Pieno kokybę lemia bakterijų ir somatinių ląstelių skaičius piene. Jeigu apskaičiuotas pieno bendro bakterijų skaičiaus vidurkis yra didesnis nei 100 tūkst. KSV/ml. ir jeigu per 3 mėnesius po tyrimų ne mažesniu kaip pieno supirkimo taisyklėse nurodytu periodiškumu (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.) pienas neatitinka reikalavimų, jo priėmimas nutraukiamas. Jeigu apskaičiuotas pieno bendro somatinių ląstelių skaičiaus geometrinis vidurkis yra didesnis nei 400 tūkst. /ml. ir jeigu per 3 mėnesius po tyrimų ne mažesniu kaip pieno supirkimo taisyklėse nurodytu periodiškumu (ne rečiau kaip tris kartus per mėnesį laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.) pienas neatitinka reikalavimų, jo priėmimas nutraukiamas. Piene nustačius inhibitorines medžiagas jo supirkimas nutraukiamas ne vėliau kaip kitą dieną.
Nuo 2018 m. vasario 1 d. įsigaliojo Pieno supirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. B1-143 ,,Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas dėl pieno supirkimo atnaujinimo.


Pieno gamintojas, norintis, kad jo tiekiamo pieno supirkimas būtų atnaujintas, privalo išsiaiškinti pieno užteršimo priežastis ir jas pašalinti (jeigu pieno gamintojui neaiškios pieno užteršimo priežastys, jis turi kreiptis į jo pieno ūkį aptarnaujantį privatų veterinarijos gydytoją), tada kreiptis į pieno supirkėją dėl pieno mėginių ištyrimo. Kai gaunami Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus atitinkantys pieno tyrimų rezultatai, gamintojas turi raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai prašymą dėl pieno supirkimo atnaujinimo. Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 3 darbo dienas po pieno gamintojo kreipimosi patikrina pieno ūkį ir priima sprendimą dėl pieno supirkimo atnaujinimo. Gamintojas, parduodantis pieną tiesiogiai iš ūkio, kuriam pieno pirkimas nutrauktas dėl inhibitorinių medžiagų nustatymo, gavęs patenkinamus pieno tyrimo rezultatus, pateikia prašymą raštu pieno supirkėjui .
Primename, kad pieno ūkyje turi būti pildomas laisvos formos registras (žurnalas), kuriame nurodomas sunaikinto netinkamo maistui ar pašarui pieno kiekis, būdas ir data. Šis registras pildomas nedelsiant po pieno sunaikinimo ir saugomas vienus metus po paskutinio įrašo.

Pieno ir (arba) pieno produktų pardavimo tiesiogiai vartoti reikalavimai veterinariniam registravimui.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Joomla templates by a4joomla