Informuojame, kad Utenos rajone slėptuvių nėra. Sovietiniais laikais įrengtos slėptuvės buvo skirtos slėptis žmonėms nuo cheminio, radiacinio užterštumo. 2010 metais pasikeitus teisiniams reglamentavimui slėptuvių nebeliko, o siekiant apsaugoti gyventojus, numatyta evakuacija, t. y. žmonių išvedimas į saugią zoną, o ne paslėpimas po žeme.
Utenos rajono savivaldybėje namų netekusių ar iš kitų savivaldybių evakuotų gyventojų apgyvendinimu, numatyti 32 kolektyvinės apsaugos statiniai. Jie – ne slėptuvės. Kolektyvinės apsaugos statiniai yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui, saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų laikinam apgyvendinimui bei apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu.

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra pažymėti specialiuoju ženklu. Tai lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Šis ženklas ant pastato reiškia, kad šis statinys ir parinktas kaip galimas kolektyvinės apsaugos statinys ir esant poreikiui bus greitai pritaikytas laikinam gyventojų prieglobsčiui.
Utenos rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių (patalpų) sąrašą rasite savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt/Civilinė sauga adresu
Patarimus, kaip elgtis kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, galima rasti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje LT72 adresu https://www.lt72.lt/?p=12496

www.utena.lt

Joomla templates by a4joomla