Ūkininkai, deklaravę žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, privalo užtikrinti, kad patikrą vietoje atliekantys NMA specialistai rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį. Norėdami įsitikinti, ar ūkininkai laikosi šio reikalavimo, birželio–liepos mėnesiais kontrolieriai vyks į patikras.

Pareiškėjai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, iki rugpjūčio 1 d. privalo užtikrinti, kad patikrą vietoje atliekantys NMA darbuotojai rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį arba, jei jo lauke jau nėra, pasėlio liekanas, pagal kurias būtų galima nustatyti, kad lauke buvo augintas paraiškoje deklaruotas pasėlis.

Jei atliekant patikrą vietoje būtų rastas kitas pasėlis, nei deklaruotas paraiškoje, tačiau jis būtų priskiriamas prie tos pačios klasifikatoriaus augalų grupės (neturėtų įtakos atitikčiai EASV reikalavimams), tai nebūtų laikoma pažeidimu. Taip pat pažeidimu nebūtų laikoma, jei kitas pasėlis (negu deklaruotas) atitiktų susietosios paramos reikalavimus.

Tais atvejais, kai nustatoma, kad augalai, kurie jau buvo pradėję žydėti ar pasiekę atitinkamą brandą, yra nuimti ir dirva pradėta ruošti kitiems žemės ūkio augalams auginti, pareiškėjui gali būti suteikiama galimybė pateikti papildomų įrodymų (nuotrauka su data ar kt.), kad tikrinamame lauke buvo auginami paraiškoje deklaruoti arba tos pačios klasifikatoriaus augalų grupės kiti žemės ūkio augalai.

WWW.nma.lt informacija

Joomla templates by a4joomla