Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą rengti bei teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo kryptį „Aplinkos oro apsauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-202 (Pakeitimas: 2020 m. gegužės 28 d. Nr. D1-316).
Kvietimas teikti paraiškas, paraiškos forma bei kiti su jos pildymu, pateikimu bei vertinimu susiję dokumentai patalpinti Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainės (https://www.apva.lt/nacionalines-investicijos/) skiltyje „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa“. Pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020 m. finansavimo kryptis numatyta suteikti paramą projektams, susijusiems su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu.
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. 8:00 val. iki 2020 m. rugsėjo 11 d. d. (tiesiogiai APVA - iki 2020 m. rugsėjo 11 d. 15:45 val.; registruotu paštu paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui arba išsiųstos elektroniniu būdu ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 11 d. 24:00 val.).

www.utena.lt

Joomla templates by a4joomla