2015 m. kovo 24 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-212 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities „Parama smulkiems ūkiams" įgyvendinimo taisyklės. Paraiškos pagal šią veiklos sritį bus priimamos nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.
Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.
Parama teikiama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.


Pareiškėjas privalo parengti verslo planą, kuriame turi būti pateikta žemės ūkio valdos situacijos analizė, detali informacija apie planuojamas įgyvendinti veiklas, investicijas, numatant plano įgyvendinimo laikotarpį. Pareiškėjas užtikrina, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Taip pat pareiškėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo sprendimo skirti paramą datos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos .
Pareiškėjas įsipareigoja ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, kuriam buvo suteikta parama, įgyvendinęs verslo planą, padidinti ne mažiau kaip 20 procentų, taip pat, šis dydis, nuo sprendimo suteikti paramą dienos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos negalės būti mažesnis kaip 4 000 Eur.
Paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur.
Tinkamos išlaidos:
• nauja žemės ūkio technika ir įranga;
• gamybinių naujų pastatų ar statinių statyba, rekonstrukcija, remontas;
• infrastruktūra;
• ūkinių gyvūnų įsigijimas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir sodinimas;
• bendrosios išlaidos.
Patirtos išlaidos turi neviršyti vidutinių rinkos kainų, o perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios LR ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Paramos paraiškos forma skelbiama : www.zum.lt ir www.nma.lt
Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu ir patikti atspausdinti NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams. Utenos skyrius adresas:  J. Basanavičiaus g. 126, 28214 Utena, tel. (8 389) 64 091

Informacija žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės

Joomla templates by a4joomla