2021 11 24 1Utenos rajono savivaldybė dalyvauja įgyvendinant Gaisrų prevencijos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-607, numatytas priemones gaisrų prevencijos srityje.
Lapkričio 16 d. Viešosios tvarkos skyrius kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba organizavo mokymus lankomosios priežiūros specialistams gaisrų prevencijos klausimais. Specialistams, lankantiems šeimas, patarta bendraujant su gyventojais gaisrinės saugos klausimais taikyti „4 P“ principą: Pastebėti. Paaiškinti. Patarti. Priminti.

Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:
• naudotis tik techniškai tvarkingais elektriniais buities, šildymo prietaisais, elektros instaliacija, tinkamai juos eksploatuoti;
• atsargiai elgtis su ugnimi, buitiniais dujų prietaisais, buitinės chemijos priemonėmis, laku, dažais ir kitomis medžiagomis;
• nepalikti be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių ar krosnelių;
• gyvenamosiose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Patalpose įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.
Gyventojams draudžiama:
• šildyti patalpas nestandartiniais (savo gamybos) elektros prietaisais;
• naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, paskirstymo dėžutes, jungiklius ir kitus elektros aparatus;
• į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;
• palikti be priežiūros įjungtus lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo prietaisus;
• kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus ant elektros laidų ir kabelių;
• naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga, tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.
Lapkričio 18–19 d. pagal Viešosios tvarkos skyriaus parengtą vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų, asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, gyventojų sąrašą skyriaus darbuotojai, seniūnijų atstovai kartu su Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais lankėsi Utenos, Sudeikių ir Vyžuonų gyventojų gyvenamuosiuose būstuose, įvertino būstų priešgaisrinę būklę, reikalui esant, įrengė autonominius dūmų jutiklius, konsultavo dūmtraukių, šildymo įrenginių eksploatavimo klausimais.
Plane numatytos priemonės įgyvendinamos siekiant gaisrų gyventojų būstuose ir juose žūstančių žmonių skaičiui sumažinti.
Iki metų pabaigos numatyta aplankyti visus sąraše įrašytus 73 seniūnijų gyventojus.

 Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius

Joomla templates by a4joomla