Irstant žemės ūkio bendrovei „Raudesa", Utenos seniūnijos seniūno Algirdo Žuko iniciatyva buvo nupirktas bendrovės administracinis pastatas, tam, kad jį atremontavus, čia galima būtų įkurdinti visas Jotaučių dvare ir Vaikutėnuose buvusias šio krašto įstaigas. Taip ir buvo padaryta. Į naująjį administracinį centrą 2001 metų pabaigoje iš Jotaučių buvo perkelti kultūros namai, paštas, medicinos punktas, biblioteka.
Atskirame pastate buvo Vaikutėnų mokykla. Ji įkurta 1918 m. Vaikutėnų dvaro koplyčioje, o vėliau perkelta į J. Bernoto namus. 1954 m. mokykla perorganizuota į septynmetę. Dirbo 5 mokytojai ir direktorė Angelė Silickienė. 1962 m. mokykla reorganizuota į aštuonmetę. 1964 m. atidaryta naujoji mokykla, pastatyta prie senosios. Nuo 1964 iki 1991 m. jos direktorė dirbo Regina Černienė. 1991 –1992 m. – Gintaras Žala, nuo 1992 m. – Vidmantas Kutka. Šis žmogus yra surinkęs per 100 tūkstančių degtukų dėžučių etikečių iš viso pasaulio. Jis susirašinėjo su Olandijos, Vokietijos, Švedijos, Belgijos ir kitų šalių filomenais, su jais keitėsi degtukų etiketėmis. Buvo metai, kai į V. Kutkos pašto dėžutę laiškininkės įmesdavo apie 50 laiškų, į kuriuos atsakyti tekdavo aukojant savaitgalius, visas poilsio valandas. „Priklausiau įvairiems filomenų klubams – prieš keletą metų sakė Vidmantas Kutka, - Lietuvos, Maskvos, Lenkijos. Dalyvavau parodose, iš kurių parsiveždavau po diplomą. Kolekcionavimas – tai visų pirma bendravimas su žmonėmis, pasaulio šalių, kultūros, istorijos, meno pažinimas. Juk daugelis etikečių – nedideli meno šedevrai". Mokyklos direktorius yra surinkęs etikečių serijas, skirtas Peterburgui, Maskvai, Novgorodui, Petropavlovskui, seriją, kurioje pavaizduotos kosmonautų V. Tereškovos ir Nikolajevo vestuvės.
Muziejinėmis vertybėmis galima pavadinti prieškarines lietuviškų degtukų etiketes su Vyčio ženklu ir Švedišką etiketę, išleistą apie 1898 metus.
V. Kutkos kolekcijoje ne tik degtukų etiketės. Jis turi surinkęs ženkliukų, prieškarinių lietuviškų laikraščių, pašto ženklų tema „Minėtos pašto ženkluose", įdomių kvietimų į įvairiausius renginius kolekcijos.
Be viso to V. Kutka dar ir bitininkas.
2000 –2001 m. m. Vaikutėnų pagrindinėje mokykloje dirbo 13 pedagogų, 1 spec. pedagogė, buhalterė, sekretorė ir 7 techninio personalo darbuotojai, mokėsi 106 moksleiviai. 2001 – 2002 m. m. mokykloje mokėsi 101 moksleivis, 10 iš jų -priešmokyklinėje grupėje.
Mokykloje puoselėjamos liaudies tradicijos. Pagrindinės mokyklos kryptys – bitininkystė ir jos tradicijos bei ideologinis švietimas. Mokykloje veikia jaunųjų bitininkų, jaunųjų gamtininkų, etnografijos, kraštotyros būreliai, organizuojamos įvairios šventės, renginiai, kurie ugdo moksleivių savarankiškumą, kūrybingumą. Renginius paįvairina mokinių darbų parodos, viktorinos, konkursai, susitikimai su žymiais žmonėmis, ekskursijos ir žygiai „Pažinkime savo gimtąjį kraštą".
Vaikutėnų mokykla pirmoji Lietuvoje pasirinko bitininkystės kryptį. Čia pasisemti patirties bitininkystės srityje atvyksta jaunieji bitininkai ne tik iš mūsų šalies, bet ir iš užsienio. Bitininkų vadovas V. Kutka paruošė bendrojo lavinimo mokyklų darbų mokymo pasirinkamojo skyriaus – bitininkystės programą 5 – 9 klasėms (aprobuota LR Švietimo ir mokslo ministerijoje ir išleista atskiru leidiniu). Leidžiamas bitininkų būrelio laikraštis „Trys trimestrai", kuriame atsispindi mokyklos jaunųjų bitininkų veikla, pasiekimai ir rezultatai. Mokyklos direktorius V. Kutka yra respublikos Bitininkų sąjungos tarybos narys, atsakingas už visos šalies jaunuosius bitininkus.
Mokyklos pedagogai dalyvavo įvairiuose projektuose. Vaikutėnų mokykloje Regina Mikulėnienė dirbo 30 metų, Regina Černiauskienė ir Boleslovas Strazdas – 27 m., Bronė Milaknienė – 22, Danutė Skrebiškienė, Teklė Dikinytė, Danguolė Šerėnienė – po 21 metus.
2007 m. sumažėjus mokinių skaičiui, reorganizuota Vaikutėnų pagrindinė mokykla į pradinę. Didelis mokyklos pastatas pritaikytas pradinei mokyklai.
Utenos seniūnijoje nuo 2009-09-01 uždaryta Utenos Vyturių pagrindinės mokyklos Vaikutėnų skyrius pagal 2009-06-26 rajono tarybos sprendimą Nr.TS-217 „Dėl Utenos Vyturių pagrindinės mokyklos Vaikutėnų skyriaus". Darbo neteko mokytoja, ikimokyklinės grupės auklėtoja, 2 kūrikai, valytoja- virėja, kiemsargis. Uždarius skyrių dalis turto buvo perduota Utenos Vyturių pagrindinei mokyklai pagal 2009-10-29 rajono tarybos sprendimą Nr. TS-308, o pastatai perduoti turto fondui.
Spitrėnuose mokykla buvo įkurta 1916 m. Nuo 1949 m. reorganizuota į septynmetę, 1962 – 1980 m. – aštuonmetę.
Tais pačiais 1980 metais Spitrėnų mokykla reorganizuota į pradinę, o 1982 m. –visai uždaryta. 1991 m. atkurta, o 1995 –siais metais uždaryta.
Vaikutėnų biblioteka įsteigta 1970 metais. Knygų fondas – 6923 leidiniai. Čia ilgus metus bibliotekininke dirbo Dangutė Julijona Židanavičienė, o nuo 1993 m. – Vida Masiulienė.
Vaikutėnų kultūros namams nuo 2002 metų vadovauja Jūratė Bliuvienė, roko grupei „Langas" – Artūras Bliuvas.
Vaikutėnai – labai gražiai tvarkoma seniūnijos gyvenvietė, ne kartą tapo įvairių aplinkos grožio konkursų nugalėtoja. Išskirtinai gražiai tvarkosi Danutė ir Kęstutis Valančiai, Laima ir Vilius Kelevišiai, Algirdo ir Marijono Kamliauskų šeimos, Vilma ir Raimundas Ruzgai, Janina ir Anicetas Pašiliai, Danutė ir Simonas Perminai ir daugelis kitų vaikutėniškių.
Vaikutėnų pašte nuo 2001 metų rugsėjo mėn. dirba Laimutis Kirka, medicinos punkte nuo 1987 m. - Danutė Norkūnienė.

Joomla templates by a4joomla