(Anksčiau Gasperavičius, Gasperaitis) gimė 1910 09 24 Utenos valsčiaus, Juodiškių viensėdyje. Dailininkas, inžinierius. Baigė Utenos ,,Saulės" progimnazijoje 5 klases, 1942 m.– Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. Elektrotechnikos inžinierius. Mokėsi Kauno ir Vilniaus universitetuose, karo metais dirbo matematikos mokytoju Utenos amatų mokykloje. Karui baigiantis, kaip atsargos leitenantas įstojo į Vietinę rinktinę. Vėliau buvo nacių suimtas ir, su P. Plechavičiaus štabu, išvežtas į Salaspilio (Latvija) koncentracijos stovyklą, iš kurios atsidūrė Vokietijoje. Ten internuotas, gyveno Tiūringijoje, vėliau nuvyko į JAV, į Los Andželą, kur studijavo skulptūrą miesto koledže, vėliau Utis meno institute. Tautodailininkas. Parodose dalyvavo nuo 1970 m. Los Andžele, Čikagoje, Long Biče, Vilniuje (1988 m.), Kaune. Be skulptūrų iš medžio, marmuro, plastiko, bronzos, sukūrė tautodailės, keramikos darbų, o taip pat apie 50 antkapinių paminklinių lentų Los Andželo kapinėse lietuviams, kurių amžino poilsio vietoje ant sienos padarė didelę lentą su poeto B. Brazdžionio eiliuotu tekstu. Skulptūros: ,,Šeima", ,,Laisvės Lietuvai", ,,Tremtinė", ,,Šokis", Žemelei Lietuvos", ,,Dieve, man padėk", biustai¬- M. Biržiškos, B. Brazdžionio, Alės Rūtos, J. Gliaudos ir kt. Jo darbus yra skelbę išeivijos lietuvių žurnalai, dailės antologijos, iš jų 1994 m.- A. Kezio anglų kalba išleistoje knygoje ,,Lietuvių dailininkai Šiaurės Amerikoje".

 

Joomla templates by a4joomla