Afisa

P8200191Rugpjūčio 17 - 20 d. Pačkėnų bendruomenės namuose ir aikštyne vyko vaikų dienos stovykla, kurią organizavo VšĮ ,,Gyvenam'', vadovaujama direktorės Audros Bareikienės ir amerikietės misionierės Judi Wampler. Joms talkino didelė savanorių komanda: Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos darbuotojai Rita ir Artūras Karengos (Kaunas), Vilniaus Malonės bažnyčios pastorius Steve Davis (Vilnius), jaunimas: Natalie Davis (Vilnius), Kreta Bareikaite (Vilnius), Guoda Tuinylaitė (Vilnius), Matas Kleinauskas (Vilnius), Jonė Buivydaitė (Vilnius), Dovydas Aganson (Kaunas), Dovilė Gervytė (Utena), Benjaminas Venslovas (Utena) ir Abigailė Venslovaitė (Utena). Į stovyklą susirinko gausus būrys vaikų, norinčių turiningai praleisti laisvalaikį. Pagal amžių jie buvo suskirstyti į tris grupes: 3 - 8 m., 9 - 12 m. ir 13 - 16 m. Jiems buvo pravedami įvairūs užsiėmimai.

2015 m. birželio 29 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3 D-540 patvirtintas Paramos administravimo ir kontrolės sistemos tobulinimo veiksmų planas, kuriame numatyta Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles papildyti nuostata, kad kontroliniuose žemės sklypuose, kuriuose deklaruojami laukai, už kuriuos prašoma tiesioginių išmokų, turi būti tinkami paramai ir sutvarkyti iki einamųjų metų gruodžio 1 d. ateinantiems paraiškų teikimo metams. Pareiškėjai sutvarkę deklaruojamus laukus po gruodžio 1 dienos nebetektų galimybės gauti išmokas už sutvarkytus plotus ateinančiais metais.
Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus reikia žymėti tada, kai natūroje šis pasikeitimas jau yra įvykęs - netinkamas paramai plotas paverstas tinkamu arba atvirkščiai (pvz. naujas kelias, naujas vandens telkinys, naujai užsodinti medžiai, išrauti medžiai/krūmai ir kt.) Aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai bus tikrinami natūroje ir pataisomos jų ribos KŽS duomenų bazėje.
Aprašyti KŽS pasikeitimus galite prisijungę prie Paraiškų informacinės sistemos adresu https://paseliai.vic.lt/ arba atvykę į Utenos seniūniją (118 kab).

Žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės informacija

Elektros skirstymo bendrovė LESTO primena, jog želdinių genėjimu prie elektros oro linijų turi pasirūpinti ir gyventojai. Nors bendrovė raštu informuoja želdinių savininkus dėl būtinų darbų, statistika rodo, kad ne visi laikosi savo pareigų. Būtent dėl netinkamai prižiūrimų želdinių įvyksta daugiausia elektros energijos tiekimo sutrikimų. Vien praėjusią savaitę siaučiant gamtos stichijoms LESTO tinkle užfiksuota per 200 gedimų, kuriuos lėmė ant oro linijų nuvirtę neprižiūrėti medžiai.
LESTO šiemet išsiuntė 3,3 tūkst. įspėjimų želdinių savininkams, kurie nesirūpina tinkama jų priežiūra. Medžių ir želdinių priežiūrą ir genėjimą elektros tinklų apsaugos zonoje numato Elektros tinklų apsaugos taisyklės.
„Privačioje valdoje esantys medžiai, krūmai ir kiti želdiniai yra savininkų ar jos naudotojų nuosavybė, todėl jie yra atsakingi už jų priežiūrą. Raginame ne tik gyventojus, bet ir savivaldos institucijas nelaukti, kol medžio šaka ar išstypęs augalas sukels trumpą jungimą ar visiškai nutrauks laidus. Tokiu atveju kyla pavojus gyvybei, gyventojai patiria nepatogumų dėl elektros tiekimo sutrikimų", – sakė LESTO Elektros tinklo tarnybos direktorius Virgilijus Žukauskas.
Gyventojai, norintys atlikti genėjimo darbus savo valdoje, turi būtinai kreiptis LESTO trumpuoju numeriu 1802 dėl darbų suderinimo. Siekiant užtikrinti saugų medžių genėjimą, bendrovė įvertins, ar būtinas oro linijos atjungimas ir apie tai informuos darbus planuojančius asmenis.

Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatyta, kad Utenos rajono privačios valdų savininkai privalo valyti ir prižiūrėti kiemus, sutvarkyti atliekas, tačiau ne visada taisyklių yra laikomasi. Utenos seniūnijoje galima pamatyti netvarkingų, nenušienautų, piktžolėtų plotų. Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus ir seniūnijos darbuotojai tikrina fizinių ir juridinių asmenų sklypus ir primena laikytis Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų, nes šio teisės akto ignoravimas gali užtraukti administracinę atsakomybę.
Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių (išskyrus Utenos miesto) tvarkymo ir švaros taisykles rasite čia http://www.utenosseniunija.lt/images/Dokumentai/2008_11_27_TS-303Tvarkymo_svaros.pdf

Utenos seniūnijos informacija

DSCF2617Rugpjūčio 15 d. Biliakiemio laisvalaikio centro kiemelyje vyko graži Žolinės šventė.
Po šv. Mišių Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Povilas Klezys, visi rinkosi į laisvalaikio centro kiemelį. Ateinančius sutiko gerai nusiteikę muzikantai Svajūnas ir Jonas Ilčiukai, o saksofonu grojo Gediminas Kaušylas.
Tradiciškai paskelbiant šventės pradžią, renginio vedėja Vidutė Padlipskienė pakvietė seniūnijos seniūną Saulių Gaižauską uždegti aukurą, o tarybos narį Algirdą Žuką pakelti trispalvę. Tuo tarpu gražiai skambėjo saksofonu atliekamas kūrinys.
Susirinkusius sveikino tarybos narys Algirdas Žukas, ,,Utenos dienos" laikraščio vyr. redaktorius Vytautas Ridikas ir seniūnas Saulius Gaižauskas.
Jau tapo tradicija šventėje pagerbti jubiliatus. Utenos raj. savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė ir seniūnas Saulius Gaižauskas sveikino 90 – mečio sulaukusias Teofiliją Kalinauskienę ir Genovaitę Ruzgienę, o į renginį atvykti negalėjo Juozas Žiulys ir Stefanija Biržinienė. Jie bus pasveikinti jų namuose. Užrištos juosto, įteiktos dovanos, gėlės ir 80 metų sulaukusiems jubiliatams Vitalijai Liepienei, Emilijai Grašienei, Osvaldui Puriuškiui ir Petrui Vincentui Leipui. Negalėjusiai atvykti Marijai Mačerauskienei dovanos bus įteiktos namuose. Visi šventės dalyviai sugiedojo ,,Ilgiausių metų". Gediminas Kaušylas, Svajūnas ir Jonas Ilčiukai visus džiugino skambiomis melodijomis.

 IMG6274Ankstyvą ketvirtadienio rytą, pliaupiant lietui, pasipuošę šviesą atspindinčiomis liemenėmis, apsirūpinę pirštinėmis, benzininiais pjūklais ir kirviais, socialinių pašalpų gavėjai švarino nemenką kelio, vedančio nuo Kvyklių link Gaižiūnų atkarpą. Pakelės čia taip apaugę, kad ėmė kelti pavojų dėl prasto matomumo nugarmėti į griovį.
Darbininkų prakirstoje ir pastebimai prašviesėjusioje pakelėje sutikta Utenos seniūnijos socialinė darbuotoja Rima Petrošienė sakė, kad nuo gegužės mėnesio prasidėjęs Utenos miesto ir rajono šaligatvių, pakelių, paežerių ar pamirštų kapinių tvarkymo vajus įtraukia vis daugiau žmonių. „ Pagrindinis mūsų tikslas – integruoti socialinių pašalpų gavėjus, suteikti jiems galimybę dirbti darbus, atnešančius visokeriopą naudą. Visuomenė paprastai yra linkusi „nurašyti" tokius žmones, kaip neigiamus veikėjus, – kalbėjo R. Petrošienė. – Su šiais darbuotojais nėra jokių problemų, visi noriai susirinko, kai kurie atsinešė savo įrankius, nes mes neturime galimybės jų visiems parūpinti. Dirba kaip bitės – gražu žiūrėti."

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad sulaukusi didelio gyventojų susidomėjimo ir aktyvumo, kreipėsi į UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" dėl papildomo kompostavimo dėžių skyrimo. Pranešame, kad UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" vykdo ES finansuojamą projektą ir Utenos rajono savivaldybei papildomai skyrė 150 kompostavimo konteinerių (600 l talpos), kurie jau šią savaitę bus dalinami gyventojams nemokamai.

Š. m. rugpjūčio 11-12 d. Utenos rajone, Utenos seniūnijoje, Klovinių kaime vyks Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karių pratybos. Pratybų metu kariai naudos imitacinius šaudmenis ir dūminius užtaisus.
Informuojame gyventojus apie galimą karių judėjimą rajone šių pratybų metu.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Joomla templates by a4joomla