Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo tvarkos, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-331 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo tvarkos aprašo aptvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių projektų konkursui.
Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba Utenos rajono savivaldybė), kurių buveinė teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre užregistruota, veikla vykdoma savivaldybės teritorijoje ir paslaugas numatoma teikti Utenos rajono savivaldybės gyventojams.

Finansuojama projektų veikla:

  • bendruomenėje teikiamai pagalbai (neįgaliems ir (ar) senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti;
  • socialinės rizikos veiksnių (smurto artimoje aplinkoje, žalingų įpročių, nusikalstamos veikos) prevencinėms priemonėms įgyvendinti;
  • kitoms priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį, įgyvendinti.

Prioritetas teikiamas projektams, kurie:

  • skirti neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti;
  • kurie mažina neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį ir gerina jų gyvenimo kokybę;
  • kurie skirti žalingų įpročių, smurto artimoje aplinkoje, nusikalstamos veikos prevencijai;
  • kai vykdant jų veiklas dalyvauja savanoriai.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas.
Paraiška ir dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą (www.epaslaugos.lt, pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis - „Kita“) ar atsiųsta, naudojantis e-pristatymo sistema https://epristatymas.post.lt/.
Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) elektroninio pašto adresu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.
Paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2022 m. lapkričio 17 d. 17.00 val. 

Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos vedėją Ingą Šakalienę (Utena, Utenio a. 4, 121 kab.). Telefonas pasiteirauti (8 389) 61622, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Paraiškos forma   
Tvarkos aprašas

Joomla templates by a4joomla