Informuojame, kad siekdama sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba, pasinaudoti kreditais trumpalaikiam turtui įsigyti, Utenos rajono savivaldybės taryba 2015 m. birželio 25 d. posėdyje patvirtino trumpalaikio turto vertybių, kurioms įsigyti kompensuojama kredito palūkanų dalis, sąrašą. Tai:
1. Degalai ir tepalai.
2. Trąšos.
3. Augalų apsaugos priemonės.
4. Pašarai ir pašariniai priedai.
5. Sėklos ir sodmenys.
6. Atsarginės detalės žemės ūkio technikai, fermų ir sandėlių įrengimams.
7. Veterinarinės priemonės (medikamentai, dezinfekavimo, plovimo priemonės).
8. Statybinės medžiagos.
9. Šienainio tinklas bei rulonų apvyniojimo plėvelė.

Paaiškiname, kad kaimo vietovėje veikiantys subjektai, iki 2014 m. rugpjūčio 5 d. paėmę iš kredito įstaigų vidutinės trukmės (iki dviejų metų) kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti, norėdami gauti pagalbą (palūkanų dalies kompensavimą), turi kreiptis į savivaldybės administraciją) bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos (jei kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d.).
Už palūkanas, sumokėtas iki 2014 m. rugpjūčio 5 d., kompensuojama 30 proc. (jauniesiems ūkininkams kompensuojama 40 proc.) kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų.
Už palūkanas, sumokėtas po 2014 m. rugpjūčio 6 d., kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų.
Asmenys paėmę kreditus po 2014 m. rugpjūčio 6 d. norėdami gauti pagalbą, kreipiasi į savivaldybės administraciją pirmą kartą sumokėję kredito įstaigai palūkanas pagal kredito sutartį, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo palūkanų sumokėjimo dienos.
Už palūkanas kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos.

Prašymai palūkanų kompensavimui priimami savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriuje (Utenio a. 4, 317 kabinetas). Lėšas pagalbos gavėjams išmoka Nacionalinė mokėjimo agentūra.
Detalesnę informaciją pateiksime atvykus į Kaimo plėtros skyrių arba tel. 43544.

Joomla templates by a4joomla