Tevu linija banerisProfesionalios psichologų konsultacijos visais klausimais, susijusiais su vaikų ir paauglių auginimu, auklėjimu, jų elgesiu, taip pat tarpusavio santykiais, nuo šiol „Tėvų linijoje“ teikiamos ne tik telefonu, bet ir el. laiškais. Tiek skambinti, tiek parašyti į „Tėvų liniją“ ir pasitarti galima apie pozityvios tėvystės principais paremtą, nesmurtinį vaikų ir paauglių auklėjimą, apie jų savijautą, elgesį, poreikius. Galima pasikonsultuoti, kaip kurti ir palaikyti santykius su vaikais bei paaugliais, spręsti konfliktus, kaip su jais kalbėtis įvairiomis temomis. Psichologai pateikia rekomendacijų, kaip priimti visus vaikų ir paauglių jausmus ir kaip mokyti juos saugiai išreikšti. Taip pat padeda patiems tėvams, kai reikia palaikymo, norisi išsikalbėti, pasidalinti rūpesčiais, susidūrus tiek su įtemptomis kasdienėmis, tiek su krizinėmis situacijomis. 

Skambinkite nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir rašykite el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  tiek kartų, kiek reikia, nes nei pokalbių, nei laiškų skaičius nėra ribojamas. Pasikalbėti su psichologu galima dar tą pačią dieną 9-13 val. ir 17-21 val., o į laišką atsakoma per 5 darbo dienas. Daugiau informacijos: www.tevulinija.lt

3Utenos seniūnijos Griūčių  kaimo  gyventojas Vidutis Aloyzas Araminas sulaukė garbingo 80 metų jubiliejaus. Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė  ir Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė pasveikino Vidutį Aloyzą Araminą 80 metų jubiliejaus proga, linkėjo daug sveikatos. Seniūnas užrišo jubiliejinę juostą ir įteikė atminimo dovanėlę.

Utenos  seniūnijos administracijos informacija

pagrUtenos seniūnijos bendruomenė, Biliakiemio administracinio centro kolektyvas su vaikų dienos centro darbuotojais ir vaikais Biliakiemyje surengė grumtynes su žiema. Rinko karalių, kur laimėtoju buvo paskelbtas seniūnas Saulius Gaižauskas. Jis visus susirinkusius pasveikino ir palinkėjo greičiau sulaukti pavasario. Vyko įnirtinga Kanapinio ir Lašinio kova, kurią laimėjo Kanapinis. Visi šokom ir dainavom, o vėliau skubėjom prie Morės visų negandų sudeginti. Tikima, kad jei per Užgavėnes gerai ir sočiai valgysi, būsi sotus ir stiprus visus metus. Gerai pašėlę valgėm įvairiausius blynus. Ačiū nepasididžiavusiems ir užsukusiems į mūsų kiemą. Turėjom svečių net iš tolimo kaimo - Pačkėnų. Tikimės kad po tokių grumtynių žiema jau nebenorės rodytis.

picture 1707139297093

 

Utenos seniūnijos bendruomenė 

Biliakiemio laisvalaikio centre

ieško naujo komandos nario

operatoriaus pareigoms užimti

Multisensoriniame kambaryje.

Dėl papildomos informacijos

kreiptis telefonu +370 698 59160.

 

 

 

 

423224353 790873456417315 9010577138150990685 nNuo š. m. vasario 5 d. iki kovo 5 d. kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paramos paraiškas projektams, kuriems finansuoti skirta 1,1 mln. Eur.
 
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama vadovaujantis 2024 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-847 ,,Dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.
 
Remiami projektai pagal tris veiklos sritis:
1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas arba stiprinimas;
2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, bendruomeninės veiklos skatinimas;
3. mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti organizavimas.
 
Galimi pareiškėjai: 
1. Kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, turinti bent 30 narių;
2. Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
3. Pagal trečiąją veiklos sritį tinkamas pareiškėjas yra ir rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos) bei Nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt
 
Paramos dydis ir intensyvumas:
Didžiausia paramos suma vienam projektui: pagal pirmąją veiklos sritį – 3 500 Eur; pagal antrąją veiklos sritį – 5 500 Eur; pagal trečiąją veiklos sritį: 3 000 Eur, kai pareiškėjas – kaimo bendruomenė; 4 000 Eur, kai pareiškėjas – rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija; 10 000 Eur, kai pareiškėjas – nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.
Paramos intensyvumas: iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projektams pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį; iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projektams pagal trečiąją veiklos sritį.
 
Paraiškų pateikimo tvarka
Paramos paraiška ir pridedami dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Paramos paraiškų dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Utenos seniūnijos bendruomenė ieško naujo komandos nario (narės), turinčio socialinio darbo arba socialinio pedagogo kvalifikaciją. Jei mėgstate dirbti dirbti su vaikais ir jaunimu, turite socialinio darbo įgūdžių - šis darbas Jums!. Darbo vieta - Biliakiemio administracinis centras. Detalesnę informaciją galite gauti telefonu +370 698 59160, +370 685 22791.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė

Nuo 2024 m. sausio 1 d. didėja išmokų dydžiai:

Išmoka vaikui.
Papildoma išmoka vaikui:

  • neįgaliam;
  • gausioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų);

nepasiturinčioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus), kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 352 eurų neįskaičius vaiko pinigų ir 20–40 proc. darbo užmokesčio).

96,25 Eur
56,65 Eur

Socialinė pašalpa:

  • kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėn.
  • kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėn.
  • kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėn.

246,40(1,4 VRP)
211,20(1,2 VRP)
193,60(1,1 VRP) 

VRP – valstybės remiamų pajamų dydis. Nuo 2024 m. sausio 1d. – 176 Eur.

Bazinė socialinė išmoka (BSI) – nuo jos priklauso visos socialinės išmokos:
išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, vienkartinė išmoka gimus vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įvaikinus vaiką, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, laidojimo pašalpa, parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams, pagalbos pinigai vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kt. Nuo 2024 m. sausio 1 d. – 55 Eur.

Tikslinių kompensacijų gavėjams

Tikslinių kompensacijų bazė (TKB) – nuo šio dydžio priklauso tikslinės kompensacijos specialiųjų poreikių turintiems neįgaliesiems. Nuo 2024 m. sausio 1 d. – 165 Eur.
Jeigu dėl išmokos vaikui skyrimo buvo kreiptasi ankstesniais metais ir išmokos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, nuo 2024 m. sausio 1 d. iš naujo teikti prašymo nereikia. Išmokų dydžiai nuo 2024 m. sausio 1 d. bus perskaičiuoti automatiškai.

Išmokos (išskyrus vienkartinę išmoką nėščiajai, vienkartinę išmoką vaikui, vaiko laikinosios priežiūros išmoką ir laidojimo pašalpą) mokamos už praeitą mėnesį, todėl didesnes išmokas gausite 2024 m. vasario mėnesį.
Daugiau informacijos galite rasti: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-kitu-metu-pradzios-didesnes-socialines-ismokos

Papildoma informacija teikiama tel. +370 389 61 628, +370 389 63 996 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2024 01 11 BendraUtenos seniūnijos Griūčių  kaimo  gyventojas  Juozapas Algirdas Navaglauskas sulaukė garbingo 95 metų jubiliejaus. Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, seniūno pavaduotoja Laura Gaivenienė  ir Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė pasveikino  Juozapą Algirdą  Navaglauską 95 metų jubiliejaus proga, linkėjo daug sveikatos, įteikė Utenos rajono mero sveikinimą, užrišo jubiliejinę juostą ir įteikė atminimo dovanėlę.

Utenos  seniūnijos administracijos informacija

 

  

2023 12 20 paramaŠventinis laikotarpis – puikus metas padėkoti partneriams, rėmėjams, geros valios žmonėms. Utenos seniūnijos bendruomenės vaikų dienos centro „Aitvaras“ bendruomenė turi kam tarti nuoširdų ačiū, nes centro lankytojams, o ir pačiam centrui gyvuoti padėjo nemažas būrys gerų žmonių, kurių geri darbai džiugino, puošė ir šildė.
Už gerus darbus, bendrystę, materialinę paramą bei savanorišką veiklą Utenos seniūnijos bendruomenės vaikų dienos centro širdingai dėkoja Lietuvos Raudonojo kryžiaus Utenos skyriui bei jo vadovei Editai Valiulienei, Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios klebonui Remigijui Kavaliauskui, organizacijai Cognizant Technology Solutions ir jos atstovei Ramunei Ostapkevičiūtei, Tomai Dvilevičienei, savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos VšĮ „Ne imti, bet duoti“ savanorystės programų koordinatorei, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, savanoriams Kristinai Kamarauskaitei, Rugilei Šinkūnaitei, Kamilei Sadauskaitei, ir Sintei Klaudijai Tendzelskytei.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė       Rima Petrošienė

2023 12 28 ESInformuojame, kad nuo 2024 m. keičiasi paramos maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimo modelis. Maisto produktų dalijimą pakeis socialinės kortelės, į kurias bus pervedami pinigai, ir asmenys savarankiškai galės apsipirkti ir išsirinkti maisto produktus tuose prekybos centruose, su kuriais Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartis: UAB „IKI Lietuva”, UAB „Lidl Lietuva”, UAB „MAXIMA LT”, o UAB „RIMI Lietuva” ¬– Utenos mieste apsiperkant „Rimi“ prekybos centre, kaimo vietovėse – tik perkant internetu. Pinigai į socialines korteles bus pervedami 4 kartus per metus: preliminariai 2024 m. kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d., gruodžio 15 d. Naudoti lėšas galima nuo jų gavimo momento iki 2025 m. kovo 14 d.
Maisto donacija – surinktas maistas iš prekybos vietų ir (ar) gamintojų ir (ar) logistikos sandėlių ir kuris atiduodamas labiausiai nepasiturintiems asmenims. Donacijas vykdys Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ Utenos skyrius (Kauno g. 16, Utena).

Teisę gauti paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos nuo 2024 m. sausio 1 d. neviršija 264,00 Eur per mėnesį. Išimties atvejais, kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos per mėnesį vienam nariui viršija 264,00 Eur, tačiau neviršija 440,00 Eur, parama skiriama šioms tikslinėms asmenų grupėms:
1. daugiavaikėms šeimoms;
2. vienam iš tėvų, auginančiam (-tiems) vaiką (-us);
3. neįgaliems asmenims;
4. senjorams;
5. benamiams;
6. trečiųjų šalių piliečiams;
7. prieglobsčio prašytojams.
Primename, kad dėl socialinės kortelės ir donacijos gali kreiptis asmenys, faktiškai gyvenantys Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
Utenos miesto gyventojų prašymus dėl socialinės kortelės ir sutikimą donacijai priima Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius (Utenio a. 4, Utena, 112 kab.), o kaimo gyventojų – seniūnijos.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 389) 50 460.

Socialinės kortelės ir maisto donacijos yra finansuojamos Materialinio nepritekliaus mažinimo programos lėšomis.

2023 12 13 nuotekosAplinkos ministerija primena, kad asmenys savo namuose įsirengę biologinio valymo ir septiko tipų individualius nuotekų tvarkymo įrenginius ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus turės atlikti į aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimą laboratorijose. Toks reikalavimas įsigalioja nuo Naujųjų metų, todėl šis tyrimas turėtų būti atliktas iki 2024 m. gruodžio 31 d.
Tyrimas parodo, ar išleidžiamas į aplinką išvalytas vanduo atitinka normas ir neteršia aplinkos. Tokią prievolę nustato Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.
Įsirengusieji rezervuaro tipo individualių nuotekų tvarkymo įrenginius tokio tyrimo neprivalės atlikti, nes šie įrenginiai neišleidžia vandens į aplinką.

Nuotekų tyrimus gali atlikti laboratorijos, turinčios teisę atlikti privalomų parametrų tyrimus individualiems nuotekų valymo įrenginiams. Šių laboratorijų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginių savininkas turės susisiekti su pasirinkta laboratorija ir užsisakyti šią paslaugą. Tuomet laboratorijos atstovas atvyks nurodytu adresu, paims nuotekų mėginį iš specialiai ėminių tyrimui skirto šulinio. Tyrimo rezultatai nuo tyrimo atlikimo per vieną darbo dieną bus įkelti į Nuotekų tvarkymo informacinę sistemą (NTIS).

Tiriant nuotekas bus nustatomos biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7), skendinčių medžiagų koncentracijos. Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įrengtuose įrenginiuose išvalomose nuotekose taip pat bus tiriamos bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijos. Iki 2019 m. spalio 31 d. įrengtuose įrenginiuose išvalomose nuotekose bendrojo azoto ir bendrojo fosforo tyrimai turės būti atliekami nuo 2030 m. sausio 1 d.

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas per Elektroninių valdžios vartų platformą turės galimybę prisijungti prie NTIS ir susipažinti su atlikto tyrimo rezultatais. Jeigu atlikto tyrimo rezultatai neatitinka normų, individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas privalės kreiptis į šį įrenginį prižiūrinčius specialistus.

Tyrimai leidžia namų savininkams įsitikinti, ar individualių nuotekų tvarkymo įrenginys veikia tinkamai, neteršia grunto ar požeminio vandens ir nekelia pavojaus aplinkai, jų pačių ir kaimynų sveikatai.

Aplinkos ministerija šių metų pradžioje sumažino keliamus reikalavimus individualių nuotekų tvarkymo įrenginiams. Norintiems įsirengti vietines nuotekų valyklas nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento (SLD) ir vykdyti statybų užbaigimo procedūrų, išskyrus atvejus, kai jos statomos miestuose, saugomose ar kultūros paveldo objektų teritorijose, kur pirmenybė turi būti teikiama jungimuisi prie centralizuotų tinklų.

2024 m. pradžioje pradėsianti veikti NTIS leis užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos būtų išvalytos tinkamai.

Ši informacinė sistema leis užkardyti atvejus, kuomet nelegalūs nuotekų vežėjai arba privatūs asmenys nuotekas išleidžia tam neskirtose vietose arba į šalia esantį vandens telkinį, atsiras galimybė kontroliuoti, ar įrenginiuose nuotekos išvalomos pagal teisinį reglamentavimą ir įrenginio dokumentuose nurodytą išvalymo lygį, bus galima teikti reikiamus duomenis apie individualias nuotekų tvarkymo sistemas Europos Komisijai.

Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, pasinaudodami NTIS kaupiama informacija, galės tirti aplinkosauginius, žalos gamtai klausimus. Savivaldos institucijos kartu su jų įsteigtomis nuotekų tvarkymo įmonėmis informacinėje sistemoje taip pat galės matyti rizikingas vietas ir laiku imtis prevencinių veiksmų suvaldyti potencialius taršos šaltinius.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

404360507 735873135245302 4227571146762507318 nPačkėnų krašto bendruomenė įgyvendino projektą „Kiekvienas žmogus-didelis turtas“. Projektą  finansavo Utenos rajono savivaldybės administracija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Gautos lėšos 3685,95 Eur. panaudotos Jubiliejinių juostų pirkimui (nupirktos 79 juostos), gėlėms jubiliatams pasveikinti ir suorganizuota edukacinė išvyka ,,Ukmergės dvarai“. Projekto veiklose dalyvavo Utenos seniūnijos Pačkėnų, Vaikutėnų, Utenos, Joneliškio, Medenių, Nemeikščių bendruomenių nariai.

Edukacinėje išvykoje dalyvavo 35 dalyviai. Pirmiausiai užsukome į Krikštėnų dvarą. Dvaras ir jo aplinka labai jauki, labai išvystytos maitinimo ir švenčių organizavimo paslaugos. Teko proga susitikti ir su dvaro šeimininku virtuvės šefu Roku Galvonu. Labai džiugu, kad jaunimas nebijo tokių iššūkių valdyti tokį dvarą!

Vėliau pajudėjome link Taujėnų dvaro, kurio labai įdomi istorija.

Taujėnų dvaras-tai rūmai su šešių kolonų portiku. Portiką sudaro šešios vienodu atstumu viena nuo kitos pastatytos toskaniškos kolonos. Dekoratyvines pastato juostas puošia bareljefai, vieni iš jų heraldiniai, kiti vaizduoja amatus.

Šis dvaras pirmasis privatizuotas dvaras ir sutvarkytas, be jokių europinių pinigų, savininkų asmeninėmis lėšomis, pasinaudojus banko paslaugomis.

Pagaliau pajudėjome link A. Smetonos dvaro. Sustojome prie mokyklos, kurią miesteliui pastatė prezidentas A. Smetona. Apsilankėme ir toje vietoje, kur gyveno Smetona.

Dvare mus pasitiko charizmatiškoji gidė, tai tiesiog šio dvaro tikras perliukas. Gidė labai įdomiai, tiesiog artistiškai, papasakojo apie dvarą, prezidentą Smetoną, jo šeimą ir t.t.

Kelionę užbaigėme Leonpolio dvare, teko paragauti ir tikro sidro, be jokio pridėtinio cukraus.

Labai dėkingi visą kelią mus lydėjusiai gidei Aldonai ♥♥♥, kuri mums padėjo naujai atrasti Ukmergės rajoną. Kiek mažai mes žinome apie savo kaimynus.

Sužinojome labai daug įdomių istorijų, faktų, ne tik apie dvarus, jų istoriją, gyventojus, likimus ir kt.

Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė     Dana Žigienė

 

  

Joomla templates by a4joomla