DSCF3612Š. m. kovo 22 d. Papiškių kaime prie paminklo akmens vyko iškilmingas paskutiniojo Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio žūties 50 - mečio paminėjimas. Po Šv. Mišių Utenoje Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje už paskutinįjį partizaną Antaną Kraujelį  susirinkę garbingi svečiai kalbėjo apie Lietuvos ir kiekvieno žmogaus didžiausią vertybę – laisvę.
Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis kvietė nepamiršti dėl ko paskutinysis Aukštaitijos partizanas kilo į kovą su tais, kurie atėjo mūsų pavergti. „Šis žmogus buvo kaip simbolis, tarsi laisvos Lietuvos idėja okupantų pavergtoje šalyje", - sakė V. Landsbergis. LR seimo narė Milda Petrauskienė kvietė įsivaizduoti, ką A. Kraujeliui reiškė išgyventi 17 metų lydint nuolatiniam pavojui bei mirčiai alsuojant į nugarą. Ką reiškė gyventi atskirtam, šąlančiam, alkstančiam, persekiojamam, nesyk išduodam bendraminčių. Lietuvos partizanų priesaikos žodžius priminė A. Kraujelio įamžinimui skirto labdaros ir paramos fondo vadovas Vilius Maslauskas.


Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Endriukaitis A. Kraujelio bei visos tautos priešais įvardijo Panevėžio apygardos teismo trijų teisėjų kolegiją.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė tikino, kad A. Kraujelis buvęs geras žmogus, kurį žmonės rėmė, slėpė ir mylėjo ir kad nereikėtų tikėti šiuo metu sustiprėjusia partizaninio judėjimo niekintojų banga.
Minėjime dalyvavęs Utenos miesto meras Alvydas Katinas pabrežė, kad A. Kraujelis ir kovojo, ir žuvo už Lietuvos laisvę. „Gali atrodyti, kad šis žmogus taip ir nesulaukė laisvės. Bet iš tiesų laisvas jis buvo visada. Tai įrodo ir jo ryžtas nepasiduoti", - sakė meras.
Savo prisiminimais dalijosi ir A. Kraujelio žmona Janina Snukiškytė bei sesuo Janina Šyvokienė.  

Eiles apie Lietuvą deklamavo UKC Vaikų teatro studija. Minėjime dainavo Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras, vadovaujamas Juditos Taučaitės, skambiais maršais visus sutiko ir išlydėjo Lietuvos kariuomenės orkestras (vyr. dirigentas majoras Egidijus Ališauskas), salvėmis partizano A.Kraujelio atminimą pagerbė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa.
Partizano Antano Kraujelio artimieji dėkojo susirinkusiems už pagarbą, buvimą kartu, už gėlės žiedus ir prasmingas mintis, o šauliams už karštą arbatą ir šaulišką košę, kuri visus sušildė šaltoką sekmadienio popietę.

Utenos seniūnijos informacija, Jovitos Kandratavičienės nuotraukos

 

 

Joomla templates by a4joomla