2015 m. lapkričio 13 d. LR žemės ūkio ministras patvirtino Laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisykles, kurios numato paramos mokėjimo tvarką, reikalavimus ir mokėjimo terminus.
Nustatytas paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno yra 22,32 Eur, iš jų: 11,16 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 11,16 Eur iš valstybės biudžeto lėšų. Skaičiuojant paramą, imamas faktiškai parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis 2015 m. sausio - rugsėjo mėn. Pienas turi būti parduotas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM patvirtintiems arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotiems pieno supirkėjams.
Parama skiriama gamintojams, kurių valdose valdytojų ar partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2015 m. sausio 1 d.- rugsėjo 30 d. buvo registruotų pieninių karvių ir kurie šiuo laikotarpiu pardavė 500 kg ir daugiau natūralaus riebumo pieno.
Laikinoji parama nebus mokama patvirtintiems paramos gavėjams pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos".
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad laikinoji išskirtinė parama pieno sektoriaus ūkininkus pasieks lapkričio 26-27 dienomis. 

Daugiau informacijos:
Taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a47d4208a0611e58711b884b80daa4f

Informacija žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės

Joomla templates by a4joomla