DSC 0417Vasario 20 d. Utenos rajono savivaldybės vadovai pristatė 2014 m. veiklos ataskaitą Utenos rajono Utenos seniūnijos Pačkėnų krašto gyventojams. Apie Utenos rajono savivaldybės tarybos, mero bei savivaldybės padalinių veiklą informaciją pateikė Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, mero patarėjas Gintautas Petravičius, tarybos nariai Algirdas Žukas ir Vaidas Lankauskas.
Prieš susirinkimą, bibliotekininkė N. Matkevičienė ir specialistė L. Mikalauskienė pakvietė visus prisidėti prie akcijos ,,Lietuvai ir man". Tai šalies prezidentės D. Grybauskaitės globojamas projektas ir kvietimas susiburti į tradicinę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę papildyti vieningu akcentu, kur mokiniai, studentai, bendruomenės nariai kviečiami rišti trispalves apyrankes - Lietuvai ir sau. Išdalintus apyrankės ruošinius pynė visi esantys salėje, o kovo 11-liktąją čia pintas ir jau anksčiau vaikų nupintas apyrankes Lietuvai veš į Vilnių, kur užriš ant Gediminaičių stulpų, taip išreiškiant tautos vienybę.
Po ataskaitos į gyventojų klausimus atsakinėjo meras, tarybos nariai, seniūnas Saulius Gaižauskas. Buvo keliamos aktualios Pačkėnų Sodžiaus gatvės esfaltavimo, kiauro laisvalaikio centro stogo, gyvenvietės nuotekų ir kitos problemos. Bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė išreiškė viltį, kad visos rūpimos problemos bus išspręstos, o atsidėkodama už bendradarbiavimą ir finansavimą aikštyno įrengimui, merui įteikė bendruomenės moterų suruoštų naminių gardėsių ir pakvietė pasižiūrėti į atsinaujinusį laisvalaikio centrą.


Vėliau vyko vietos bendruomenės dvyliktasis ataskaitinis susirinkimas. Ataskaitą pateikė bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė, kuri pasidžiaugė nuveiktais darbais, vykdytais projektais ir aktyvia bendruomenės aktyvo, moterų klubo veikla, seniūno S. Gaižausko, seniūnijos darbuotojų bendradarbiavimu.
Utenos raj. savivaldybės įsteigtos komisijos nutarimu, Utenos seniūnijoje Pačkėnų kraštas pripažintas bendruomeniškiausiu ir apdovanotas diplomu ir treniruokliais jaunimui. Tai didžiulis seniūnaitės Genės Adomėnienės ir jos vyro Vidmando indėlis puoselėjant ir gražinant mūsų gyvenvietę, tvarkant viešasias erdves. Atsidėkodama bendruomenės pirmininkė gerb. Adomėnams įteikė krepšelį saldainių ir knygų rinkinį, kad gana ilgais vakarais jiedu galėtų ,,palūkštenti saldainius, o tada gal ir naujų idėjų kiltų ateities veikloje".
,,Turime bendruomenės namus, sporto aikštyną, sporto ir poilsio parką, sporto, laisvalaikio salę, todėl mums belieka vykdyti įvairią veiklą. Norisi, kad čia visuomet vyktų aktyvus bendruomenės gyvenimas, kad aktyviai dalyvautų visi norintys. Džiugu, kad jaunimas dabar ir žiemą gali pasimankštinti, nuo jų neatsilieka ir moterys. Džiugu, kad gyvenvietės auksarankės senjoros ir ne tik, surengė pirmąją meno dirbinių parodą.
Nuolat dalyvaujame rajone rengiamuose seminaruose, pasitarimuose, ieškome rėmėjų, palaikome ryšį su seniūnu, savivaldybės, vietos kultūros darbuotojais, įgaliotiniu, su kitų bendruomenių nariais. Svarbiausi šių metų uždaviniai:
1. Parengti kultūros centro reorganizavimo strategiją;
2. Surengti XI Aukštaitijos regiono bendruomenių sąskrydį;
3. Organizuoti tradicines šventes, sportinius renginius;
4. Sporto aikštyno žaliojoje zonoje įrengti sūpynes ir žaidimo aikštelę mažiesiems;
5. Toliau tęsto sporto ir poilsio parko, viešųjų erdvių tvarkymo darbus;
6. Kuo daugiau žmonių įtraukti į bendruomenės veiklą."
Savo pranešime kalbėjo bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė.
Už savo krašto garsinimą dar buvo apdovanota Tilija K azickaitė, kuri rajoniniame pilietinės dainos ir eilių konkurse-festivalyje,, Volunge, šauk ąžuole" tapo laurete. O bendruomenės aktyvas savo ruoštu pasveikino bendruomenės pirmininkę su gimtadieniu.
Po susirinkimo visi smagiai žiūrėjo nuotaikingą Sirutėnų kultūros namų meno mėgėjų spektaklį ,,Apie meilę, malkas ir kitus verslus".

Informacija Loretos Mikalauskienės, nuotraukos Danos Žigienės ir Rimos Petrošienės

Joomla templates by a4joomla