Žemės ūkio ministerija, siekdama skatinti gyvulininkystės veiklą, skelbia papildomą paraiškų priėmimą gauti valstybės pagalbą už įsigytus ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules).
Paraiškos Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriuje priimamos nuo š. m. rugsėjo 29 iki spalio 30 d. Išlaidos įsigyjant kitus ūkinius gyvūnus (galvijus, avis ožkas paukščius, triušius ir kt.) gali būti patirtos nuo 2014 m. gruodžio 3 d.
Pareiškėjas privalo pateikti:
1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ( jeigu tai fizinis asmuo);
2. paraišką (ją užpildysite atvykę į Kaimo plėtros skyrių);
3. kitų ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus (sąskaitą faktūrą, mokėjimo nurodymą, pinigų priėmimo kvitą, kasos pajamų orderio kvitą ar kt.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;
4. pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto ,,Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo" kopiją (VMVT išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktą).


Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklėse nustatyta, kad pagalba bus teikiama tiems pareiškėjams, kurie, vykdydami VMVT nurodymus iki 2014 m gruodžio 15 d., paskerdė kiaules ir sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl afrikinio kiaulių maro (AKM), įsigijo kitų ūkinių gyvūnų. Kiaulės iki paskerdimo turėjo būti registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje.
Taisyklėse numatyta atlyginti iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 580 Eur. vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų (išskyrus kiaules) įsigijimo išlaidų.
Ūkinių gyvūnų laikytojai, norėdami gauti kompensaciją, turės įsipareigoti bent trejus metus šioje zonoje vykdyti ūkinę veiklą ir auginti ūkinius gyvūnus (ne kiaules).
2014 m. gruodžio 15 d. duomenimis Utenos rajone dėl AKM 151 kiaulių laikytojas paskerdė kiaules savo reikmėms, tad visi šie asmenys ir turi teisę prašyti paramos už įsigytus kitus ūkinius gyvūnus. Iki šiol parama pasinaudojo tik 49 asmenys.
Daugiau informacijos dėl paraiškų pateikimo Jums suteiks Kaimo plėtros skyriaus specialistai tel. Nr. 8 389 64012.

Utenos rajono savivaldybės informacija

Joomla templates by a4joomla