2014 m. gruodžio 18 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS – 393 „Dėl kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo", kuriuo nustatyta, kad už prisijungimą nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d. prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas kompensacijos taikomos Utenos r. savivaldybės teritorijoje deklaravusiems savo gyvenamąją vietą ir nuosavybės teise valdantiems pastatą Utenos r. savivaldybės teritorijoje fiziniams asmenims, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 202,73 Eur (700,00 Lt), po to, kai prisijungia prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, ir tampa abonentais. 101,37 Eur (350,00 Lt) piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas. 202,73 Eur (700,00 Lt) piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas.

Žemės ūkio ministerija, siekdama paskatinti ūkininkus ir žemės ūkio bendroves atnaujinti ūkinių gyvūnų bandas aukštos veislinės vertės gyvūnais, pakartotinai priima paraiškas grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.
Paraiškos priimamos nuo š. m. liepos 1 d. iki 20 d. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą.

Utenos rajono savivaldybės informacija

Visi Utenos seniūnijos gyventojai kviečiami dalyvauti fotonuotraukų konkurse „Mano gražiausias gėlynas". Kviečiame visus - ir patyrusius gėlininkus ir mėgėjus - dalyvauti konkurse ir papuošti aplinką šalia namų. Gyvos žiedų kompozicijos kieme skatina bendrauti, puoselėti savo aplinką. Gėlės ne tik puošia aplinką, bet leidžia bent trumpam pasijusti gamtos apsuptyje ir džiugina visų akį. Kviečiame visus aktyviai siųsti fotonuotraukas el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. su gėlininko vardu, pavarde ir adresu. Visos nuotraukos bus patalpintos interneto svetainėje www.utenosseniunija.lt
Gražiausią gėlyną rinksime visi balsuodami interneto svetainėje nuo rugsėjo 15 iki spalio 15 d. Nuotraukų stendai bus eksponuojami laisvalaikio centruose. Nugalėtojai bus paskelbti svetainėje ir spaudoje, apdovanoti vertingais prizais.

Utenos seniūnijos administracija

Pačkėnų krašto bendruomenė tapo Žinių radijo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamo bendruomenių konkurso „Tai mes!" dalyviais. Siekdama skatinti bendruomenių kūrimąsi
Lietuvoje, projekto "Tai mes!" komanda šiemet aplankys 25 Lietuvoje veikiančias bendruomenes, galinčias pasigirti geraisiais bendruomenių veiklos pavyzdžiais, patirtimi ir žiniomis.
Utenos rajone organizatorių dėmesį patraukė būtent Pačkėnų krašto bendruomenė, įsikūrusi jauname, 114 namų vienijančiame to paties pavadinimo kaime, kuriame gyventojų skaičius ne mažėja, o auga. Tuo pačiu auga ir vietos bendruomenė, kurioje niekas per daug nesiskundžia darbo stygiumi, nesiskundžia veiklos stygiu, nesiskundžia tuo, kad nėra ką veikti.
Pačkėnų krašto bendruomenė Utenos rajone susibūrė viena pirmųjų dar 2003 metais ir aktyviai dirba ligi šiol. Patys bendruomenės gyventojai džiaugiasi, kad jų tarpe – daug gero, aktyvaus, darbštaus, stipraus jaunimo, kad jų kaimą - kasmet, o kartais ir kelis kartus ,,aplanko gandras". Bendruomenės gyventojai tiki, kad Pačkėnų kaimas, priešingai nei kai kurie Lietuvos kaimai, niekada neištuštės. Kaip sako bendruomenės nariai, „neturim bažnyčios, pradinės mokyklos, darželio, neturim tradicijų, istorijos, papročių, labai žinomų žmonių, bet viską kuriame, rašome, auginame ir puoselėjame patys".
Filmuojant Žinių radijo laidą „Tai mes" Pačkėnų krašto gyventojai turėjo atskleisti savo bendruomenės privalumus, atskleisti, kaip pavyksta išlaikyti žmones kaime, užtikrinti, kad bendruomenė ne senėtų, o priešingai - jaunėtų, paaiškinti, kaip prie bendruomenės kūrimo gali prisidėti kai kurių bendruomenės narių skeptiškas požiūris į bendruomenę kaip tokią.

Laida apie Pačkėnų krašto bendruomenę Žinių radijo eteryje buvo transliuojama birželio 26 dieną, 16.10 val.. Laidos video įrašas yra patalpintas www.ziniuradijas.lt

Rita Karpuvienė
Žinių radijos laidos "Tai mes!" redaktorė

P1160313Giedoti „Tautišką giesmę" kiekvienas galime savo namuose, tačiau vienybės jausmas stipresnis, kai visi giedame kartu. Liepos 6 d. 21 val. Visi buvo kviečiami prie Vaikutėnų kaimo kryžiaus  ir Biliakiemio laisvalaikio centro paminėti Lietuvos valstybės dieną ir kartu su po visą pasaulį pabirusiais lietuviais, sugiedoti „Tautišką giesmę" . Susirinkusieji palaikė tą iniciatyvą. Prisidėjo prie lietuvių visame pasaulyje sustojusių kelioms akimirkoms. Susirinkusieji atidavė pagarbą savo Tėvynei giedodami „Tautišką giesmę". Verta didžiuotis prasminga tradicija.

 

Informacija Jūratės Bliuvienės ir Vidutės Padlipskienės

 

Nuotrauka09432015 m. liepos 2 d., po dienos darbų, sporto aistruoliai iš Mockėnų, Puodžių, Biliakiemio, Medenių ir Šeduikių gyvenviečių sugūžėjo į Biliakiemio sporto aikštyną. Po apšilimo krepšinio aikštelėje, prasidėjo draugiškos varžybos tarp jaunimo (Dominykas Masiulis, Lukas Garunkštis, Deimantas Žalnierius, Airidas Guščius, Mindaugas Čižauskas, Rytis Čepėnas, Jaunius Simanavičius) ir suaugusiųjų komandų (Arvydas Dragūnas, Valdas Slapšys, Raimondas Katinas, Algimantas Kunčius, Darius Lisauskas, Egidijus Lisauskas, Gvidmantas Paškauskas). Jaunimo komandos vadovas buvo Deimantas Žalnierius, o suaugusiųjų komandos – Arvydas Dragūnas. Varžyboms teisėjavo Aurimas Katinas iš Mockėnų. Komandos žaidė du kėlinius po 10 minučių. Nors krepšinio varžybos buvo draugiškos, bet abi komandos dėl pergalės jėgų negailėjo. Žaisti geriau sekėsi suaugusiųjų komandai. Jie savo varžovus nugalėjo rezultatu 14:7. Suaugusiųjų komandoje rezultatyviausias Valdas Slapšys, o jaunimo tarpe – Deimantas Žalnierius.

Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", kuris įsigaliojo nuo 2015 m. liepos 1 dienos:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1043733&p_tr2=2

Šiuo nutarimu patvirtintas minimalusis valandinis atlygis – 1,97 eurai ir minimalioji mėnesinė alga – 325 eurai.

Utenos rajono savivaldybės administracija

DSC 0097Š. m. birželio 25 dieną VšĮ „Lietuvos tarptautinė žmogaus teisių organizacija" priėmė humanitarinį transportą iš tolimosios gražiosios Šveicarijos, labdaringos organizacijos „Casa Helvetia" vadovaujamos Walter Podolak. Jų organizacija padeda tokioms vargingoms šalims kaip Rumunija ir Ukraina, o šį kartą atkreipė dėmesį į Lietuvą. Transporto iškrovime dalyvavo Jūžintų kaimo bendruomenė (Rokiškio raj.) ir Pačkėnų kaimo bendruomenės atstovai (Utenos seniūnija).
Organizacijos vadovė Jurgita Samoškienė sakė, jog „įdėjome daug pastangų ir darbo, kad šis labdaringas transportas pasiektų Lietuvos atokias ir užmirštas kaimo vietoves ir džiugintų žmones, suteiktų jiems vilties patiems tikėti gražesne ateitimi. Taip pat savo veikla norime paskatinti žmones veikti ir stengtis dėl mažų miestelių, kaimų pagyvėjimo, nes tik kartu, o ne po vieną mes galime nuveikti labai daug savo šalies labui. Dėkojame visiems savanoriams padėjusiems mums ir žinoma mūsų rėmėjams Šveicarijoje".

Liepos 1 - 10 d. veikia fotografijos paroda „Žirgai ir žmonės" Pačkėnų laisvalaikio centre.
Liepos mėn. kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 14:00 val. „Darbščiųjų rankelių" užsiėmimai Vaikutėnų laisvalaikio centro salėje.
Liepos 6 d. 20:30 val. Lietuvos valstybės dienos paminėjimas „Tautinę giesmę giedokime kartu" Biliakiemio laisvalaikio centre.
Liepos 24 d. 11:00 val. sportinės varžybos jaunimui (krepšinio, tinklinio, sportinių rungčių estafetė, kvadratas, virvės traukimas) Biliakiemio laisvalaikio centre.
Liepos 25 - 26 d. 10:00 val. sporto varžybos suaugusiems (krepšinis, tinklinis, smiginis, šaudymas, stalo tenisas, virvės traukimas) Biliakiemio laisvalaikio centre.
Liepos 24 - 26 d. Pačkėnų sportininkų išvyka į sportines varžybas Biliakiemio laisvalaikio centre.
Liepos 29 d. 18:00 val. Vaikų pagamintų skrybėlių per „Darbščiųjų rankelių" užsiėmimus" Šou - konkursas Vaikutėnų laisvalaikio centro salėje.
Liepos 31 d. 18:00 val. Tradicinė Vaikutėnų kaimo šventė laisvalaikio centro kiemelyje.

Utenos seniūnijos administracija

Joomla templates by a4joomla