Seniūnaitija Vardas, pavardė Adresas Telefonai
Biliakiemio seniūnaitija Kazimieras Urbanavičius Vingio g. 8, Puodžių k. 8-612-26491
 Kvyklių seniūnaitija  Valdemaras Paškonis  Ežero g. 4-5, Kvyklių k.  8-696-03827, 8-614-04901
 Medenių seniūnaitija  Daiva Strolienė  Beržų  g. 53, Vijeikių k.  8-620-58410
 Pačkėnų seniūnaitija  Aušra Glaskienė  Sodžiaus g. 10-2, Pačkėnų k.  8-614-29061
 Vaikutėnų seniūnaitija  Jūratė Bliuvienė  Tvenkinių g., 7-2, Vaikutėnų k.  8-615-78420, 8-679-46970
Spitrėnų seniūnaitija Justina Kaleckienė V. Tvarijono g. 15, Spitrėnų k.  8-604-94408

Biliakiemio seniūnaitijos seniūnaitė 2011-2013 m. buvo Vidutė Padlipskienė. Nuo 2013 m. lapkričio 20 d. iki 2015 m. buvo seniūnaitis Kazimieras Urbanavičius. Nuo 2016 m. išrinkta seniūnaite Violeta Veteikienė, gyv. J. Asminavičiaus g. 9, Biliakiemio k., Utenos seniūnijoje. Nuo 2017 m. spalio 13 d. prie Bilaikiemio seniūnatijos prijungta Alių, Gojaus ir Miškiniškio k. Nuo 2019 m. gegužės 3 d. seniūnaičiu išrinktas Kazimieras Urbanavičius, gyv. Vingio g. 8, Puodžių k. tel. (8 612) 26491.

Biliakiemio seniūnaitija:    Ūkių skaičius    Gyventojų skaičius 2021-01-01

1. Alių kaimas                           21                               41     

2. Biliakiemio kaimas               48                              121
3. Didžialaukio kaimas               2                                 6  

4. Gojaus kaimas

5. Gudėniškių kaimas                 4                               16

6. Miškiniškio kaimas                 3                                   5

7. Purviniškio kaimas                 -                               -

8. Puodžių kaimas                     28                               72
9. Ražampolio kaimas                 
10. Šeduikių kaimas                  14                               37
Iš viso:                                     120                             298

 

 

 

 


KKvyklių seniūnaitijos seniūnaitis nuo 2011 m., perrinktas 2019 m. balandžio 24 d. 4 metams Valdemaras Paškonis, adresas: Ežero g. 4-5, Kvyklių k., tel.: 8-696-03827, 8-614-04901

Kvyklių seniūnaitija:             Ūkių skaičius       Gyventojų skaičius
                                                                                       2021-01-01

1. Andreikėnų kaimas                  2                                    3
2. Artmaniškio kaimas
3. Gaižiūnų kaimas                      6                                    7
4. Girelės viensėdis                     1                                    1
5. Girelkos viensėdis                   2                                    8
6. Karčiškių kaimas                     1                                    4
7. Kvyklių kaimas                      27                                   40 

8.  Karveliškių vs,
9. Novasadų kaimas
10. Meldeikiškių kaimas             3                                      7
11. Momėnų kaimas                    9                                    10
12. Paviešių viensėdis
13. Pažuvinčio viensėdis
14. Prūsokiškių kaimas               1                                     1
15. Papiškių kaimas                  10                                   17
16. Pabaltės kaimas                    1                                    2
17. Raguškių kaimas                  2                                     2
18. Rokavalkių kaimas
19. Stanėnų kaimas                     1                                    1
20. Šlaitinių kaimas
21. Šilelių viensėdis
22. Viešintų kaimas                     2                                     4
23. Vareikiškių kaimas                1                                     2
24. Pagirėlės kaimas                    1                                    1
Iš viso:                                        70                                110

 

Medenių seniūnaitijos seniūnaitė 2011-2013 m. buvo Gienė Veteikienė. Nuo 2013 m. lapkričio 15 d. išrinktas Medenių seniūnaitis Algirdas Žukas. Nuo 2017 m. spalio 13 d. Alių, Gojaus ir Miškiniškio k. priskirti Biliakiemio seniūnaitijai. Nuo 2019 m. gegužės 3 d. seniūnaite išrinkta Daiva Strolienė, gyv. Beržų g. 53, Vijeikių k., tel. (8 620) 58410.

Medenių seniūnaitija:      Ūkių skaičius     Gyventojų skaičius
                                                                                 2021-01-01
 

1. Klovinių kaimas                    51                                       160
2. Mockėnų kaimas                   37                                        83
3. Medenių kaimas                    66                                      178
4. Paliminės kaimas                   1                                           4
5. Pušinėlės viensėdis                1                                           1
6. Vijeikių kaimas                     13                                         23
Iš viso:                                      169                                     449


Pačkėnų seniūnaitijos seniūnaite 2011-2013 m. buvo Loreta Mikalauskienė. 2014-2015 m. ir naujai perrinkta 2016-2018 m.  seniūnaitė Genė Adomėnienė. Nuo 2019 m. gegužės 3 d. seniūnaitė Aušra Glaskienė, gyv. Sodžiaus g. 10-2, Pačkėnų k., tel. (8 614) 29061.

Pačkėnų seniūnaitija:   Ūkių skaičius               Gyventojų skaičius
                                                                                      2021-01-01
1. Avinakulio kaimas
2. Gedimino kaimas                  2                                      5
3. Griūčių kaimas                    14                                    31
4. Joneliškių kaimas                35                                  107
5. Jasiškių kaimas
6. Juodiškių kaimas
7. Kimėnų kaimas                    3                                       7
8. Kovynės kaimas                   7                                     11
9. Kryželių kaimas                    1                                      2
10. Nemeikščių kaimas            92                                  213
11. Pačkėnų kaimas               112                                  328
12. Paguobio kaimas                1                                       2
13. Pakalniškių kaimas            1                                        4
14. Pavyžinčio kaimas             3                                        6
15. Šnieriškių kaimas              5                                       13
16. Šabaldauskų kaimas          1                                        6
17. Paraudės viensėdis             2                                       2
18. Vareikių kaimas                                                
Iš viso:                                    279                                  737

Spitrėnų seniūnaitija įkurta Utenos rajono savivaldybės mero 2017 m. spalio 13 d. potvarkiu Nr. MP-45. 2017 m. lapkričio 26 d. išrinkta Spitrėnų seniūnaitijos seniūnaitė Justina Kaleckienė, gyv. V. Tvarijono g. 15, Spitrėnų kaime, tel. (8 604) 94 408.

Spitrėnų seniūnaitijoje 2021-01-01 gyvena

                                 ūkių skaičius      gyventojų skaičius

1. Ampolio vs. 

2. Dičiūnų k.               16                                  34

3. Kyburių k.                7                                   11

4. Katlėrių k.               12                                  20

5. Mieliškių vs.             2                                    3

6. Našloniškio k.          1                                     1

7. Radžiūnų k.              3                                     5

8. Spitrėnų k.              18                                   32

Iš viso:                        59                                  106                                                                  


                                                               

Vaikutėnų seniūnaitijos seniūnaitis 2011-2013 m. buvo Laimutis Kirka. 2014–2015 m., 2016 - 2018 m. ir   nuo 2019 m. gegužės 3 d. perrinkta seniūnaitė Jūratė Bliuvienė, adresas: Tvenkinių g. 7-2, Vaikutėnų k., tel.: (8 615) 78420, (8 679) 46970.

Vaikutėnų seniūnaitija:       Ūkių skaičius      Gyventojų skaičius
                                                                                      2021-01-01
 
1. Droničėnų kaimas                   25                                  63
2. Degučių kaimas                        7                                  17
3. Jotaučių kaimas                      32                                  84
4. Jaurelio kaimas                        7                                   21 
5. Pauolio kaimas                         6                                   21
6. Vaikutėnų kaimas                 100                                238

7. Verbūnų kaimas                       5                                     8
8. Zamotiškio kaimas                   2                                     3
Iš viso:                                      184                                 455

 

Joomla templates by a4joomla