logo2015 m. birželio 20 d. Utenos rajono Pačkėnų kaime vyko XI Aukštaitijos regiono bendruomenių sąskrydis „Senasis Aukštaitijos etnografinis kaimas". Po šventės atidarymo seimo narė Milda Petrauskienė, bendruomenių pirmininkai, rajono savivaldybės darbuotojai, seniūnai, atstovai iš Dzūkijos, Šiaurės vakarų Lietuvos, Zarasų, Švenčionių RVVG, Lazdijų raj. Varnėnų kaimo bendruomenės pirmininkas, Latvijos RRLAB atstovai ir spaudos atstovai buvo pakviesti į tarptautinę konferenciją „Dešimties metų patirtis įgyvendinant LEADER metodą". Konferenciją organizavo Pačkėnų krašto bendruomenė ir ji vyko Pačkėnų kultūros ir laisvalaikio centre. Jos dalyvius sveikino mero patarėjas Gintautas Petravičius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė.

Konferencijos pradžioje apie Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnų veiklą kalbėjo Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio bendruomenės pareigūnų grupės vyriausioji specialistė Daiva Maselskienė. Susumavus 2014 m. seniūnijų veiklos rezultatus konkurso „Saugiausia Utenos rajono seniūnija“ nugalėtoja pripažinta ir apdovanota Vyžuonų seniūnija.

Konferencijoje savo patirtimi, įgyvendinant LEADER programos projektus, pirmiausia pasidalijo Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė. Pirmininkė supažindino konferencijos dalyvius su bendruomenės nuveiktais darbais, vykdomomis veiklomis, papasakojo kaip Pačkėnai atrodė vakar, kaip šiandien ir ko tikisi ateityje. Visa tai vaizdžiai atsispindėjo nuotraukose. Didesni vykdyti projektai tai 2010 m. ,,Jaukūs namai - brandūs darbai" – gauta parama 25000 Lt. (iš Žemės ūkio ministerijos, dalies bendruomenės namų remontui ir materialinės bazės stiprinimui). 2011 m. – 2012 m. ,,Pačkėnų bendruomenės namų viešosios erdvės sutvarkymas, įrengiant sporto aikštyną" - gauta parama 255920,98 Lt. (iš Europos sąjungos lėšų). Bendruomenė ypatingai džiaugėsi įvykdžiusi šį projektą, nes labai pasikeitė kaimo vaizdas, pagerėjo vaikų ir jaunimo užimtumas, atsirado didelės, tvarkingos erdvės įvairiai veiklai vystyti.

Po to kalbėjo LR Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus vedėja Kristina Indrašienė.

Apie Utenos rajono savivaldybės ir Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendintus LEADER projektus Utenos rajone kalbėjo Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius vyr. specialistė Sandra Bagdonavičenė. Per 2007-2013 m. laikotarpį savivaldybė kartu su LEADER programa įgyvendino 8 projektus kaip projektų vykdytojas ir pasirašė 26 bendradarbiavimo sutartis su kaimo bendruomenėmis, asociacijomis ar viešosiomis įstaigomis. Iš ES gauta 1,6 mln. Eur paramos (90 proc.). 0,2 mln. prisidėta nuosavu indėliu (10 proc.).

Atlikus Kirdeikių mokyklos-darželio remontą, medicinos, kultūros ir švietimo įstaigų paslaugos buvo perkeltos į vieną pastatą, kurių patalpos buvo pilnai išnaudotos visuomenės reikmėms. Praplėstos bibliotekos patalpos, įkurta laisvalaikio ir sporto salė, įrengtos muziejaus patalpos.

Kuktiškių miestelyje beveik 5 ha plote buvo sukurta rekreacinė zona – įkurta Kuktiškių parko infrastruktūra: išvalyta teritorija iškertant menkaverčius želdinius, išlygintas gruntas, įrengti dviračių ir pėsčiųjų takeliai, įrengtas apšvietimas, praplėstas ir sutvarkytas esamas vandens tvenkinys, sutvarkyto tvenkinio salelėje įrengta pavėsinė ir tiltelis iki jos, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, viešasis tualetas.

Sudeikių miestelyje įgyvendinti 2 projektai: pirma, rekonstruota viešoji infrastruktūra – Aukštaičių gatvė. 500 m gatvės atkarpoje buvo atnaujinti esami šaligatviai ir nutiesti nauji tose gatvės atkarpose, kuriose jų nebuvo su 27 vietų automobilių parkavimo vietų įrengimu, miestelio centre įrengta 16 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.Taip pat miestelyje buvo įgyvendintas ir kitas projektas, kurio metu buvo rekonstruotos 3 Sudeikių miestelio paplūdimio prieplaukos: išardyta apie 100 m² senų prieplaukos lentų; medinės prieplaukų dalys įrengtos iš naujų, impregnuotų lentų; atnaujintos ir specialiais gruntais bei dažais padengtos metalinės konstrukcijos.

Leliūnuose – parapijos centre 5 arų sklype - atlikta gyvenvietės infrastruktūros plėtra: įrengta 6 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takas, įrengtas sutvarkytos teritorijos apšvietimas, pasodinti daugiamečiai augalai, pastatyti suoliukai, įrengtas informacinis stendas su nuorodomis į lankytinas seniūnijos vietas.

Šiaudinių ir Kaimynų kaimuose buvo atlikti vandentvarkos projektai. Nutiesti nauji magistraliniai vamzdynai su atšakomis, įrengtos pastotės su arteziniais gręžiniais bei vandens nugeležinimo įrenginiais. Įgyvendinus projektus gyventojams sudaryta galimybė gauti vandenį centralizuotai, tiekiamo vandens kokybė atitinka geriamojo vandens standarte nustatytus reikalavimus.

Savivaldybė ir toliau tikslingai nukreips pastangas ir lėšas ten, kur jos duotų didžiausią pridėtinę vertę ir ilgalaikį poveikį.

Konferencijoje Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo gerąja patirtimi pasidalino Zarasų bendruomenės asociacijos prezidentas Darius Steponavičius, akcentuodamas, kad vykdant LEADER projektus visur susiduriama su panašiomis problemomis. Kupiškio krašto patirtis labai vaizdžiai atsispindėjo filmuke, kurį pakomentavo ir apibendrino Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė Neringa Čemerienė. Žemaičių patirtimi dalinosi Šiaurės vakarų Lietuvos veiklos grupės pirmininkė Loreta Rubežienė. Visus nustebino ir sužavėjo Lazdijų rajono Varnėnų kaimo bendruomenės pirmininko pranešimas „Varnėnų kaimo bendruomenės projektinė patirtis“- pasodinti vaistažolių sodai, kurie suteikė galimybę įdarbinti bendruomenės narius.

Po kiekvieno pranešimo kilo vis naujų klausimų, užvirdavo įdomios diskusijos, į kurias įsitraukdavo ir svečiai iš Latvijos.

Per dešimt metų praleistų kartu su LEADER Utenos krašte, apie išmoktas pamokas kalbėjo Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė.

„Džiaugiuosi jūsų pasiekimais, – apibendrindama projektų pristatymus kalbėjo LR Seimo narė Milda Petrauskienė. – Yra ko pasimokyti iš visų bendruomenių. Jūs visi skirtingi ir nuveikę skirtingus darbus, bet jus vienija viena savybė: meilė savo kraštui ir jo žmonėms. Dėl jų dirbate, dėl jų negailite savo laiko ir jėgų“.

Konferencijos dalyviai pertraukėlių metu galėjo grožėtis žirginio sporto klubo „Bėras vėjas“ ir Utenos jaunimo mokyklos laisvalaikio skyriaus žirgų mylėtojų būrelio narių paroda „Žirgai ir žmonės“.

Po konferencijos visiems sugrįžus prie bendruomenės namų, buvo išrinkta komisija, kuri vertino ,,kiemelių“ prisistatymus, autentiškus to krašto patiekalus, bendruomenių piešinius ant smėlio.

Šventės ir konferencijos dalyvius linksmino liaudiškos muzikos atlikėjai: Utenos istorinio šokio kolektyvas, ansamblis ,,Gija“, kapelos ,,Dar ne sutema“, ,,Indraja“, ,,Seliavytė“, modernizuota grupė ,,Kitava“.

Svečiai vaišinosi žuviene, stiprinosi gardžia grikių koše, bendruomenių kiemeliuose ragavo įvairių ,,patrovų“ .

Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė

Joomla templates by a4joomla