Rajono kelių su žvyro danga tvarkymas ir priežiūra šią karštą ir sausą vasarą tapo tikru iššūkiu ir seniūnams, ir Utenos rajono savivaldybei. Utenos rajono keliai, palyginti su kitų šalies rajonų keliais, nėra prasti, bet kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimas, kelių su žvyro danga būklės gerinimas – buvo, yra ir bus vienas iš Utenos rajono savivaldybės prioritetų.
Utenos rajone iš viso yra 994,5 km vietinės reikšmės kelių. Iš jų 858,8 km – su žvyro danga, 78,8 km – Utenos miesto gatvės, 56,9 km – rajono miestelių gatvės. Keliai išraižę devynių seniūnijų teritorijas. Daugiausiai vietinės reikšmės kelių yra Tauragnų seniūnijoje – 152,46 km, mažiausiai – Kuktiškių seniūnijoje – 46,59 km. Informacija, kiek kiekvienoje seniūnijoje yra vietinės reikšmės kelių, pateikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje www.utena.lt skiltyje „Gyventojams" https://www.utena.lt/index.php/informacija-apie-utenos-rajono-seniunij-vietines-reiksmes-kelius.


Seniūnijose vietinės reikšmės kelių priežiūros darbai ir rūpesčiai gula ant seniūnų pečių. Jiems tenka rūpintis pačiais įvairiausiais darbais: užtaisyti duobes, šienauti pakeles, tvarkyti pralaidas, kad keliai nebūtų panašūs į „tarkas" – lyginti greideriu, paskleisti žvyro. Žiemą – laiku nuvalyti sniegą, pašalinti stipraus vėjo ar snygio ant kelių nuverstus medžius. Patys seniūnai už greiderio vairo, žinoma, nesėda – kelių priežiūros paslaugas teikia rangovai. Bet seniūnų žodis tvarkant, prižiūrint ir remontuojant seniūnijų kelius yra svarbiausias.
Nors Utenos rajono vietinės reikšmės keliai, kaip buvo rašyta, nėra patys blogiausi, kelių būklė išlieka viena skaudžiausių problemų. Ypač šią vasarą, kuri negaili karščio ir šykšti lietaus. Jau nuo pavasario gamtinės sąlygos neleido kaip dera pasirūpinti keliais. Kaip informavo seniūnai, kelių lyginimas greideriu šiuo metu neduoda jokios naudos, nes greiderio darbas yra beprasmis: vadinamoji „tarka" išlyginama tik tam kartui, po kelių dienų ji vėl išlenda, o pinigai už šiuos darbus yra sumokami.
– Reikia suprasti, kad sėkmingam kelio dangos profiliavimui reikalingos tam tikros oro sąlygos: danga turi būti nei perdžiūvusi, nei per šlapia. Keliai negali būti profiliuojami esant labai sausai kelio dangai, – sakė Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas. – Kitu atveju darbai nėra efektyvūs, rezultatas nulinis. Maža to, daroma žala keliui ir eismo kokybei.
Seniūnai nurodė ir kitas priežastis, kurios kaimo žvyrkelius paverčia ekstremaliais keliais. Tai – sunkiasvorės mašinos, vežančios statybines medžiagas ar medieną, pienovežiai, vykstantys pas ūkininkus, kelių „ereliai", nesilaikantys saugaus greičio žvyrkeliuose, ir kt.
Yra dar vienas dalykas: seniūnijų teritorijose driekiasi ne tik vietinės reikšmės keliai. Jose yra ir keliai, priklausantys valstybinių kelių kategorijai. Valstybinius kelius prižiūri jau nebe seniūnai. Minėti keliai yra Lietuvos automobilių kelių direkcijos žinioje, juos prižiūri ir tvarko AB „Kelių priežiūra".
Deja, kaip informavo seniūnai, valstybinių kelių būklė dažnai būna prastesnė už vietinių. Tai ypač išryškėjo dabar, kai įsivyravo sausra. Pasak Daugailių seniūnės Giedrės Eimutienės, turėdama galimybę pasirinkti, kuriuo keliu važiuoti – vietiniu ar valstybiniu, visada pasirenka vietinį. „Štai prieš kurį laiką keliu nuo Radeikių iki Ruklių teko važiuoti vos 20–30 km per valandą greičiu, – sakė seniūnė. – Iš gyventojų daugiau nusiskundimų seniūnija sulaukia irgi dėl valstybinių kelių. Dažniausiai daugailiškiai skundžiasi dėl kelių Rukliai–Radeikiai–Juknėnai, Lukošiūnai–Paberžė–Šlepečiai".
Kaip sakė AB „Kelių priežiūra" Utenos kelių tarnybos, prižiūrinčios ir tvarkančios valstybinius kelius Utenos rajone, vadovas Vigandas Žilėnas, šiuo metu yra pradėti remontuoti keliai Vilučiai–Kušliai, Užpaliai–Dusetos, Tauragnai–Šeimatis–Daunoriai. Iki rudens jie jau turėtų būti išasfaltuoti. Be šių „didelių" darbų – kapitalinių remontų, Utenos kelių tarnyba valstybinius kelius, kaip seniūnai vietinius, žvyruoja, šienauja pakeles, renka šiukšles.
Retas kuris gyventojas žino, kurie keliai jo seniūnijoje yra vietiniai, kurie – valstybiniai. Ir tai suprantama: daug svarbiau yra sutvarkyti, patogūs ir saugūs keliai, nei jų priklausomybė. Tad sužinoti, kurie Utenos rajono keliai yra valstybiniai, galima Lietuvos automobilių kelių direkcijos tinklalapyje: https://www.e-tar.lt/ portal/lt/legalAct/dbdf0a10ed8911e88568e724760eeafa

 www.utena.lt informacija

Joomla templates by a4joomla