Skelbiamas kvietimas teikti kultūrinės veiklos projektų paraiškas. Konkurso finansavimo prioritetai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“.
Kultūrinės veiklos projektų finansavimo prioritetai:
- Utenos rajono kultūros strategijos rengimo projektai;
- Kultūros ir meno projektai, skirti Lietuvos jaunimo metams paminėti;
- Respublikinės Antano Miškinio literatūrinės premijos, rajono Kultūros ir meno premijų teikimo organizavimo projektai;
- Profesionalaus meno sklaidos projektai;
- Etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimo projektai;
- Kultūros kelių sukūrimas ir integravimas į Lietuvos kultūros kelius;

- Projektų, gavusių finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos, kofinansavimas.
Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo prioritetai:
- Tradiciniai, tęstiniai bendruomeniškumą stiprinantys projektai;
- Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti savanorystės metams paminėti.
Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimo prioritetai:
- Projektai, skirti avariniams religinių bendruomenių pastatų remonto darbams;
- Tradiciniai, tęstiniai religinių bendruomenių veiklos renginiai.
Projektų paraiškas konkursui gali teikti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, asociacijos, fondai, visos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą. Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama maksimali suma iki 10000 Eur tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Finansuojamų projektų vėliausia galima įgyvendinimo pabaiga – 2022  m. gruodžio 15 d.


Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraišką, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-93 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraiškos, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo formų patvirtinimo“;
2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
3. Kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.
Paraiška gali būti teikiama raštu arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt, (įėjus, pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis - „Kultūra“)). Teikiant paraišką raštu, ji turi būti siunčiama paštu arba pristatoma į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena). Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba ir susegti į lengvai išardomus segtuvus. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos. Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2022 m. kovo 31 d.
Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data. Jei paraiška pristatoma į Savivaldybės administraciją, galutinis terminas yra 2022 m. kovo 31 d. 17.00 val.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kultūros skyriaus vyr. specialistė Regina Skomskienė, tel. 8 (389) 63898, el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Projekto finansavimo paraiškos forma

Joomla templates by a4joomla