1. Jau prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Kas ir iki kada gali teikti paraiškas?
Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas 2017 m. prasidėjo balandžio 10 d. ir tęsis iki birželio 6 d., pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 1 d., bet kadangi liepos 1 d. yra šeštadienis, šis terminas pratęstas iki liepos 3 d. imtinai. Už kiekvieną pavėluotai (po birželio 6 d.) teikiamą ar koreguojamą paraišką, tiesioginės išmokos bus mažinamos po 1 proc. dienai. Paraiškas gali teikti tik aktyvūs žemės ūkio veiklos subjektai, kurie nevykdo tiesioginėms išmokoms neremiamų veiklų.
2. Kokie taikomi svarbiausi bendrieji reikalavimai norint pateikti paraišką?
Norint pateikti paraišką, pareiškėjo žemės ūkio valda turi būti registruota Valdų registre. Mažiausias naudmenų plotas, už kurį mokamos tiesioginės išmokos yra 1,00 ha. Pareiškėjas paraiškoje privalo deklaruoti visus valdomus naudmenų plotus, už kuriuos jis prašo paramos ir visus valdomus naudmenų plotus, nors už juos paramos ir neprašo. Deklaruojamuose naudmenų plotuose, už kuriuos prašoma paramos, turi būti auginami žemės ūkio augalai (įskaitant pievas) arba laikomas pūdymas.
3. Kokie esminiai reikalavimų pakeitimai deklaruojantiems naudmenas ir kitus plotus 2017 metais?
2017 m. paraiškų administravimo taisyklių pakeitimų esmė – žemę deklaruoja tas, kas ją dirba. Siekiant gauti išmokas už deklaruotus plotus, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM pareikalavus, bus privalu pateikti žemės valdymo teisę bei žemės ūkio veiklos vykdymą įrodančius dokumentus. Žemės ūkio veiklos vykdymo faktas gali būti pagrindžiamas žemės ūkio produkcijos pardavimo fakto (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, pirkimo-pardavimo kvitas ar kt.), arba žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo, arba žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms įrodymo dokumentais.
Atkreipiame dėmesį, kad seniūnijos išduotos pažymos apie vykdomą žemės ūkio veiklą nebus užskaitomos kaip įrodantis dokumentas.


4. Ar visiems pareiškėjams bus taikoma ši nuostata?
Žemės ūkio veikos vykdymo įrodyti nereikės tiems pareiškėjams, kurie einamaisiais metais nuo sausio 1 d. savo ar valdos partnerio vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio ir jų priekabų registre yra įregistravę žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų). Pareiškėjams, atrinktiems į patikras, bus užskaitoma ir žemės ūkio technika, įsigyta po einamųjų metų sausio 1 d., tačiau reikės pateikti papildomus dokumentus. Žemės ūkio veiklos vykdymo nereikės įrodinėti ir tiems, kurie savo arba valdos partnerių vardu einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. Ūkinių gyvūnų registre bus įregistravę ūkinius gyvūnus, kurie sudaro ne mažiau kaip 0,1 SG vienam hektarui (pvz. 1 karvė 10 ha plotui, arba 14 avių 10 ha plotui).
5. Ar žemės ūkio veiklos vykdymo įrodymo dokumentus turės pateikti ir tie, kurie deklaruoja nedidelius daugiamečių pievų plotus ir nušienauja jas rankiniu būdu?
Paramos administravimo taisyklės tokių išimčių šiuo metu nenumato, taigi tokie pareiškėjai taip pat privalės žemės ūkio veiklos vykdymo faktą pagrįsti vienu iš aukščiau nurodytų būdų. Tačiau NMA darbuotojų dėmesio šiemet turėtų sulaukti didesnius plotus deklaruojantys pareiškėjai.
6. Kokia išeitis tiems, kurie nelaiko gyvulių, neturi žemės ūkio technikos ir negali pateikti žemės ūkio veiklos vykdymo įrodymo dokumentų?
Nepriklausomai nuo to, ar žemė deklaruojama ar ne, ji privalo būti sutvarkyta ir prižiūrima, naudojama pagal paskirtį, todėl paprasčiausias ir lengviausias būdas tai padaryti neinvestuojant savų lėšų – išnuomoti savo žemę ūkininkams, kurie ją tinkamai prižiūrės ir turės galimybę deklaruoti. Šiuo atveju nauda būtų abipusė.
7. Ar keitėsi šiemet pievų šienavimo terminai?
Taip. Pievas bei sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva, privaloma nušienauti ne mažiau kaip vieną kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. (įskaitytinai). Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre įregistravusiems bičių šeimas, pievas privalu nušienauti iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai).
8. Ar galimas žolės susmulkinimas?
Taip. Tai galimas pievų sutvarkymo būdas.
9. Už kokius žemės ūkio augalus skiriama didesnė parama?
Didesnę paramą kaip ir ankstesniais metais gali gauti pareiškėjai, auginantys vaisius, uogas, daržoves (uždarame bei atvirame grunte) bei baltyminius augalus. Nuo šių metų pareiškėjai gaus ir susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus bei plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės bei cukriniai runkeliai. Siekiant gauti šią paramą privalu atitikti susietosios paramos už plotus reikalavimus, bei auginti ne mažiau kaip 0,5 ha.
10. Kokius dokumentus turėtų pateikti pareiškėjas atvykdamas deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų?
Atvykstant privalu turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą, žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus, ypač svarbu šiuos dokumentus pateikti tiems, kas deklaruoja valstybinėje žemėje, deklaruojamų plotų (nuosavų ar nuomojamų sklypų) kadastro žemėlapius (planus), įgaliojimą, jeigu paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo bei bendraturčių sutikimus, kai žemės sklypas priklauso keliems asmenims ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka.
11. Ar pateikus paraišką galima keisti paraiškos duomenis?
Paraiškos duomenis be nuoskaitų galima keisti deklaravimo laikotarpiu, t.y. iki birželio 6 d. arba iki liepos 1 d., (šiuo atveju už padidintą plotą arba už naujai įbraižytą lauką bus taikomos nuoskaitos). Pasibaigus paraiškų surinkimo terminui duomenų keisti nebegalima, todėl labai svarbu pasitikrinti visus duomenis atspausdintoje paraiškos formoje. Taip pat svarbu žinoti, jog už duomenų teisingumą paraiškoje atsako pats pareiškėjas, patvirtindamas duomenų teisingumą savo parašu.
12. Kokiais būdais pareiškėjas gali gauti informaciją apie paraiškos administravimo būklę bei apie nustatytas klaidas ar neatitikimus?
Pareiškėjas, teikdamas paraišką, pasirenka, kokiu būdu nori būti informuotas apie paraiškos administravimo eigą – raštu, elektroniniu paštu ar trumpąja žinute telefonu. Nepriklausomai nuo pareiškėjo pasirinkto informavimo būdo, informacija apie paraiškos administravimą pateikiama NMA portale (https://portal.nma.lt). Labai skatiname pareiškėjus, turinčius galimybę naudotis internetu, rinktis informavimą elektroniniu paštu, kadangi visą reikiamą informaciją gausite laiku ir užtikrintai, taip pat pareiškėjams pageidaujant ir Kaimo plėtros skyriaus specialistai galės ištisus metus siųsti aktualią informaciją ne tik apie deklaravimą, bet ir apie investicinių Kaimo plėtros programos priemonių paramos galimybes, planuojamus mokymus, seminarus ir kt.
13. Kokių išmokų galime tikėtis šiemet?
Išmokas už deklaruotas naudmenas gali sudaryti:
• Pagrindinė išmoka (mokama visiems pareiškėjams);
• Išmoka už pirmuosius hektarus (mokama už pirmuosius 30 ha);
• Žalinimo išmoka (mokama pareiškėjams, atitinkantiems žalinimo išmokos reikalavimus);
• Jaunojo ūkininko (mokama pareiškėjams iki 40 metų amžiaus, užregistravusiems žemės ūkio valdą ne ankščiau kaip prieš 5 m., mokama deklaruojantiems iki 90 ha);
• Susietoji parama už plotą ( už atviro, uždaro grunto daržoves, vaisius, uogas, baltyminius augalus, sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, sėklines bulves; už nemažesnį kaip 0,5 ha plotą).
Kadangi Utenos rajonas priskirtas prie mažiau palankių ūkininkauti vietovių, teikiant paraišką galima prašyti ir paramos pagal 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių".
Džiaugiamės, kad išmokos už deklaruotas naudmenas šiek tiek didėja ir prognozuojama, kad jos didės ir ateinančiais metais.
14. Kokie teisės aktai reglamentuoja deklaravimo procesą?
Taisyklės patvirtintos LR žemės ūkio ministro įsakymais, 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 3D-714 ir 2017 m. kovo 15 d., įsakymu Nr. 3D-170.
Baigiant, kviečiame ir raginame nelaukti deklaravimo termino pabaigos ir kuo anksčiau atvykti į seniūniją, kurioje registruota ž. ū. valda. Nes kaip rodo ankstesnių metų patirtis, daugelis atvyksta deklaruoti paskutinėmis dienomis, o tai sukelia daug nepatogumų patiems pareiškėjams, nes reikia laukti eilėse, taip pat labai apsunkina ir ž.ū. specialistų darbą.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Joomla templates by a4joomla