2004 m. lapkričio 24 d. susirinkę steigėjai - Utenos seniūnijos gyventojai, nusprendė įkurti Utenos seniūnijos bendruomenę (buveinės adresas – Biliakiemio kaimas, Utenos rajonas). Bendruomenės veiklos teritorija – visa Utenos seniūnija. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 18 aktyviausių seniūnijos gyventojų.
Susirinkime buvo patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinktas Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas ir keturi pavaduotojai: Algirdas Žukas, Loreta Mikalauskienė, Jūratė Bliuvienė ir Antanas Padlipskas. Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas gyvena Taikos g. 67-9, Utena, tel. 8 612 30014.

2019 m. lapkričio 6 d.  ataskaitiniame bendruomenės susirinkime  patvirtinti  nauji įstatai, išrinkta nauja bendruomenės pirmininkė  Aistė Bernotienė ir bendruomenės valdyba iš penkių narių: Valdemaras Paškonis, Rimantas Tumosa, Rima Petrošienė, Violeta Veteikienė ir Vidutė Padlipskienė. Bendruomenės pirmininkė Aistė Bernotienė, gyvena Antalgės k., Kaštonų g. 19, tel. 8-641-22483.

Utenos seniūnijos bendruomenės pristatymas čia

Utenos seniūnijos bendruomenės 2021 m. projektai.

1. Vaikų vasaros poilsio organizavimo  projektas „Aitvaras 2021“ - 500,00 eurų.

         2021 m. liepos 12 – 16 dienomis, Biliakiemyje vyko tradicinė vaikų dienos stovykla „Aitvaras 2021“. Utenos seniūnijos bendruomenės organizuojamoje stovykloje dalyvavo kiek daugiau nei 20 įvairaus amžiaus vaikų ir keletas savanorių. Penkios stovyklos dienos praskriejo nepastebimai. Stovykloje vaikai sportavo, dainavo, šoko, žaidė įvairius žaidimus, maudėsi, gamino maistą, keliavo. Stovyklautojus aplankė gausybė svečių, kurie dalijosi patirtimi, savo atstovaujamos profesijos specifika, domėjosi problemomis. Stovykla vaikams padovanojo puokštę įvairiausių emocijų, nepamirštamų įspūdžių, naujų potyrių, pažinčių.

 

Utenos seniūnijos bendruomenės 2020 m. projektai. Viso 12 projektų, bendra vertė - 36 502 eurai:

1. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės projektas ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘ - 12 955 eurai. Tęstinis projektas, vykdytas ketvirtus metus. Įdarbinti 2 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 12 mėn., 27 asmenims gyvenantiems Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose.

2. Sveikatos  ir aplinkos sveikatinimo projektai ,,Noriu būti sveikas ir stiprus“ - 800 eurų. Tęstinis projektas. Iš projekto lėšų buvo įsigyta sportui reikalingų priemonių ir bendradarbiaujant su sporto ir sveikatingumo centru ,,RL GYM“ buvo pravestas paskaitų ciklas bei praktiniai užsiėmimai, fizinio aktyvumo poveikio sveikatai tema. Dalyviai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti intensyvioje treniruotėje ant ,,World Jumping“ sportinių batutų.

3. Jaunimo užimtumo projektas „Pažink ir įamžink Biliakiemio kraštą“ -300 eurų. Projekto lėšomis buvo suorganizuota edukacinė veikla – vazonų gamyba iš smėlio ir cemento mišinio. Veikloje dalyvavo 15 jaunųjų dalyvių.

4. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas ,,Susitiksim tradicinėse šventėse“ -200  eurų. Tęstinis projektas. Skirtos lėšos panaudotos prisidedant prie tradicinių švenčių Kvykliuose ir Biliakiemyje organizavimo.

5. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas „Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ -300 eurų. Projekto pagalba buvo įsigytas šaldytuvas siekiant užtikrinti sklandų vaikų dienos centro, stovyklų, kultūrinių ir sportinių renginių organizavimą.

6. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas ,,Aitvaras 2020“ -1800 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje penkias dienas, dalyvavo 40 vaikų, 10 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams, užimtumui. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybinėse, sportinėse veiklose.2

7. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas „Vasara, dar neišeik“ - 920 eurų. Projekto pagalba buvo suorganizuota edukacinių popiečių savaitė Biliakiemyje, kurios metu dalyviai mokėsi dekupažo subtilybių, vėlimo iš vilnos, gyvųjų paveikslų kūrimo, muilo gamybos, piešimo ant tekstilės, lipdymo iš molio. Užsiėmimuose dalyvavo 18 dalyvių.

  

   

8. Vaikų stovyklų ir neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Žiemos švenčių belaukiant“ - 3480 eurų. Už projekto lėšas buvo įsigyta 15 vnt. vienviečių stalų komplektų, 2 vnt. mobilių skelbimo lentų, 1 mobili reprezentacinė lenta, įranga maisto gaminimo įgūdžių lavinimui. Likusios lėšos panaudotos vaikų išvykai, edukaciniams užsiėmimams, maisto, kanceliarinėms prekėms, kalėdinėms dovanėlėms.

9. Kaimo  rėmimo projektas „Vaikai - mūsų ateitis“ - 1600 eurų. Už projekto lėšas buvo įsigyta krepšinio salės įranga, suorganizuota išvyka į Šlyninkos malūną, kuriame vaikai dalyvavo edukacijoje „Duonos kelias“ ir snaigių karpymo edukacija.

10. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės projektas ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos miesto bendruomenėje‘‘ -13 500 eurų. Utenos mieste projektas vykdytas pirmus metus. Įdarbintas 1 asmuo. Paslaugos teiktos 16 asmenų gyvenančių Utenos mieste.

11. Kaimo rėmimo projektas „Laimingesnės bendruomenės link“ -147 eurai. Projekto pagalba buvo apdraustos bendruomenės patalpos, esančios adresu J.  Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos r.

12. Gamtosauginės veiklos projektas „Pasodinkime kartu po medį“ -500  eurai. Už projekto lėšas buvo įsigyta 35 kalninės pušys ir suorganizuota akcija „Pasodinkime kartu po medį!“.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2019 m. veiklos projektai. Viso 5 projektai, bendra vertė -11 100 eurų.:

1. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės projektas „Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘, projekto vertė

- 8600,00 eurų. Tęstinis projektas, vykdytas trečius metus. Įdarbinti 2 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 9 mėn., 20 asmenų gyvenančių Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose.

2. Sveikatos projektas  „Stovyklauk, sportuok, pažink“, projekto vertė - 600,00 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje penkias dienas, dalyvavo 43 vaikai, 15 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams, ekskursijai. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybinėse, sportinėse veiklose, išvykoje į Ignaliną. Jiems buvo diegiami bendruomeniškumo, sveikos gyvensenos, kolektyvinio bendravimo įgūdžiai.P7080325

3. Sportinės veiklos projektas „Per sportą -į sveikatą ir užimtumą”, projekto vertė - 500,00 eurų. Tęstinis projektas. Iš projektų lėšų įsigyta įvairaus sporto inventoriaus, taurių, medalių, diplomų varžybų nugalėtojams ir dalyviams. Sportinėse veiklose dalyvavo apie 80 bendruomenės narių.

4. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas „Tradicinių švenčių - Kvyklių kaimo šventė ir Žolinių šventės Biliakiemyje organizavimo“, projekto vertė -  400,00 eurų. Tęstinis projektas. Lėšos panaudotos švenčių organizavimui, saviveiklininkų transporto nuomai ir kt. Kvyklių kaimo šventėje dalyvavo apie 120 gyventojų ir svečių. Žolinių šventėje Biliakiemyje apie 150.

5. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas „Laimingas vaikas- laiminga šeima“, projekto vertė - 1000,00 eurų. Projekto lėšos buvo panaudotos kambario, skirto įvairioms veikloms, žaidimams, aprūpinimu reikalingomis priemonėmis. Įsigyta minkšta grindų danga, žaislai, stalo žaidimai ir kt. Suorganizuota ekskursija į Vajesiškio senolių kaimą.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2018 m. įgyvendinti  projektai:

  1. ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘, gauta 7852,50 eurų. Tęstinis projektas, vykdytas 9 mėn. Įdarbinti 3 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 19 asmenų, gyvenančių Kyburių, Griūčių, Andreikėnų, Jotaučių, Papiškių, Vaikutėnų, Alių, Šeduikių, Kvyklių, Droničėnų, Pagirėlės kaimuose.
  2. ,,Nenugalimieji“, gauta 600,00 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje 5 dienas, dalyvavo 29 vaikai, 13 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybiniuose užsiėmimuose, sportiniuose žaidimuose, ekskursijose. Vaikams buvo diegiami bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos, kolektyviškumo įgūdžiai.
  3. ,,Sportuokim visi - nuo jauno iki seno‘‘, gauta 500,00 eurų. Tęstinis projektas. Iš projekto lėšų įsigytas įvairus sporto inventorius, taurės, medaliai ir diplomai varžybų nugalėtojams. Sportinėje veikloje dalyvavo apie 80 bendruomenės narių.
  4. ,,Ugdykime bendruomeniškumą per šventes - Kvyklių kaimo šventę ir Žolinių‘‘, gauta 400,00 eurų. Tęstinis projektas. Kvyklių kaimo šventėje dalyvavo apie 150 gyventojų ir svečių. Lėšos panaudotos šventės organizavimui ir saviveiklininkų transporto nuomai. Žolinių šventė šiemet organizuota naujai,- iš įvairų žolinų komponuoti paveikslai.
  1. „Sportinė apranga ir atributika reprezentuojanti Utenos seniūnijos bendruomenę“, gauta 800,00 eurų. Įsigyta 4 komplektai sportininkams krepšinio aprangos, 4 komplektai tinklinio aprangos, 2 vėliavos su seniūnijos atributika, skarelės vaikų dienos stovyklai su seniūnijos atributika.  Sportinė apranga ir atributika padeda  reprezentuoti Utenos seniūnijos bendruomenę.
  2. „Vandentiekio, esančio Puodžių kaime, perdavimas UAB ,,Utenos vandenys“, gauta 2500,00 eurų. Apmokėtos paslaugos vandentiekio dokumentacijai, reikalingai UAB ,,Utenos vandenys“ perdavimui.

      7. Utenos seniūnijos bendruomenė parašė projektą pagal Žemės ūkio ministerijos finansuojamą veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ ir gavo finansavimą. Projektu „Įrangos įsigijimas Utenos seniūnijos bendruomenės viešiesiems poreikiams tenkinti“ buvo numatyta įsigyti nešiojamą kompiuterį, spausdintuvą, projektorių, klaviatūrą, belaidę pelę ir darbo stalą. Projekto vertė - 1142,41 eurų. Šiuo metu projektas įvykdytas, visi aukščiau minėti daiktai įsigyti ir bus naudojami bendruomenės poreikiams tenkinti, - edukaciniams užsiėmimams, bendruomenės valdybos darbui, taip pat bus galima pasiskaityti spaudą, pabendrauti su giminėmis ir artimaisiais. Informacija ir nuotraukos Donato Račinsko.

2003 m. vasario 24 d. susikūrė Pačkėnų krašto bendruomenė, bendruomenės pirmininku išrinktas Dainius Simuntis, pavaduotoja Genė Adomėnienė.

Organizacijos tikslas – siekti kultūrinio, tautinio ir dvasinio Pačkėnų krašto atgimimo. Siekti, kad kuo daugiau bendruomenės narių, ypač jaunimo aktyviai dalyvautų bendruomenės gyvenime.
Organizacijos pagrindinė veikla:
• atgaivinti ir puoselėti kaimo tradicijas;
• užsiimti gyventojų mokymu, rengti seminarus, susitikimus su įdomiais žmonėmis;
• teikti pagalbą pagyvenusiems žmonėms, daugiavaikėms, probleminėms šeimoms, nelaimės atveju;
• plėtoti savo krašto žmonių kultūrinį, teisinį, ūkinį, sveikatos, ekologinį švietimą;
• skatinti žmonių savitarpio pagalbą, plėtoti bendradarbiavimą, ugdyti bendruomeniškumą;
• organizuoti laisvalaikio užimtumą, įkuriant klubus pagal pomėgius, organizuojant pažintines keliones, teminius vakarus ir kt.

Vaikutėnų krašto bendruomenė įkurta 2003 m. balandžio 24 d. steigiamajame susirinkime.
Pagrindiniai tikslai – siekti kultūrinio, tautinio ir dvasinio Vaikutėnų krašto žmonių ugdymo; pažinti, kurti saugoti krašto kultūrinį palikimą ir kt.
Nuo pat įsikūrimo pradžios bendruomenė pradėjo aktyvią kultūrinę veiklą Vaikutėnuose. Užsimezgė glaudūs ryšiai su kitomis rajono bendruomenėmis, Utenos regiono bendruomenės fondu, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriumi, Utenos kultūros centru, Vaikutėnų pagrindine mokykla, verslininkais, LR Seimo nariais.
Aktyvių bendruomenės žmonių dėka, Vaikutėnuose surengta daugybė renginių: Joninių, Jurginių šventės, Advento, moksleivių atsisveikinimo su vasara renginiai, įvairių bendruomenės jubiliejinių švenčių, labdaros akcijų, kurių metu lankomos socialiai remtinos šeimos, auginančios vaikus, neįgalūs asmenys.

2014 m. vasario 16 d. susirinkę Medenių kaimo gyventojai nutarė įsteigti Medenių krašto bendruomenę (Buveinės adresas: Beržų g. 3, Medenių k., Utenos sen., Utenos r. sav.). Steigiamajame susirinkime patvirtinti Medenių krašto bendruomenės įstatai, paskirta Bendruomenės pirmininkė Židrūnė Karklinienė, tel. (8 625) 79955, bendruomenės pirmininkės pavaduotoju – Algirdas Žukas, tel. (8 612) 46340. Revizoriumi paskirtas Sigitas Kriaučionis, tel. (8 686) 19044.

2017 m. balandžio 6 d. vyko Medenių krašto bendruomenės ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Medenių krašto bendruomenės pirmininku išrinktas Deimantas Žibėnas, tel. 8-620-81028, gyvena adresu: Tujų g. 19, Medenių kaimas.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

Medenių krašto bendruomenės 2020 m. įgyvendinti projektai:

1. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas „Medenių krašto bendruomenės viešosios erdvė atidarymas, giedant Tautišką giesmę vienu balsu“ - 200 eurų. Įsigyta scenos su įgarsinimo įranga ir renginio įgarsinimo paslauga.

2. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas ,,Vaikų vasaros poilsio stovykla „Gamtos takais“ - 2400 eurų. „Idėjos grupė“ paslaugos - 1800 eurų, maitinimo paslauga - 600,- eurų.

3. Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse „Medenių krašto bendruomenės poilsio zonos gerinimas“- 300 eurų. Pastatytos medinės lauko sūpynės.

4.  Sveikatos ir aplinkos sveikatinimo projektas „Medeniai - šiaurietiško ėjimo ritmu“ - 500 eurų. Įsigytos šiaurietiško ėjimo lazdos 10 komplektų  - 450 eurų, transporto išlaidos - 50,- eurų.

5. Gamtosauginės veiklos projektas „Sakurų sodelis Medenių krašto bendruomenės erdvėje“- 500 eurų. Nupirkta daugiamečiai augalai, mediniai kuolai, durpių substratas, augalų apsaugos priemonės.

2019 m. projektai:

1. Gamtosauginis projektas „101 inkilas Medenių krašto bendruomenės viešosioms erdvėms“ -250,00 Eur. Projektas įgyvendintas vasaros stovykloje „Aitvaras-2019”, pagaminti 29 inkilai. Lėšos panaudotos medienos, įrankių įsigijimui. Diegimas vaikams jautrumo, dėmesio gamtai jausmas.

2. Projektas vasaros stovyklų organizavimui „Jaunų žmonių lyderystės įgūdžių stiprinimas išgyvenimo stovykloje“ -1000,00 Eur. 2019 m. liepos 8-12 d. Biliakiemio laisvalaikio centre  vyko vaikų dienos stovykla „Aitvaras - 2019“. Jų laisvalaikį ir visas veiklas  organizavo  samdyta  „Idėjos grupė“ . Prevencinės veiklos vykdymas, vaikų ir jaunimo užimtumas ir jų  švietimas, sveiko gyvenimo propagavimas. Įvykdyta 12 veiklų kuriose dalyvavo 43 vaikai.

3. Soc. apsaugos ir darbo ministerijos projektas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse '' „Bendruomenių saugumui vaizdo kamerų įrengimas“- 820,00 Eur. Įsigyti trys kamerų komplektai, kurios stebės Biliakiemio, Pačkėnų ir Medenių bendruomenių turtą. Bus vykdomas prevencinis poilsio ir rekreacijos zonų stebėjimas, taip siekiant užkardyti nusikaltimų veikas,  to neišvengus - užtikrinti greitesnį jų tyrimą.

2018 m. Medenių krašto bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.
Įgyvendinto projekto pavadinimas „Viešosios erdvės - sklypo, šalia Medenių krašto bendruomenės pastato sutvarkymas ir mechanizmų jo priežiūrai įsigijimas“.
Projektas įgyvendintas - valstybiniame žemės sklype, projektinis Nr. 62, plotas 0,22 ha esančiame Utenos r. sav., Utenos seniūnijoje, Medenių kaime, šalia bendruomenės pastato Beržų g. 37.
Pagrindinis projekto tikslas – viešosios erdvės sukūrimas kaimo gyventojų sambūriams, šventėms bei laisvalaikiui, viešosios erdvės pritaikymas, siekiant sudaryti sąlygas aktyviai bendruomenės laisvalaikio veiklai. Jo rezultatais gali naudotis visi Medenių krašto gyventojai ir svečiai. Vienas iš pagrindinių projekto socialinių efektų yra bendruomeniškumo skatinimas.
Projektas finansuojamas Žemės ūkio ministerijos pagal 2018 metų nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai. Bendra projekto vertė – 5472,- Eur.

2014 m. gegužės 23 d. susirinkę Nemeikščių kaimo gyventojai nutarė įkurti Nemeikščių bendruomenę (Buveinės adresas: Nemeikščių kaime, Utenos sen., Utenos r. sav.). Susirinkime dalyvavo 27 Nemeikščių gyventojai. Susirinkime buvo patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinkta taryba: Nijolė Marcelė Indriūnienė, Rimantas Valinčius, Algimantas Katinas, Darius Vapsva, Arvydas Jočys. Nemeikščių bendruomenės tarybos pirmininku išrinktas Darius Vapsva, gyv. Liepų g. 14, Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r. sav.

Nemeikščių krašto bendruomenės 2020 m. įgyvendinti projektai:

1. Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse „Sporto aikštelės įrengimas Nemeikščių bendruomenės poreikiams“ - 300 eurų. Įrengta sporto aikštelė Nemeikščių bendruomenės poreikiams.

2. Kaimo rėmimo projektas „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“ - 400 eurų. „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“ buvo gautas finansavimas  iš Žemės ūkio ministerijos 2019 m.  Įsigyta 20 gatvių lentelių Nemeikščių ir Griūčių kaimuose bei keliuose tarp jų, atnaujinta skelbimų stendas, įrengta 12 naujų pašto dėžučių bendruomenės nariams.  Prie projekto vykdymo prisidėjo Utenos rajono savivaldybė.

2019 m. Nemeikščių krašto bendruomenė gavo finansavimą iš Žemės ūkio ministerijos  paramos kaimo bendruomenėms projektui „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas''- 3462,34 Eur. Finansavimas gautas 2019 m. spalio mėn.,  o projektas buvo įvykdytas iki 2020 m. birželio 1 d.   Įsigyta 20 gatvių lentelių Nemeikščių ir Griūčių kaimuose bei keliuose tarp jų, atnaujintas skelbimų stendas, įrengta 12 naujų pašto dėžučių bendruomenės nariams.  Prie projekto vykdymo prisidėjo Utenos rajono savivaldybė. 

    

2018 m. gegužės 20 d. rinkosi Į Sekminių šventę Griūčių kaime, kurią organizavo Nemeikščių krašto bendruomenė  pagal  projektą „100-mečio Sekminės Griūčių kaime" , gauta 200,- eurų. Lėšos  panaudota muzikos grupės „Fortūna" pasamdymui.
Iš seno švęsta šventė prieš 15 metų atgaivinta Pačkėnuose, o jau antrus metus švenčiama Griūčių kaime. Kodėl? Todėl, kad šventės organizatoriai - Nemeikščių ir Pačkėnų bendruomenių sutarimu norėta kuo autentiškesnės šventės su natūralia aplinka, senovine dvasia, šalia besiganančiais gyvulėliais ir kaimo kryžium. Juk Griūtys (XVIII a. – Grucios, Paversmiai) labai jaukus senovinis gatvinis kaimas turintis XV a. menantį senkapį, tris dubenuotus akmenis ir ramius darbščius sodiečius, kurie nepriekaištingai susitvarkę savo sodybas, o laukai nedirvonuoja ir dabar. Todėl Sekminės - rugių lankymo, pavasario ir piemenėlių šventė prasidėjo smagiu piemenėlių klegėjimu, vainikėlių pynimu, kaimo kryžiaus puošimu.
Šventės Gaspadinė, Pačkėnų laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pasveikino visus susirinkusius į Jono Aramino sodybą, kuris svetingai atvėrė savo sodybos vartus.
Pagal visus Sekminių papročius piemenaitės beržų šakelėmis papuošė seklyčios langines, visus apšlakstė švęstu vandeniu linkėdamos būti sveikiems, kad jokios ,,kvarabos“ nepultų, beržų šakelėmis visus susirinkusius ,,išvanojo“, nes jauniems žaliems berželiams priskiriama stipri vegetacinė, bei augimo jėga, tikint, kad berželio gyvybingumas galįs persiduoti žemei, gyvuliams, žmonėms.

Kokios Sekminės be sočiai priganytų karvučių pieno? Bet norint jo paragauti, teko vietoje prisimilžti pieno. Norinčių varžytis pieno gėrimo konkurse tikrai netrūko, o žiūrovai smagiai palaikė naminio pieno mėgėjus.
Pasistiprinę gardžia ant laužo kepama pautiene iš 140 kiaušinių senas ir jaunas žaidė žaidimus, šoko ir dainavo kartu su birbynininku Gediminu Kaušylu ir liaudiškos muzikos grupe ,,Fortūna“ (vadovas Kazimieras Streikus) muzikantais.
Pačkėnų bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė sulaukus gražių jubiliejų pasveikino griūtiškę Almonę Araminienę ir Griūčių krašto sūnų, dabar pačkėniškį Rimantą Trinkūną.
Dar vienas svarbus Sekminių paprotys – suptis ant sūpynių. Tikėta, kad kuo labiau įsisupsi, juo geriau javai išplauks. Ir supęsi visi ant sūpynių - ,,aukštai aukštai, ir iki pat dangaus“.

Informacija Loretos Mikalauskienės, nuotraukos Danos Žigienės

Joomla templates by a4joomla