Utenos rajone užfiksuotas afrikinis kiaulių maras, paskelbta ekstremali situacija.

Utenos rajono savivaldybė, siekdama užkirsti kelią afrikinio kiaulių maro plitimui bei vykdydama Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2014 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. AĮ-766/66VV-140 „Dėl afrikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje" bei 2014 m. rugpjūčio 7 d. Utenos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio Nr. ESK-6 nutarimą dėl kiaulių laikytojų registro patikslinimo, primena gyventojams, kad:

• Kiaulių laikytojai privalo kiaules ir jų laikymo vietas ir bandas suvesti į Centrinę duomenų bazę arba pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (Aušros g. 84, Utena) laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, užpildydami GŽ-1 formą (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" 2012 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-105 redakcija 27 p.).

• Smulkieji kiaulių laikytojai, neįgyvendinę biosaugos priemonių, laikomas kiaules privalo paskersti ar realizuoti iki 2014 m. rugpjūčio 27 d. (2014 m. liepos 29 d. Utenos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio Nr. 5 nutarimas).

• Kiaulių laikytojai, skerdžiantys kiaules savo reikmėms privalo informuoti įgaliotąjį veterinarijos gydytoją arba valstybinį veterinarijos gydytoją, kad būtų apžiūrėtos skerdžiamos kiaulės ir po skerdimo įvertinti patologiniai anatominiai pakitimai bei paimti mėginiai afrikinio kiaulių maro tyrimams. Kiaulių skerdenas laikyti izoliuotojo patalpoje, kol bus gauti neigiami Afrikinio kiaulių maro tyrimų rezultatai (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. B1-114 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių" 4.4.4. p. ir 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas „Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. B1-114 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių" pakeitimo).

• Kiaulių laikytojai, privalo nedelsiant informuoti raštu arba telefonu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (tel. 8 389 51 933, 55 841, mob. 8 687 38638, 8 682 20 491 ar visą parą veikiančiu nemokamu telefonu 8 800 40 403) arba įgaliotąjį veterinarijos gydytoją apie kiekvienos kiaulės nugaišimą ir vykdyti pareigūnų tolimesnius nurodymus (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. B1-114 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių" 4.5. p.).

Asmenys, pažeidę teisės aktų reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Utenos rajono savivaldybės administracija
Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Joomla templates by a4joomla