Utenos rajono savivaldybės taryba pratęsė kompensacijų skyrimo terminą iki 2015 m. gruodžio 1 d.
Už prisijungimą nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d. prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, t.y. UAB „Utenos vandenys" kompensacijos taikomos Utenos r. savivaldybės teritorijoje deklaravusiems savo gyvenamąją vietą ir nuosavybės teise valdantiems pastatą Utenos r. savivaldybės teritorijoje fiziniams asmenims, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 202,73 Eur, po to, kai prisijungia prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
101,37 Eur piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros. 202,73 Eur piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.


Pastatų savininkams (fiziniams asmenims), gyvenamąją vietą deklaravusiems Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir nuosavybės teise valdantiems pastatą, už nuotekų siurblį, įsigytą ir sumontuotą nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d., reikalingą prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja UAB „Utenos vandenys", taikomos 101,37 Eur piniginės kompensacijos.
2015 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendė nagrinėti pastatų savininkų, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį viršija 202,73 Eur sumą ir vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvados ilgis yra 50 m ar daugiau, prašymus ir priimti sprendimus dėl kompensacijos skyrimo.
Pastatų savininkai, norintys pasinaudoti piniginėmis kompensacijomis, iki 2015 m. gruodžio 15 d. Utenos rajono savivaldybės administracijai turi pristatyti dokumentus:
Prašant kompensacijos už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį:
- laisvos formos prašymą savivaldybės administracijos direktoriui;
- nuosavybės teisę į pastatą įrodančių dokumentų kopiją;
- pažymą (pažymos prašyti gali tie asmenys, kuriems išduotose prisijungimo sąlygose yra nurodytas nuotekų siurblio įrengimo būtinumas) iš UAB „Utenos vandenys", patvirtinančią nuotekų siurblio reikalingumą, t.y. kad nuotekų siurblys reikalingas nuotekų pakėlimui, kai savitaka nuotekos negali patekti į nuotekų tinklus;
- pažymą iš UAB „Utenos vandenys", patvirtinančią, kad nuotekų siurblys pastatytas ir gyventojas tapo abonentu.
Prašant kompensacijos už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja UAB „Utenos vandenys":
- laisvos formos prašymą savivaldybės administracijos direktoriui;
- nuosavybės teisę į pastatą įrodančių dokumentų kopiją;
- pažymą arba sutartį iš UAB „Utenos vandenys", patvirtinančią, kad gyventojas tapo abonentu;
- šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens pažymas apie pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki prašymo padavimo dienos.
Pretenduojant gauti kompensaciją kai vieno šeimos nario pajamos per mėnesį viršija 202,73 Eur sumą ir vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado ilgis yra 50 m ar daugiau reikia pateikti laisvos formos prašymą.
Išsamiau su kompensacijų taikymo tvarka galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt (skyrius „Aplinkos apsauga", poskyris „Aktualios naujienos") ir savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje (Utenio a. 4, 220, 221 kab., tel. (8 389) 61609, 61599).

Utenos rajono savivaldybės administracija

Joomla templates by a4joomla