septynmetė, įsikūrusi tremtinio J. Zabuko namuose. 1960–1965 m. veikė aštuonmetė mokykla. Nuo 1965–1999 m. pradinė. Dirbo mokytojos: Gražina Mieželytė, Ona Jakutienė, Aušra Raginienė, Skaidrė Joniškienė, Violeta Čeponienė (Juodkaitė).1999 m. uždaryta.
Kvyklių kultūros namuose dirbo Bronius Sukarevičius, Edmundas Kirka, Vanda Gylienė, (l978-1982), Jonas Juknonis. 1982 m. kultūros namai uždaryti. Šiose patalpose 1995 m. rugpjūčio 25 d. Kuktiškių parapijos klebono Juozo Čeberioko dėka atidaryta Kvyklių koplyčia.
1955 m. įsteigta Kvyklių biblioteka. 1972 m. jos fondas - 9765 leidiniai, turėjo 171 skaitytoją. Bibliotekininkėmis dirbo Julia Sukarevičienė, Vilija Treinytė, Stefanija Juknonienė (1968-1992). Biblioteka uždaryta 1992 m.
Kvyklių kaime veikia medicinos punktas. Jame dirbo Dalija Žulienė, Genė Adomėnienė, Aida Bartusevičienė, Aušra Meldaikienė. Dabar visuomenės slaugytoja į Kvyklius atvyksta vieną dieną per savaitę.

Joomla templates by a4joomla