Nuo 2007 m. liepos 1 d. seniūnijos perėmė gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas, kiekviena seniūnija atlieka savo teritorijos gyventojų deklaravimą. Deklaruoti savo gyvenamąją vietą galima ir internetu „Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu (Gyvenamąją vietą deklaruoti elektroniniu būdu gali asmenys, kurie turi galimybes identifikuotis elektroninėje erdvėje).
Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiami gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravę asmenys, kurie neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos. Asmenis į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukia seniūnija, kuriai priskirtoje teritorijoje asmuo gyvena. Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose.
Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 7 darbo dienas nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Utenos seniūnijoje gyventojai deklaravimo klausimais gali kreiptis:

Deklaruoti gyvenamą vietą Utenos seniūnijoje. Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
2. Vaikų asmens tapatybę nurodančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
3. Deklaruojant gyvenamąją vietą kitam asmeniui priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, turi atvykti ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai).


Gauti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą. Reikalingi dokumentai:
1. 1.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).
2. Įgaliojimas, jeigu pažyma reikalinga išrašyti kito asmens vardu.
3. Prašymas. Prašymo forma.

Gauti pažymą patalpos savininkui (bendraturčiams). Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).
2. Įgaliojimas, jeigu pažyma reikalinga išrašyti kito asmens vardu.
3. Dokumentus patvirtinančius nuosavybės teises.
4. Prašymas. Prašymo forma >>>

Deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui.

Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).

 

Deklaravimo duomenų keitimas, taisymas ir naikinimas. Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
2. Įgaliojimą, jei kreipiasi ne buto (namo) savininkas;
3. Teismo sprendimą, jei naikinti duomenis reikia teismo sprendimu.
4. Naikinant deklaravimo duomenis ne teismo sprendimu, reikalinga dviejų liudininkų parodymai, kad asmenys nurodytu adresu tikrai negyvena.

 Elektroninės paslaugos

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen?service_provider_name=Seni%C5%ABnijos+ar+savivaldos+institucijos

Joomla templates by a4joomla