2015 m. kovo 24 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-211 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" įgyvendinimo taisyklės. Paraiškos pagal šią veiklos sritį bus priimamos nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.
Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.
Paraiškas gali teikti ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą, kurie yra jaunesni kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos. Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos pateikimo. Parama skiriama ūkiui, kurio ekonominio dyžio potencialas, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur.


Pareiškėjas privalo parengti verslo planą, kuriame turi būti pateikta žemės ūkio valdos situacijos analizė, kvalifikacijos kėlimo planas, detali informacija apie planuojamas įgyvendinti veiklas, investicijas, planuojamus pasiekti rezultatus, numatant plano įgyvendinimo laikotarpį. Pareiškėjas užtikrina, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėn. nuo įsikūrimo dienos jaunasis ūkininkas turi tapti aktyviu ūkininku. Taip pat pareiškėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo sprendimo skirti paramą datos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos.
Parama neteikiama kai:
• besikuriančio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas";
• kuriamasi valdoje, kuriai jau buvo skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones ir dar nepasibaigęs tų projektų kontrolės laikotarpis;
• besikuriančio jaunojo ūkininko valda ir ūkis perregistruoti iš jo sutuoktinio.

Didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 60 000 Eur, kai kuriamas gyvulininkystės ūkis ir 50 000 Eur, kai kuriamas kitos specializacijos ūkis.
Tinkamas finansuoti išlaidos :
nauja žemės ūkio technika ir įranga;
• gamybinių naujų pastatų ar statinių statyba, rekonstrukcija, remontas;
• infrastruktūra;
• statybinės medžiagos;
• ūkinių gyvūnų įsigijimas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir sodinimas;
• bendrosios išlaidos.
Patirtos išlaidos turi neviršyti nustatytų įkainių o perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios LR ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Paramos paraiškos forma skelbiama : www.zum.lt ir www.nma.lt
Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu ir patikti atspausdinti NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams. Utenos skyrius adresu:  J. Basanavičiaus g. 126, 28214 Utena, tel. (8 389) 64 091.

Informacija žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės

Joomla templates by a4joomla