SeniunaitisGruodžio 16 d. seniūnas Saulius Gaižauskas sukvietė seniūnaičius į paskutinę sueigą. 2013 m. seniūnaičiai buvo išrinkti dviem metams. Seniūnas padėkojo visiems seniūnaičiams už pagalbą sprendžiant iškilusias seniūnijos problemas, už neabejingumą žmonių rūpesčiams ir bėdom. Seniūnaičių darbas nemokamas, tai ir pareikalauti negalima. Nebent paprašyti pagelbėti, pasikalbėti, patarti. Seniūnaičiai apžvelgė savo seniūnaitijų nuveiktus dviejų metų darbus, išsakė gyventojų norus ir pageidavimus. Utenos seniūnijos socialinė darbuotoja Rima Petrošienė supažindino su Utenos rajono socialinių paslaugos centro 2016 m. planuojamom teikti socialinės globos ir slaugos paslaugom asmens namuose - integralia pagalba. Seniūnaičiai geriausiai žino, kam tokios pagalbos reikėtų. Sueigos pabaigoje seniūnas įteikė visiems seniūnaičiams padėkos raštus ir atminimo dovanėles ir pakvietė visus dalyvauti naujuose seniūnaičių rinkimuose 2016 m.

Utenos seniūnijos administracijos informacija

Joomla templates by a4joomla