Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. Įsakymu Nr. 3D-790 patvirtintos  „Paramos teikimo kiaulių laikytojams už kiaules, paskerstas dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės, taisyklės".

Vadovaujantis minėtu įsakymu, iki 100 procentų atlyginami nuostoliai, patirti už paskerstas Registravimo aprašo nustatyta tvarka registruotas kiaules dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės, kiaulių laikytojams, kurie nuo 2014 m. liepos 24 d. iki Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo" įsigaliojimo dienos (2014 m. rugsėjo 18 d.) paskerdė savo laikomas kiaules aplink afrikinio kiaulių maro židinį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytose apsaugos ir stebėjimo zonose arba rajono savivaldybės teritorijoje.

Kiaulių laikytojas prieš kiaulių skerdimą turi informuoti Utenos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir privatų arba valstybinį veterinarijos gydytoją dėl kiaulių apžiūros ir mėginių afrikinio kiaulių maro tyrimams paėmimo.

Dėl nuostolių, patirtų vykdant šiuos reikalavimus, kompensavimo, kiaulių laikytojai gali kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą nuolatinę Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (arba) prevencijos priemones įvertinimo komisiją (toliau - Komisija).


Nuostoliai kompensuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-740 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Nuostoliai apskaičiuojami vadovaujantis nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-750 ,,Dėl nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo".
Nuostolių atlyginimo tvarka:
1. Kiaulių savininkai apie kiaulių skerdimą savo reikmėms savo ūkyje iš anksto turi informuoti raštu Komisiją ir VMVT. Nuostoliai gali būti kompensuoti, jeigu skerdimo metu dalyvauja VMVT atstovas arba VMVT įgaliotas privatus veterinarijos gydytojas, kuris po paskerdimo paima mėginius užkrečiamosios ligos stebėsenai ir išduoda tai patvirtinantį dokumentą (mėginio lydraštį), o savininkas parašo įsipareigojimą VMVT vienus metus nelaikyti kiaulių.
2. Kiaulių savininkai dėl patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip iki šių metų lapkričio 10 d. kreipiasi į Komisiją ir pateikia šiuos dokumentus:
2.1. Prašymą nuostoliams atlyginti (pildoma atvykus į Kaimo plėtros skyrių);
2.2. Dokumentus, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą (paskerstas kiaules) (Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalo (GAŽ-2) forma);
2.3. Veterinarijos gydytojo išduotą dokumentą (lydraštį) apie mėginių užkrečiamosios ligos stebėsenai paėmimą;
2.4. Įsipareigojimą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau-VMVT) vienus metus nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų buferinėje zonoje;
3. Kiaulių laikytojai, laiku nepateikę prašymo dėl svarbios priežasties, gali pateikti prašymą per 10 darbo dienų, kartu su prašymu pateikdami pateisinantį dokumentą.

Detalesnė informacija: Utenio a. 4, LT 28503, Utena, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
317-320 kab. tel. (8389) 64010, 8 687 15249 , (8389)64012

 

 

Joomla templates by a4joomla