IMG 1650Interviu su Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskiene.
Gerbiama vedėja, kas yra ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensacija?
Tai dalies ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams. Ši parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas" veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos".
Kas gali kreiptis dėl draudimo įmokų kompensavimo?
Dėl draudimo įmokų kompensavimo gali kreiptis aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, kuris laiko ūkinius gyvūnus, įregistruotus jo vardu Ūkinių gyvūnų registre. Taip pat yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų, dėl kurių turi būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Kokie gyvūnai gali būti draudžiami ir nuo kokių ligų?
Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų.

Nuo kokių ligų draudžiant gyvūnus galima tikėtis kompensacijos?
Draudimo įmokos kompensuojamos draudžiant nuo šių ligų: galvijų maras, avių ir ožkų maras, kiaulių vezikulinė liga, mėlynojo liežuvio liga, tešeno liga, avių arba ožkų raupai, rifto slėnio karštinė, žvynelinė liga, afrikinė arklių liga, vezikulinis stomatitas, venesuelos arklių virusinis encefalomielitas, klasikinis kiaulių maras, afrikinis kiaulių maras, kontaginė galvijų pleuropneumonija, paukščių gripas, niukaslo liga, snukio ir nagų liga, aujeskio liga, juodligė.
Kada ir kur galima kreiptis?
Paraiškos dėl paramos priimamos nuo 2017 m. sausio 4 d. iki gruodžio 29 d. savivaldybėje, kurioje įregistruota pareiškėjo žemės ūkio valda. Uteniškius kviečiame atvykti į Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių (Utenio a. 4, 320 kab.)
Atkreipiame dėmesys į tai, kad ūkinių gyvūnų laikytojams gali būti kompensuojamos patirtos išlaidos, tik jei paraiška buvo pateikta dar iki įvykus draudžiamajam įvykiui.
Vienas iš būtinų veiksmų, kurį ūkininkas prieš teikdamas paraišką turi atlikti, – sudaryti draudimo sutartį su draudimo įmone. Pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo pirmąją įmoką reikia sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.
Kaip matote, labai svarbi yra visų veiksmų seka, todėl, kad būtų aiškiau, eilės tvarka išdėstysiu visus asmens veiksmus:
1. perkama draudimo paslauga (apklausos būdu),
2. sudaroma sutartis su pirkimą laimėjusia draudimo bendrove,
3. pateikiama paraiška savivaldybei,
4. sumokama įmoka pagal draudimo sutartį,
5. pasibaigus draudimo sutarties laikui, nepriklausomai nuo to, ar įvyko draudiminis įvykis ar ne, per 60 dienų kreipiasi į savivaldybę ir pateikia sumokėtos draudimo įmokos patvirtinančius dokumentus.
Sprendimą dėl paraišką pateikusiam ūkininkui paramos skyrimo ar neskyrimo priima savivaldybės administracijos direktorius. Vėliau, po sprendimo priėmimo, Nacionalinė mokėjimo agentūra atliks iš savivaldybės gautų duomenų patikras, patikras vietoje bei išmokės lėšas paramos gavėjams.
Kokius dokumentus reikia pateikti savivaldybės Kaimo plėtros skyriui?
Reikia pateikti:
- galiojantį asmens dokumentą, ar jo kopiją,
- paraiška gali būti teikiama ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju pateikiamas jo asmens dokumentas ir įgaliojimą patvirtinantis dokumentas,
- paraišką (galima užpildyti atvykus į skyrių),
- draudimo sutarties su draudimo įmone originalą, arba patvirtintą kopiją ,
- tiekėjų apklausos dėl prekių, paslaugų ar darbų pažymos dėl draudimo paslaugų pirkimo originalą arba patvirtintą kopiją.
Draudimo sutarties (įskaitant jos pakeitimus) laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieneri metai, ir kaip minėjau anksčiau, prieš sudarydami draudimo sutartį tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugos pirkimą, vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.
Kokia dalis įmokų kompensuojama?
Pagal šiuo metu galiojančias taisykles pareiškėjai gali tikėtis iki 65 proc. sumokėtos draudimo įmokos pagal draudimo sutartį kompensacijos, neviršijančios maksimalios kompensuotinos draudimo įmokos sumos dydžio. Galutinė draudimo įmokų kompensavimo suma apskaičiuojama pasibaigus draudimo sutarties laikotarpiui. Parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.
Kada kompensacija gaunama?
Paramos lėšoms išmokėti taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Paramos gavėjas, pats sumokėjęs draudimo įmonei visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką, draudimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo savivaldybei turi pateikti visos pagal draudimo sutartį sumokėtos draudimo įmokos sumokėjimo patvirtinimo dokumentus. Jei draudimo sutartis buvo keičiama ar buvo nutraukta, būtina pateikti visus draudimo sutarties pakeitimus.
Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių, Utenio a. 4, 320 kab., tel. 8 389 64010.

Viešųjų ryšių specialistė Lolita Kaminskienė

Joomla templates by a4joomla