2004 m. lapkričio 24 d. susirinkę steigėjai - Utenos seniūnijos gyventojai, nusprendė įkurti Utenos seniūnijos bendruomenę (buveinės adresas – Biliakiemio kaimas, Utenos rajonas). Bendruomenės veiklos teritorija – visa Utenos seniūnija. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 18 aktyviausių seniūnijos gyventojų.
Susirinkime buvo patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinktas Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas ir keturi pavaduotojai: Algirdas Žukas, Loreta Mikalauskienė, Jūratė Bliuvienė ir Antanas Padlipskas. Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas gyvena Taikos g. 67-9, Utena, tel. 8 612 30014.

2019 m. lapkričio 6 d.  ataskaitiniame bendruomenės susirinkime  patvirtinti  nauji įstatai, išrinkta nauja bendruomenės pirmininkė  Aistė Bernotienė ir bendruomenės valdyba iš penkių narių: Valdemaras Paškonis, Rimantas Tumosa, Rima Petrošienė, Violeta Veteikienė ir Vidutė Padlipskienė. Bendruomenės pirmininkė Aistė Bernotienė, gyvena Antalgės k., Kaštonų g. 19, tel. 8-641-22483.

2023 m. balandžio 27 d. Biliakiemio kultūros namuose įvyko Utenos seniūnijos bendruomenės ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Aistė Bernotienė pateikė susirinkusiems 2022 m. veiklos ataskaitą, apžvelgė įvykdytus ir vykdomus projektus.Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė ir bendruomenės valdyba iš penkių narių: Valdemaras Paškonis, Rimantas Tumosa, Laura Gaivenienė, Violeta Veteikienė ir Vidutė Padlipskienė. Bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė gyvena Aukštakalnio g. 64-1, Utena, tel. 8-682-17742.

Utenos seniūnijos bendruomenės pristatymas čia

Utenos seniūnijos bendruomenė 2023 m. įgyvendino 8 projektus. Bendra suma - 40 482 Eur.

1. Utenos seniūnijos bendruomenė kartu su partneriu – Utenos rajono savivaldybe, užbaigė įgyvendinti socialinio verslo projektą „Multisensorinio kambario ir jo pagalbinių sanitarinių patalpų įrengimas“ pagal URVVG „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“, priemonę. Įrengtas multisensorinis kambarys ir įdarbintas 1 asmuo. Projektas skirtas visų amžiaus grupių žmonių – vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus, poreikiams tenkinti. projektas, kurio vertė 72 429,26 Eur.

2. Mažinant socialinę atskirtį, įvykdytas prevencinių priemonių projektas ,,Pagalbos į namus Utenos miesto ir Utenos seniūnijos bendruomenėse teikimas“ - 21 000 Eur. Tai tęstinis projektas, vykdomas aštuntus metus. Sukurtos 3 darbo vietos ir įdarbinti 3 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 27 asmenims.

3. Su partneriais Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriumi įgyvendintas nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos srities projektas „PRIKLAUSOMYBĖMS -NE“. Šiam projektui skirta – 1 000 Eur. Tai dienos stovykla, kuri buvo skirta vaikų dienos centro vaikams, paaugliams ir jų tėveliams.

4. Biliakiemio vaikų dienos centre teikiama neformaliojo švietimo ugdymo programa- akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Šios veiklos vykdymui 2023 metams skirta 19 000 Eur iš valstybės ir 7 900 Eur iš savivaldybės biudžeto. Dienos centrą lanko 20 vaikų iš Utenos miesto, Utenos ir Kuktiškių seniūnijų.

5. Bendruomeniškumo skatinimui suorganizuota 2 - jų dienų kelionė Utenos rajono bendruomenės nariams „Maži ir dideli dzūkelių bendruomenių išmislai“. Šio projekto finansavimas 5 000Eur iš savivaldybės biudžeto.

6. Utenos rajono savivaldybės gyventojai turėjo galimybę pirmą kartą dalyvauti Dalyvaujamajame biudžete – tai demokratinis būdas, kaip savivalda kartu su gyventojais sprendė dėl viešųjų lėšų panaudojimo gyvenamajai aplinkai gerinti. Visi gyventojai turėjo galimybę pateikti savo projektų idėjas ir balsuoti už geriausią ir reikalingiausią. Vyko ne tik aktyvus viešasis balsavimas, bet ir pasiūlytas platus projektų idėjų sąrašas, apimantis daugelį seniūnijų. Didele balsų persvara mažos vertės idėją „Būti visiems kartu“ Biliakiemyje (1004 balsai) laimėjo Utenos seniūnijos bendruomenė. Šis projektas įgyvendintas 2023 m., kuriam skirta 10 514,40 Eur savivaldybės lėšų. Judant po mažą žingsnelį gimė daug gražių dalykų. Laimėjus konkursą ir gavus finansavimą papildomai pastatytos pavėsinės, suoliukai, atnaujintas apšvietimas, įrengtos laužavietės, įrengta paplūdimio krepšinio aikštelė. Įgyvendinus projektą poilsiavietė tapo jaukesnė visiems poilsiautojams.

7. Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimui skirta 468 Eur. Lėšos skirtos buhalterinėms paslaugoms, patalpų draudimui.

8. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikame kūne – sveika siela“. Skirta 1 000 Eur. Įsigyta masažinės įrangos. Šios įrangos paslaugomis pasinaudojo iki 86 asmenų

9. Kultūrinės veiklos projektas ,,Utenos seniūnijos tradicinės šventės“ Suorganizuota Biliakiemio kaime žolinės šventė ir įvykdyta Kvyklių kaimo tradicinė tęstinė šventė. 

 

 

 

Utenos seniūnijos bendruomenė 2022 m. įgyvendino 7 projektus. Bendra suma -25047,24 eurai.

1. Nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių projektas ,,Pagalbos Utenos miesto ir Utenos seniūnijos bendruomenėse teikimas“ -20 800 eurai. Tęstinis projektas, vykdytas šeštus metus. Įdarbinti 4 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 12 mėn., 21 asmeniui gyvenančiam Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose. Utenos mieste paslaugos teiktos 6 asmenims.

2. Kaimo rėmimo projektas „Utenos seniūnijos bendruomenės veiklos ir plėtros skatinimas“ - 400 eurų. Sudaryta bendruomenės patalpų draudimo sutartis, apmokėta metinė patalpų draudimo įmoka. Apmokėta už 26 val. buhalterinių paslaugų.

3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikatos keliu“- 640 eurų. Įgyvendinus projektą buvo įsigyta 8 vnt. fitneso batutai. Veiklose su batutais buvo užimami stovyklos „Aitvaras 2022“ dalyviai, taip pat nuolat vykdomos sportinės veiklos Biliakiemio vaikų dienos centro lankytojams.

4. Kultūrinės veiklos projektas „Tradicinė Žolinės šventė Biliakiemyje“ - 500 eurų. Dėl techninių ir organizacinių problemų suorganizuoti Žolinės šventės Biliakiemyje nepavyko, tačiau rugsėjo 3 d. buvo suorganizuota kraštiečių šventė Kvykliuose, kurioje dalyvavo apie 150 dalyvių.

 

 

5. Gamtosauginės veiklos projektas ,,Gražiausiai tvarkoma naujakurių sodyba“- 150 eurų. Projekto lėšomis buvo prisidėta prie Utenos seniūnijos ir Utenos seniūnijos bendruomenės organizuojamo konkurso „Gražiausiai tvarkoma naujakurių sodyba“.  Įsigyti 6 dekoratyviniai augalai, kurie įteikti gražiausių sodybų savininkams.

   

 

6. Vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimo projektas ,,Aitvaras 2022“ - 800 eurų. 2022 m. liepos 18 – 25 dienomis vyko tradicinė vaikų dienos stovykla Biliakiemyje „Aitvaras 2022“, kurioje dalyvavo 40 įvairaus amžiaus vaikų, tarp kurių buvo ir 4 ukrainiečiai. Projekto lėšos skirtos stovyklos užimtumo programai, vaikų maitinimui, išvykoms.

7. Pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ „Utenos seniūnijos reprezentacijos stiprinimas“ -1757,24 eurai. Įgyvendinant projektą buvo įsigyti Utenos seniūnijos reprezentacijos stiprinimui reikalingos prekės: 25 tautinės juostos Utenos seniūnijos jubiliatų sveikinimui, reprezentaciniai suvenyrai, sportinių renginių apdovanojimams skirtos prekės, gėlės ir popieriniai maišeliai su Utenos seniūnijos logotipais.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2021 m. projektai. Viso 10 projektų. Bendra suma - 36 660,71 eurai.

1. Vaikų vasaros poilsio organizavimo  projektas „Aitvaras 2021“ - 500,00 eurų.

         2021 m. liepos 12 – 16 dienomis, Biliakiemyje vyko tradicinė vaikų dienos stovykla „Aitvaras 2021“. Utenos seniūnijos bendruomenės organizuojamoje stovykloje dalyvavo kiek daugiau nei 20 įvairaus amžiaus vaikų ir keletas savanorių. Penkios stovyklos dienos praskriejo nepastebimai. Stovykloje vaikai sportavo, dainavo, šoko, žaidė įvairius žaidimus, maudėsi, gamino maistą, keliavo. Stovyklautojus aplankė gausybė svečių, kurie dalijosi patirtimi, savo atstovaujamos profesijos specifika, domėjosi problemomis. Stovykla vaikams padovanojo puokštę įvairiausių emocijų, nepamirštamų įspūdžių, naujų potyrių, pažinčių.

 2.  Utenos seniūnijos bendruomenė įgyvendino projektą „Utenos seniūnijos bendruomenės patalpų pritaikymas bendruomenės narių poreikiams“ -1119,43 Eur. Įgyvendinant projektą buvo įsigyti bendruomenei labai reikalingi daiktai – praustuvė, elektrinis virdulys, 3 vnt. virtuvinių spintelių, kamštinė medžiaga, 4 roletai langams, rakinama spinta, lentyna ir daiktadėžės - padėsiantys užtikrinti kokybiškesnį, produktyvesnį Utenos seniūnijos bendruomenės narių, naudojimąsi Biliakiemio laisvalaikio centre esančiomis patalpomis, paslaugomis, įranga pagal poreikį.

3. Kultūrinės veiklos projektas  „Susitikime Žolinės šventėje Biliakiemyje“- 450 eurų. Biliakiemio žolinės šventės metu  pagerbti jubiliatai. Nupirkta 10 jubiliejinių juostų, helio balionų ir dovanų maišelių.

 

    

4. Kaimo rėmimo projektas „Utenos seniūnijos bendruomenės veiklų skatinimas“- 400 eurų. Prisidėta prie LR ŽŪM  projekto „Padėkite mums augti“.

5. Kaimo rėmimo projektas „Utenos rajono bendruomenių aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas per pažintinę veiklą“ -5000 eurų. Utenos rajono bendruomenių atstovai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistai, seniūnijų seniūnai (iš viso 46 asmenys) kelionės metu lankėsi Luokės bendruomenės namuose, kur turėjo galimybę geriau susipažinti su šio nedidelio miestelio aktyvių žmonių veiklomis. Šios bendruomenės aktyvūs nariai surengė itin šiltą svečių sutikimą – kelionės dalyviai po iškilmingos priesaikos grožėjosi nuostabiu Žemaitijos kraštovaizdžiu ant legendomis apipinto Šatrijos kalno, vaišinosi bendruomenės namuose kepta duona, rauginta gira ir ant laužo virta koše, klausėsi pasakojimo apie bendruomenės gyvenimą ir apie gražų Luokės miestelį.
Platelių bendruomenės amatų centre kelionės dalyviai iš arti susipažino su Platelių bendruomenės veiklomis. Bendruomenės pirmininkė noriai dalijosi patirtimi, pasakojo apie vykdomus projektus, organizuojamus renginius, atskleidė net finansinius šaltinius, iš kurių „išgyvena“ bendruomenė. Kelionės dalyviai įsitikino, kad problemos, su kuriomis susiduria Platelių bendruomenė, yra labai artimos, pažįstamos ir puikiai suprantamos ir Utenos rajono bendruomenių atstovams.

6. LR ŽŪM Nacionalinė parama  Kaimo bendruomenių veiklai „Padėkite mums augti“ - 3291,28 eurų. Įgyvendinus projektą buvo įsigyta įgarsinimo įrangos komplektas, 3 vnt. metalinių daiktų saugojimo spintelių, 57 vnt. kėdžių ir elektrinė viryklė. Projekto tikslas - stiprinti Utenos seniūnijos bendruomenės materialinę bazę, kuri svarbi ir reikalinga efektyviam bendruomenės veiklų vykdymui, bendruomenės narių poreikių tenkinimui, bendruomenės populiarinimui, įvairių edukacijų, renginių organizavimui. Įsigyto turto naudotojai bus bendruomenės nariai, vaikų dienos centro lankytojai, stovyklų, švenčių, įvairių edukacijų ir renginių dalyviai.

7. Nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektas „Birželis – mėnuo be smurto ir patyčių“ -300 eurų. Buvo suorganizuoti dviejų akedeminių valandų mokymai  bendruomenės mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, tema „Kada „juokinga“ tampa „skaudu““, kuriuos vedė vaikų linijos  patyčių prevencijos specialistė Eglė Tamulionytė.

8. Sportinės veiklos projektas „Sportuokime visi, nuo jauno iki seno“- 500 eurų. Projekto pagalba Biliakiemio laisvalaikio centre buvo įsigyta dalis tatamio dangos, reikalingos įrengti erdvę skirtą kovos menų sporto šakoms populiarinti.

9. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo projektas ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos miesto ir seniūnijos bendruomenėse‘‘- 20 000 eurų.

Įgyvendinant projektą  pagyvenusiems žmonėms buvo teikiamos tokios paslaugos, kaip konsultavimas/informavimas, transporto organizavimas, asmens lydėjimas į įvairias socialines, sveikatos, reabilitacijos įstaigas ir bendruomenės centre vykstančius renginius, maisto produktų nupirkimas ir paruošimas, namų ruoša, asmens higienos ir ūkio darbai.

Teiktų socialinių paslaugų tikslas – patarnauti, padėti įvairiomis nepiniginėmis formomis, siekiant grąžinti sugebėjimus pasirūpinti savimi, patenkinti asmenų gyvybinius poreikius ir sudaryti palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas. Projektas, vykdytas penktus metus. Įdarbinti 4 žmonės. Paslaugos buvo teiktos 27 asmenims gyvenantiems Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose ir 18 asmenų gyvenančių Utenos mieste.

10. Gamtosauginės veiklos projektas „Savam krašte geriausia“ -100 eurų. Projekto lėšomis buvo prisidėta prie Utenos seniūnijos ir Utenos seniūnijos bendruomenės organizuojamo konkurso „Gražiausiai tvarkoma seniūnijos sodyba“. Konkursas vyko dviem etapais - nuo birželio 15 d. iki liepos 30 d. kiekvienos seniūnaitijos seniūnaitis delegavo iki penkių sodybų konkursui. Antro etapo metu, nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 10 d. Utenos seniūnijos seniūno sudaryta vertinimo komisija lankėsi deleguotose sodybose ir pagal nustatytus vertinimo kriterijus įvertino kiekvieną. Nugalėtoja tapo Ligitos ir Alvydo Žigelių sodyba iš Vaikutėnų, kuri surinko daugiausia patiktukų ir Utenos seniūnijos vertinimo komisijos balsų, jiems buvo įteiktas ir pagrindinis 100 Eur prizas. Rugsėjo 30 d. Utenos seniūnijos seniūnas kartu su Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininke aplankė sodybas-nugalėtojas ir įteikė diplomus bei magnolijas įsigytas projekto lėšomis.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2020 m. projektai. Viso 12 projektų, bendra vertė - 36 502 eurai:

1. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės projektas ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘ - 12 955 eurai. Tęstinis projektas, vykdytas ketvirtus metus. Įdarbinti 2 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 12 mėn., 27 asmenims gyvenantiems Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose.

2. Sveikatos  ir aplinkos sveikatinimo projektai ,,Noriu būti sveikas ir stiprus“ - 800 eurų. Tęstinis projektas. Iš projekto lėšų buvo įsigyta sportui reikalingų priemonių ir bendradarbiaujant su sporto ir sveikatingumo centru ,,RL GYM“ buvo pravestas paskaitų ciklas bei praktiniai užsiėmimai, fizinio aktyvumo poveikio sveikatai tema. Dalyviai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti intensyvioje treniruotėje ant ,,World Jumping“ sportinių batutų.

3. Jaunimo užimtumo projektas „Pažink ir įamžink Biliakiemio kraštą“ -300 eurų. Projekto lėšomis buvo suorganizuota edukacinė veikla – vazonų gamyba iš smėlio ir cemento mišinio. Veikloje dalyvavo 15 jaunųjų dalyvių.

4. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas ,,Susitiksim tradicinėse šventėse“ -200  eurų. Tęstinis projektas. Skirtos lėšos panaudotos prisidedant prie tradicinių švenčių Kvykliuose ir Biliakiemyje organizavimo.

5. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas „Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ -300 eurų. Projekto pagalba buvo įsigytas šaldytuvas siekiant užtikrinti sklandų vaikų dienos centro, stovyklų, kultūrinių ir sportinių renginių organizavimą.

6. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas ,,Aitvaras 2020“ -1800 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje penkias dienas, dalyvavo 40 vaikų, 10 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams, užimtumui. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybinėse, sportinėse veiklose.2

7. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas „Vasara, dar neišeik“ - 920 eurų. Projekto pagalba buvo suorganizuota edukacinių popiečių savaitė Biliakiemyje, kurios metu dalyviai mokėsi dekupažo subtilybių, vėlimo iš vilnos, gyvųjų paveikslų kūrimo, muilo gamybos, piešimo ant tekstilės, lipdymo iš molio. Užsiėmimuose dalyvavo 18 dalyvių.

  

   

8. Vaikų stovyklų ir neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Žiemos švenčių belaukiant“ - 3480 eurų. Už projekto lėšas buvo įsigyta 15 vnt. vienviečių stalų komplektų, 2 vnt. mobilių skelbimo lentų, 1 mobili reprezentacinė lenta, įranga maisto gaminimo įgūdžių lavinimui. Likusios lėšos panaudotos vaikų išvykai, edukaciniams užsiėmimams, maisto, kanceliarinėms prekėms, kalėdinėms dovanėlėms.

9. Kaimo  rėmimo projektas „Vaikai - mūsų ateitis“ - 1600 eurų. Už projekto lėšas buvo įsigyta krepšinio salės įranga, suorganizuota išvyka į Šlyninkos malūną, kuriame vaikai dalyvavo edukacijoje „Duonos kelias“ ir snaigių karpymo edukacija.

10. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės projektas ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos miesto bendruomenėje‘‘ -13 500 eurų. Utenos mieste projektas vykdytas pirmus metus. Įdarbintas 1 asmuo. Paslaugos teiktos 16 asmenų gyvenančių Utenos mieste.

11. Kaimo rėmimo projektas „Laimingesnės bendruomenės link“ -147 eurai. Projekto pagalba buvo apdraustos bendruomenės patalpos, esančios adresu J.  Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos r.

12. Gamtosauginės veiklos projektas „Pasodinkime kartu po medį“ -500  eurai. Už projekto lėšas buvo įsigyta 35 kalninės pušys ir suorganizuota akcija „Pasodinkime kartu po medį!“.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2019 m. veiklos projektai. Viso 5 projektai, bendra vertė -11 100 eurų.:

1. Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės projektas „Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘, projekto vertė

- 8600,00 eurų. Tęstinis projektas, vykdytas trečius metus. Įdarbinti 2 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 9 mėn., 20 asmenų gyvenančių Kvyklių, Griūčių, Pagirėlės, Alių, Viešintų, Kyburių, Droničėnų, Puodžių, Vaikutėnų, Šeduikių, Mieliškių, Andreikėnų kaimuose.

2. Sveikatos projektas  „Stovyklauk, sportuok, pažink“, projekto vertė - 600,00 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje penkias dienas, dalyvavo 43 vaikai, 15 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams, ekskursijai. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybinėse, sportinėse veiklose, išvykoje į Ignaliną. Jiems buvo diegiami bendruomeniškumo, sveikos gyvensenos, kolektyvinio bendravimo įgūdžiai.P7080325

3. Sportinės veiklos projektas „Per sportą -į sveikatą ir užimtumą”, projekto vertė - 500,00 eurų. Tęstinis projektas. Iš projektų lėšų įsigyta įvairaus sporto inventoriaus, taurių, medalių, diplomų varžybų nugalėtojams ir dalyviams. Sportinėse veiklose dalyvavo apie 80 bendruomenės narių.

4. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas „Tradicinių švenčių - Kvyklių kaimo šventė ir Žolinių šventės Biliakiemyje organizavimo“, projekto vertė -  400,00 eurų. Tęstinis projektas. Lėšos panaudotos švenčių organizavimui, saviveiklininkų transporto nuomai ir kt. Kvyklių kaimo šventėje dalyvavo apie 120 gyventojų ir svečių. Žolinių šventėje Biliakiemyje apie 150.

5. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas „Laimingas vaikas- laiminga šeima“, projekto vertė - 1000,00 eurų. Projekto lėšos buvo panaudotos kambario, skirto įvairioms veikloms, žaidimams, aprūpinimu reikalingomis priemonėmis. Įsigyta minkšta grindų danga, žaislai, stalo žaidimai ir kt. Suorganizuota ekskursija į Vajesiškio senolių kaimą.

Utenos seniūnijos bendruomenės 2018 m. įgyvendinti  projektai:

  1. ,,Socialinių paslaugų teikimas Utenos seniūnijos bendruomenėje‘‘, gauta 7852,50 eurų. Tęstinis projektas, vykdytas 9 mėn. Įdarbinti 3 žmonės, paslaugos buvo teikiamos 19 asmenų, gyvenančių Kyburių, Griūčių, Andreikėnų, Jotaučių, Papiškių, Vaikutėnų, Alių, Šeduikių, Kvyklių, Droničėnų, Pagirėlės kaimuose.
  2. ,,Nenugalimieji“, gauta 600,00 eurų. Tęstinis projektas. Liepos mėn. vaikų dienos stovykloje, vykusioje 5 dienas, dalyvavo 29 vaikai, 13 savanorių. Lėšos panaudotos vaikų maitinimui, edukaciniams užsiėmimams. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybiniuose užsiėmimuose, sportiniuose žaidimuose, ekskursijose. Vaikams buvo diegiami bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos, kolektyviškumo įgūdžiai.
  3. ,,Sportuokim visi - nuo jauno iki seno‘‘, gauta 500,00 eurų. Tęstinis projektas. Iš projekto lėšų įsigytas įvairus sporto inventorius, taurės, medaliai ir diplomai varžybų nugalėtojams. Sportinėje veikloje dalyvavo apie 80 bendruomenės narių.
  4. ,,Ugdykime bendruomeniškumą per šventes - Kvyklių kaimo šventę ir Žolinių‘‘, gauta 400,00 eurų. Tęstinis projektas. Kvyklių kaimo šventėje dalyvavo apie 150 gyventojų ir svečių. Lėšos panaudotos šventės organizavimui ir saviveiklininkų transporto nuomai. Žolinių šventė šiemet organizuota naujai,- iš įvairų žolinų komponuoti paveikslai.
  1. „Sportinė apranga ir atributika reprezentuojanti Utenos seniūnijos bendruomenę“, gauta 800,00 eurų. Įsigyta 4 komplektai sportininkams krepšinio aprangos, 4 komplektai tinklinio aprangos, 2 vėliavos su seniūnijos atributika, skarelės vaikų dienos stovyklai su seniūnijos atributika.  Sportinė apranga ir atributika padeda  reprezentuoti Utenos seniūnijos bendruomenę.
  2. „Vandentiekio, esančio Puodžių kaime, perdavimas UAB ,,Utenos vandenys“, gauta 2500,00 eurų. Apmokėtos paslaugos vandentiekio dokumentacijai, reikalingai UAB ,,Utenos vandenys“ perdavimui.

      7. Utenos seniūnijos bendruomenė parašė projektą pagal Žemės ūkio ministerijos finansuojamą veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ ir gavo finansavimą. Projektu „Įrangos įsigijimas Utenos seniūnijos bendruomenės viešiesiems poreikiams tenkinti“ buvo numatyta įsigyti nešiojamą kompiuterį, spausdintuvą, projektorių, klaviatūrą, belaidę pelę ir darbo stalą. Projekto vertė - 1142,41 eurų. Šiuo metu projektas įvykdytas, visi aukščiau minėti daiktai įsigyti ir bus naudojami bendruomenės poreikiams tenkinti, - edukaciniams užsiėmimams, bendruomenės valdybos darbui, taip pat bus galima pasiskaityti spaudą, pabendrauti su giminėmis ir artimaisiais. Informacija ir nuotraukos Donato Račinsko.

2003 m. vasario 24 d. susikūrė Pačkėnų krašto bendruomenė, bendruomenės pirmininku išrinktas Dainius Simuntis, pavaduotoja Genė Adomėnienė.

Organizacijos tikslas – siekti kultūrinio, tautinio ir dvasinio Pačkėnų krašto atgimimo. Siekti, kad kuo daugiau bendruomenės narių, ypač jaunimo aktyviai dalyvautų bendruomenės gyvenime.
Organizacijos pagrindinė veikla:
• atgaivinti ir puoselėti kaimo tradicijas;
• užsiimti gyventojų mokymu, rengti seminarus, susitikimus su įdomiais žmonėmis;
• teikti pagalbą pagyvenusiems žmonėms, daugiavaikėms, probleminėms šeimoms, nelaimės atveju;
• plėtoti savo krašto žmonių kultūrinį, teisinį, ūkinį, sveikatos, ekologinį švietimą;
• skatinti žmonių savitarpio pagalbą, plėtoti bendradarbiavimą, ugdyti bendruomeniškumą;
• organizuoti laisvalaikio užimtumą, įkuriant klubus pagal pomėgius, organizuojant pažintines keliones, teminius vakarus ir kt.

Vaikutėnų krašto bendruomenė įkurta 2003 m. balandžio 24 d. steigiamajame susirinkime.
Pagrindiniai tikslai – siekti kultūrinio, tautinio ir dvasinio Vaikutėnų krašto žmonių ugdymo; pažinti, kurti saugoti krašto kultūrinį palikimą ir kt. Nuo pat įsikūrimo pradžios bendruomenė pradėjo aktyvią kultūrinę veiklą Vaikutėnuose. Užsimezgė glaudūs ryšiai su kitomis rajono bendruomenėmis, Utenos regiono bendruomenės fondu, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriumi, Utenos kultūros centru, Vaikutėnų pagrindine mokykla, verslininkais, LR Seimo nariais. Aktyvių bendruomenės žmonių dėka, Vaikutėnuose surengta daugybė renginių: Joninių, Jurginių šventės, Advento, moksleivių atsisveikinimo su vasara renginiai, įvairių bendruomenės jubiliejinių švenčių, labdaros akcijų, kurių metu lankomos socialiai remtinos šeimos, auginančios vaikus, neįgalūs asmenys.

2014 m. vasario 16 d. susirinkę Medenių kaimo gyventojai nutarė įsteigti Medenių krašto bendruomenę (Buveinės adresas: Beržų g. 3, Medenių k., Utenos sen., Utenos r. sav.). Steigiamajame susirinkime patvirtinti Medenių krašto bendruomenės įstatai, paskirta Bendruomenės pirmininkė Židrūnė Karklinienė, tel. (8 625) 79955, bendruomenės pirmininkės pavaduotoju – Algirdas Žukas, tel. (8 612) 46340. Revizoriumi paskirtas Sigitas Kriaučionis, tel. (8 686) 19044. 2017 m. balandžio 6 d. vyko Medenių krašto bendruomenės ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Medenių krašto bendruomenės pirmininku išrinktas Deimantas Žibėnas, tel. 8-620-81028, gyvena adresu: Tujų g. 19, Medenių kaimas.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

2023 m. įgyvendino 3 projektus, bendra vertė – 3 806,85 Eur.

1 Pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” buvo Sportinių varžybų organizavimas Utenos rajono tradicinėse kaimo šventėse. Kartu su projekto partneriais Utenos seniūnijos ir Vaikutėnų krašto bendruomenėmis organizuojant sportinius renginius buvo įtraukti bendruomenės nariai, skatinami propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir taip stiprinti tarpusavio ryšius. Buvo suorganizuotos sportinės varžybos: 2023 m. birželio 7 ir 23 d. vyko Vaikutėnų kaime, liepos 6 d – Medenių kaimo šventėje, rugpjūčio 12 d. Biliakiemo šventės metu. Įgyvendinus projektą įsigytos greito surinkimo palapinės su lauko apšvietimui skirtomis girliandomis ir šildytuvais (3 vnt.). Išdalinta virš 100 vnt. medalių ir 15 nugalėtojų taurių. Dalyviai apdovanoti prisiminimo dovanėlėmis, skatinančiomis aktyvų poilsį ir sveiką gyvenimo būdą. Iš viso panaudota 3 069 Eur valstybės biudžeto lėšų.

2. Kaimo rėmimo projektas „Medenių krašto bendruomenės buhalterinės apskaitos paslaugų, banko administravimo mokesčių, mokesčių už elektrą ir šiukšles kompensavimas“ -272 Eur. Atsiskaityta už komunalines paslaugas - atliekų tvarkymą. el. energijos tiekimą, apdraustas bendruomenės panaudos pagrindais valdomas pastatas, padengtos banko sąskaitos administravimo išlaidos.

3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Efektyvesnis sporto aikštyno naudojimas – treniruoklių aikštelės papildymas“ -465,85 Eur. Įvykdžius projektą įsigytas ir sumontuotas lauko treniruoklis imituojantis irklavimą, skirtas pečių, rankų, pilvo, kojų sėdmenų raumenims lavinti.

2023 m. rugpjūčio 12 d. Biliakiemio sporto aikštyne vyko kompleksinės sporto varžybos, kurių metu sporto mėgėjai varžėsi smiginio, kamuoliukų mėtimo į taikinį, šaudymo į taikinį oriniu šautuvu ir tritaškių mėtimo rungtyse. Dalyvavo keturios komandos, tai Mockėnų, Dragūnų šeimos, Biliakiemio merginų ir ,,Išeivių ir naujakurių“. Visi varžybų dalyviai įnirtingai kovojo dėl kiekvieno taško. Šaudymo ir tritaškių mėtimo rungtyse taikliausi buvo Mockėnų komandos žaidėjai, o nuo jų stengėsi neatsilikti ir Biliakiemio merginų komanda. Dragūnų šeimos komandai geriausia sekėsi smiginio ir kamuoliukų mėtimo į taikinį rungtyse, o ,,Išeivių ir naujakurių‘‘ komanda gerų rezultatų pasiekė tritaškių mėtimo ir smiginio varžybose.  Kompleksinių sporto varžybų komandų apdovanojimai vyko rugpjūčio 19 d. Biliakiemyje Žolinės šventės metu.

 

 

Medenių krašto bendruomenė 2022 m. įgyvendino Kaimo rėmimo projektą „Medenių krašto bendruomenės pastato draudimo ir mokesčių už elektros energiją ir šiukšles kompensavimas“. Projekto vertė 155 eurai. Gautomis lėšomis apmokėta pastato draudimas ir sumokėta už elektros energiją ir atliekų išvežimą.

Medenių krašto bendruomenės 2021 m. įgyvendinti projektai:

1. Medenių krašto bendruomenė  įgyvendino projektą „Lauko treniruoklių aikštelės įrengimas“ pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.

Pagrindinis bendruomenės projekto tikslas – Medenių kaime esančią viešąją erdvę pritaikyti kaimo gyventojų poreikiams – įrengti aikštelę sporto inventoriui, lauko treniruokliams.

Projektas finansuojamas Žemės ūkio ministerijos pagal 2021 metų nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai. Bendra projekto vertė – 5619,- Eur.

Projekto metu dalis viešosios erdvės pritaikyta aktyviam poilsiui tam tikslui suformuota aktyvaus laisvalaikio erdvė ~600 m2, įrengta ~50m2 keturių vietų lauko treniruoklių aikštele su specialia „Grass“ danga ir “Techmesh“ tinkleliu. Įsigyti ir sumontuoti trys stacionarūs lauko treniruokliai.

Tai yra tęstinis projektas, kurio metu bus tęsiami aktyvaus poilsio zonos įrengimo ir tobulinimo darbai.

2021 11 03 Bendra

2. Utenos rajono savivaldybės  Kaimo rėmimo projektas  „Lauko treniruoklių aikštelės įrengimas“ - 400 eurų. Prisidėta prie LR Žemės ūkio ministerijos gauto projekto.

3. Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse „Geras kaimynas- dovana“ - 581,00 eurų.

Biliakiemio laisvalaikio centro pastate įkurtame vaikų dienos centras „Aitvaras“, surengta meninė tapybos edukacija bendruomenės nariams, kurią vedė Aurina Paškevičienė. Edukacijų rezultatas –nuostabus bendromis jėgomis gimęs meno kūrinys, puošiantis Biliakiemio laisvalaikio centro prieigas.

Medenių kaime prie Tujų ir Beržų gatvių sankryžos, įrengtas sniego barjeras, kuris saugos žiemą užpustomą kelio ruožą nuo gausaus sniego sankaupų. Tikimės, kad rudenį įrengiamas barjeras bus veiksminga priemonė ir užtikrins pravažumą nuolat užpustomoje sankryžoje.

20211216 bendra

4. Sportinės veiklos projektas „ Tradicinės Žolinių sporto varžybos Biliakiemyje“ - 500,00 eurų.

2021 m. rugpjūčio 7 d. Biliakiemio sporto aikštyne vyko Medenių krašto bendruomenės organizuojamos krepšinio 3x3 ir tinklinio varžybos, o 2021-08-14  bendruomenės pirmininkas Deimantas Žibėnas paskelbė sporto varžybų rezultatus ir apdovanojo nugalėtojus: taurėmis ir prizais.

  

Medenių krašto bendruomenės 2020 m. įgyvendinti projektai:

1. Kultūrinės veiklos  plėtros projektas „Medenių krašto bendruomenės viešosios erdvė atidarymas, giedant Tautišką giesmę vienu balsu“ - 200 eurų. Įsigyta scenos su įgarsinimo įranga ir renginio įgarsinimo paslauga.

2. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas ,,Vaikų vasaros poilsio stovykla „Gamtos takais“ - 2400 eurų. „Idėjos grupė“ paslaugos - 1800 eurų, maitinimo paslauga - 600,- eurų.

3. Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse „Medenių krašto bendruomenės poilsio zonos gerinimas“- 300 eurų. Pastatytos medinės lauko sūpynės.

4.  Sveikatos ir aplinkos sveikatinimo projektas „Medeniai - šiaurietiško ėjimo ritmu“ - 500 eurų. Įsigytos šiaurietiško ėjimo lazdos 10 komplektų  - 450 eurų, transporto išlaidos - 50,- eurų.

5. Gamtosauginės veiklos projektas „Sakurų sodelis Medenių krašto bendruomenės erdvėje“- 500 eurų. Nupirkta daugiamečiai augalai, mediniai kuolai, durpių substratas, augalų apsaugos priemonės.

2019 m. projektai:

1. Gamtosauginis projektas „101 inkilas Medenių krašto bendruomenės viešosioms erdvėms“ -250,00 Eur. Projektas įgyvendintas vasaros stovykloje „Aitvaras-2019”, pagaminti 29 inkilai. Lėšos panaudotos medienos, įrankių įsigijimui. Diegimas vaikams jautrumo, dėmesio gamtai jausmas.

2. Projektas vasaros stovyklų organizavimui „Jaunų žmonių lyderystės įgūdžių stiprinimas išgyvenimo stovykloje“ -1000,00 Eur. 2019 m. liepos 8-12 d. Biliakiemio laisvalaikio centre  vyko vaikų dienos stovykla „Aitvaras - 2019“. Jų laisvalaikį ir visas veiklas  organizavo  samdyta  „Idėjos grupė“ . Prevencinės veiklos vykdymas, vaikų ir jaunimo užimtumas ir jų  švietimas, sveiko gyvenimo propagavimas. Įvykdyta 12 veiklų kuriose dalyvavo 43 vaikai.

3. Soc. apsaugos ir darbo ministerijos projektas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse '' „Bendruomenių saugumui vaizdo kamerų įrengimas“- 820,00 Eur. Įsigyti trys kamerų komplektai, kurios stebės Biliakiemio, Pačkėnų ir Medenių bendruomenių turtą. Bus vykdomas prevencinis poilsio ir rekreacijos zonų stebėjimas, taip siekiant užkardyti nusikaltimų veikas,  to neišvengus - užtikrinti greitesnį jų tyrimą.

2018 m. Medenių krašto bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.
Įgyvendinto projekto pavadinimas „Viešosios erdvės - sklypo, šalia Medenių krašto bendruomenės pastato sutvarkymas ir mechanizmų jo priežiūrai įsigijimas“.
Projektas įgyvendintas - valstybiniame žemės sklype, projektinis Nr. 62, plotas 0,22 ha esančiame Utenos r. sav., Utenos seniūnijoje, Medenių kaime, šalia bendruomenės pastato Beržų g. 37.
Pagrindinis projekto tikslas – viešosios erdvės sukūrimas kaimo gyventojų sambūriams, šventėms bei laisvalaikiui, viešosios erdvės pritaikymas, siekiant sudaryti sąlygas aktyviai bendruomenės laisvalaikio veiklai. Jo rezultatais gali naudotis visi Medenių krašto gyventojai ir svečiai. Vienas iš pagrindinių projekto socialinių efektų yra bendruomeniškumo skatinimas.
Projektas finansuojamas Žemės ūkio ministerijos pagal 2018 metų nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai. Bendra projekto vertė – 5472,- Eur.

2014 m. gegužės 23 d. susirinkę Nemeikščių kaimo gyventojai nutarė įkurti Nemeikščių bendruomenę (Buveinės adresas: Nemeikščių kaime, Utenos sen., Utenos r. sav.). Susirinkime dalyvavo 27 Nemeikščių gyventojai. Susirinkime buvo patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinkta taryba: Nijolė Marcelė Indriūnienė, Rimantas Valinčius, Algimantas Katinas, Darius Vapsva, Arvydas Jočys. Nemeikščių bendruomenės tarybos pirmininku išrinktas Darius Vapsva, gyv. Liepų g. 14, Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r. sav.

Nemeikščių bendruomenė 2022 m. įgyvendino projektus:

1. Pagal  2022 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programą įgyvendino projekto I ir II dalis, pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“, I projekto dalis:   „Nemeikščių kaimo pavadinimo įrengimas Liepų g.“, II projekto dalis: „Šakų smulkintuvo įsigijimas bendruomenės poreikiams“. Projekto vertė – 4429 Eur. Nacionalinė mokėjimų agentūra prie ŽŪM skyrė 3897 Eur.

   

 

2. Kaimo rėmimo projektas „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“. Projekto vertė 500 Eur. Prisidėta  prie 2022 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programą įgyvendino projekto I ir II dalis, pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.

Nemeikščių krašto bendruomenė 2021 m. įgyvendino  sportinės veiklos  projektą „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešieji poreikiai. Sporto aikštelės įrengimas“ - 500 eurų. 

Nemeikščių krašto bendruomenės 2020 m. įgyvendinti projektai:

1. Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse „Sporto aikštelės įrengimas Nemeikščių bendruomenės poreikiams“ - 300 eurų. Įrengta sporto aikštelė Nemeikščių bendruomenės poreikiams.

2. Kaimo rėmimo projektas „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“ - 400 eurų. „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“ buvo gautas finansavimas  iš Žemės ūkio ministerijos 2019 m.  Įsigyta 20 gatvių lentelių Nemeikščių ir Griūčių kaimuose bei keliuose tarp jų, atnaujinta skelbimų stendas, įrengta 12 naujų pašto dėžučių bendruomenės nariams.  Prie projekto vykdymo prisidėjo Utenos rajono savivaldybė.

2019 m. Nemeikščių krašto bendruomenė gavo finansavimą iš Žemės ūkio ministerijos  paramos kaimo bendruomenėms projektui „Nemeikščių bendruomenės gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas''- 3462,34 Eur. Finansavimas gautas 2019 m. spalio mėn.,  o projektas buvo įvykdytas iki 2020 m. birželio 1 d.   Įsigyta 20 gatvių lentelių Nemeikščių ir Griūčių kaimuose bei keliuose tarp jų, atnaujintas skelbimų stendas, įrengta 12 naujų pašto dėžučių bendruomenės nariams.  Prie projekto vykdymo prisidėjo Utenos rajono savivaldybė. 

    

2018 m. gegužės 20 d. rinkosi Į Sekminių šventę Griūčių kaime, kurią organizavo Nemeikščių krašto bendruomenė  pagal  projektą „100-mečio Sekminės Griūčių kaime" , gauta 200,- eurų. Lėšos  panaudota muzikos grupės „Fortūna" pasamdymui.
Iš seno švęsta šventė prieš 15 metų atgaivinta Pačkėnuose, o jau antrus metus švenčiama Griūčių kaime. Kodėl? Todėl, kad šventės organizatoriai - Nemeikščių ir Pačkėnų bendruomenių sutarimu norėta kuo autentiškesnės šventės su natūralia aplinka, senovine dvasia, šalia besiganančiais gyvulėliais ir kaimo kryžium. Juk Griūtys (XVIII a. – Grucios, Paversmiai) labai jaukus senovinis gatvinis kaimas turintis XV a. menantį senkapį, tris dubenuotus akmenis ir ramius darbščius sodiečius, kurie nepriekaištingai susitvarkę savo sodybas, o laukai nedirvonuoja ir dabar. Todėl Sekminės - rugių lankymo, pavasario ir piemenėlių šventė prasidėjo smagiu piemenėlių klegėjimu, vainikėlių pynimu, kaimo kryžiaus puošimu.
Šventės Gaspadinė, Pačkėnų laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pasveikino visus susirinkusius į Jono Aramino sodybą, kuris svetingai atvėrė savo sodybos vartus.
Pagal visus Sekminių papročius piemenaitės beržų šakelėmis papuošė seklyčios langines, visus apšlakstė švęstu vandeniu linkėdamos būti sveikiems, kad jokios ,,kvarabos“ nepultų, beržų šakelėmis visus susirinkusius ,,išvanojo“, nes jauniems žaliems berželiams priskiriama stipri vegetacinė, bei augimo jėga, tikint, kad berželio gyvybingumas galįs persiduoti žemei, gyvuliams, žmonėms.

Kokios Sekminės be sočiai priganytų karvučių pieno? Bet norint jo paragauti, teko vietoje prisimilžti pieno. Norinčių varžytis pieno gėrimo konkurse tikrai netrūko, o žiūrovai smagiai palaikė naminio pieno mėgėjus.
Pasistiprinę gardžia ant laužo kepama pautiene iš 140 kiaušinių senas ir jaunas žaidė žaidimus, šoko ir dainavo kartu su birbynininku Gediminu Kaušylu ir liaudiškos muzikos grupe ,,Fortūna“ (vadovas Kazimieras Streikus) muzikantais.
Pačkėnų bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė sulaukus gražių jubiliejų pasveikino griūtiškę Almonę Araminienę ir Griūčių krašto sūnų, dabar pačkėniškį Rimantą Trinkūną.
Dar vienas svarbus Sekminių paprotys – suptis ant sūpynių. Tikėta, kad kuo labiau įsisupsi, juo geriau javai išplauks. Ir supęsi visi ant sūpynių - ,,aukštai aukštai, ir iki pat dangaus“.

Informacija Loretos Mikalauskienės, nuotraukos Danos Žigienės

2021 m. balandžio 23 d. įregistruoja Joneliškio bendruomenė. Įmonės kodas - 305741216, adresas Vyturio g. 11, Joneliškės, LT- 28126 Utenos r.  Bendruomenės pirmininkas Remigijus Paišys. tel. +370 676 37717. 2021 m. lapkričio 25 d. pasikeitė bendruomenės pirmininkas - Jonas Mosiejauskas.

2023 m. gavo finansavimą 2 projektams. Iš viso: 1200 eurų.

1. Kaimo rėmimo projektas „Joneliškio bendruomenės veikla“ - 300 eurų. Už šias lėšas tvarkoma bendruomenės buhalterija bei kompensuotos įstatų keitimo išlaidos.

2. Kultūrinės veiklos  projektas „Aukštos Rasos“ - 900 eurų.. Organizuota Rasų šventė paminint žirgo bei Aukštaitijos metus. Į šventę susirinko ne tik bendruomenės nariai, bet ir lankytojai iš gretimų miestų, organizuotos edukacijos, baltiškos apeigos, sutartinių ratas, šventės dalyviai jodinėjo su žirgais, platus pramogų pasirinkimas vaikams pritraukė daug jaunų šeimų.

Joneliškio bendruomenė 2022 m. įgyvendino Kaimo rėmimo projektą „Joneliškio bendruomenės veiklos skatinimas ir plėtra“ - 400 eurų.

2021 m. Joneliškio bendruomenė įgyvendino du projektus. Iš viso -  1900,00 eurų.

1.  Kaimo rėmimo  projektas „Joneliškio bendruomenės veiklos įteisinimas, bendruomenės narių poreikių užtikrinimas“ -  400,00 eurų. Už paramos lėšas kompensuotos bendruomenės įsteigimo išlaidos patirtos Registrų centre bei bendruomenės naudojamos salės, esančios Joneliškio kaime, Vyturio g. 11, komunalinės išlaidos už patalpų šildymą ir elektrą.

2. Projektas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ „Joneliškio bendruomenės poilsio ir žaidimų erdvės aptvėrimas“ - 1500,00 eurų. Už gautas lėšas aptverta šalia bendruomenės naudojamos salės esanti poilsio ir žaidimų teritorija. Teritorijoje bendruomenės iniciatyva įrengta žaidimų aikštelė, kuria naudojasi ne tik kaimo vaikai, bet ir žirgyno lankytojai.

Joomla templates by a4joomla