sossusirinkimas2016 m. balandžio 21 d. Pačkėnų laisvalaikio centre vyko Utenos seniūnijos gyventojų sueiga. Į sueigą susirinko Pačkėnų kaimo gyventojai, visos seniūnijos socialinės rizikos šeimos, Utenos apskrities VPK pareigūnai, Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Danguolė Mačionytė su savo darbuotojomis, Utenos VMVT darbuotojai.
Utenos apskrities VPK apylinkės inspektorių veiklos grupės vyresn. tyrėjas Darius Čibiras gyventojams pristatė kriminogeninę situaciją rajone ir Utenos seniūnijoje, aptarė aktualiausias problemas ir jų galimus sprendimo būdus. Akcentavo 2015 m. ypatingas problemas: buvo dvi paieškos dėl dingusių žmonių, sulaikyti keli asmenys dėl narkotikų naudojimo, padaugėjo smurto artimoje aplinkoje atvejų. Kelių policijos skyriaus specialistas Ignas Matiukas apžvelgė pagrindinius kelių eismo pažeidimus: greičio viršijimas, vairavimas išgėrus. Dviratininkai dažnai pažeidžia taisykles: neturi liemenių, nepilnamečiai - šalmų, važiuoja neblaivūs. Pareigūnai atsakė į gyventojų rūpimus klausimus.
Aktualiais klausimais kalbėjo Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Danguolė Mačionytė. Ji pažymėjo, kad Pačkėnų savarankiškuose gyvenimo namuose apgyvendinami asmenys, nepiktnaudžiaujantys alkoholiu. Pažeidus šią taisyklę, apgyvendinimo paslauga nutraukiama. Atvykus naujiems gyventojams iš karto prisistato vietiniai gyventojai ir siūlo alkoholinius gėrimus.  Vietiniai gyventojai, siūlantys alkoholį, turi nesilankyti savarankiškuose gyvenimo namuose, nes ten gyvenantiems draudžiama vartoti alkoholį.

Balandžio mėnesį pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis:
• „Parama smulkiesiems ūkiams" – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
• „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai" – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
• „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose" – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
• „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas" – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. liepos 29 d.
• „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų)" – nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
Nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. birželio 6 d. vyks žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Pasėlių deklaravimo metu, teikdami vieną paraišką, galite prašyti tiesioginių išmokų bei išmokų už plotus pagal šias KPP priemones:
• „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas";
• „Ekologinis ūkininkavimas";
• „Su „NATURA 2000" ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos";
• „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių".

Utenos seniūnijos informacija

darom2016 m. balandžio 23 d. vyks tradicinė aplinkos švarinimo akcija ,,Darom 2016". Kaip ir anksčiau Utenos rajono savivaldybės administracija renka informaciją apie akcijos ,,Darom 2016" metu planuojamas tvarkyti teritorijas. Į sąrašą (pridedamas) jau įtrauktas Skaistašilio miškas (Utenos mieste) bei teritorijos esančios Utenos rajono (kaimo) seniūnijose.
Kviečiame Utenos rajono įstaigas ir organizacijas (švietimo įstaigas, bendruomenes ir kt.), Utenos rajono gyventojus ir svečius siūlyti problemines erdves (esančias valstybinėje žemėje), kurias būtų galima įtraukti į akcijos ,,Darom 2016" tvarkomų teritorijų sąrašą ir registruotis joms tvarkyti.
Pasiūlymus galite teikti Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriui tel.: (8 389) 61 609, (8 389) 43520 ir el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iki balandžio 18 d.

Tvarkomų teritorijų sąrašas.

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Pačkėnų laisvalaikio centre 2016 metų balandžio 21 d. 10:00 val. organizuojama gyventojų sueiga.
Darbotvarkėje:
1. Utenos VPK vadovų 2015 m. ataskaita, informacija socialinės rizikos šeimoms.
2. Veterinarijos specialistų informacija įvairiais gyvūnų sveikatos gerovės, maisto produktų kokybės, vartotojų interesų gynimo ir kitais aktualiais klausimais.
3. 2016 m. pasėlių deklaravimo naujovės.
Dalyvauja seniūnijos darbuotojai, Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai, krizių centrų darbuotojai, Utenos VPK pareigūnai, Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Seniūnijos administracija

LR žemės ūkio ministrė 2016-04-08 pasirašė įsakymą Nr. 3D -191 ‚;Dėl nacionalinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo". Pieno gamintojams, kurie 2015 m. gruodį - 2016 m. sausį pardavė žalią pieną pieno supirkėjams, bus išmokama 18 mln. Eur. parama iš valstybės biudžeto.
Taisyklėse nustatyta, kad už 1 karvę pieno gamintojai gaus 78,23 Eur., o pieno gamintojai, kurie yra kooperatyvo nariai ir tam kooperatyvui pardavė žalią pieną – 86,05 Eur. už 1 karvę.
Pieno gamintojų prašymai  dėl paramos išmokėjimo bus priimami seniūnijose nuo balandžio 11 d. iki balandžio 22 d.
Daugiau informacijos Utenos seniūnijoje teikia žemės ūkio specialistė  Indrė Dikinienė, tel. (8 698) 52399, (8 662) 42418.

Utenos rajono savivaldybės informacija

Visus, visus kviečiu 2016-04-15 18 val. į Vaikutėnų krašto bendruomenės visuotinį susirinkimą, kuriame atsiskaitysiu už praeitus metus, pakalbėsime apie mūsų krašto perspektyvas, ekologiją, vyksiančius projektus, renginius ir t.t.
Susirinkime dalyvauti kviečiami visi kas neabejingi Vaikutėnų kraštui, o priimti sprendimus galės tik balso teisę turintys bendruomenės nariai (tie kurie yra parašę prašymus ir sumokėję nario mokestį), todėl kas abejoja ar esate narys ar ne, galite pasiskambinti man ir pasitikslinti, po susirinkimo priimsim ir naujų narių prašymus ir narių mokestį.
Labai prašau, visų galinčių paremti bendruomenės veiklą pervedant 2 procentus nuo sumokėto Gyventojo pajamų mokesčio. Jei kils klausimų kaip pildyti paramos deklaraciją skambinkite ar rašykite 8-616-27558, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., užpildę priduokite į artimiausią VMI padalinį arba Vaikutėnų biblioteką. Deklaracijas užpildyti bus galima ir visuotiniame susirinkime ar talkos metu. Deklaracijų yra Vaikutėnų bibliotekoje.
Po susirinkimo UKC Sudeikių skyriaus Žemaitės 2 dalių komedija „Apsiriko", režisierė - Angelė Dikmonienė.
Taip pat primenu, kad 2016-04-22 Utenos seniūnija organizuoja talką Degučių kapinaičių tvarkymui, o 2016-04-23 Vaikutėnų krašto bendruomenė organizuoja pavasarinę talką „DAROM VAIKUTĖNUOSE 2016" kurios metu tvarkysime parką, gyvenvietės gatves ir Dičiūnų mišką. Todėl raginu visus būti aktyvius, kuo gausiau dalyvauti ir prisidėti prie organizuojamų akcijų.

Pagarbiai
Vaikutėnų krašto bendruomenės pirmininkas
Linas Vaitiekėnas
8-616-27558
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/vaikutenai

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasidės 2016 m.  balandžio 11 d. ir truks iki birželio 6 d. (pabaiga paankstinta viena savaite). Pavėluotai paramos paraiškas galima bus teikti iki liepos 1 d. tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos dydis bus mažinamas 1 %. Kaip ir ankstesniais metais, paraiškas bus galima pateikti seniūnijoje (pagal paramos gavėjo žemės ūkio valdos adresą) arba internetu, prisijungus prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos.
2016-2020 metų laikotarpiu pateiktoms paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoms bus taikomos 2015 m. gruodžio 4 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-897 patvirtintos tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklės.

Utenos seniūnijos bendruomenė prašo bendruomenės narius, seniūnijos gyventojus ir prijaučiančius bendruomenei žmones pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos Utenos seniūnijos bendruomenei.
Šios lėšos bus naudojamos šventėms organizuoti, bendruomenės jubiliatų pagerbimui, sporto varžyboms rengti ir nugalėtojų pagerbimui, kitoms bendruomenės reikmėms.
Turi būti užpildoma VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje pateikta 02 versijos prašymo forma FRO512, skirta užpildyti kompiuteriu, arba popierinė šio prašymo forma.
Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais:
- Centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu per EDS;
- Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui (turėti asmens dokumentą);
- Atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą).
Prašymo blankus išduoda mokesčių administratorius. VMI prie FM interneto tinklapyje (adresu www.vmi.lt) skelbiama prašymo forma, kurią gyventojas gali atsispausdinti arba užpildyti kompiuteriu. Nepamirškite, kad prašymai priimami iki 2016 m. gegužės 1 dienos.
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir prašome aktyviai remti.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas

Balandžio 1 d. 15:30 val. UAB ,,Metraft" konsultacija, regos ir kraujospūdžio patikra Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Balandžio 2, 3 d. nuo 12:00 val. Atvelykis ,,Darbščiųjų rankelių būrelyje" - margučių marginimas ir ridenimo varžytuvės Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Balandžio 4 d. 15:00 val. Vaikutėnų bibliotekoje popietė - paroda tarptautinei vaikų knygos dienai ,,Siūlau perskaityti".
Balandžio 8, 15, 29 d. 18:00 - 21:00 val. Sportiniai užsiėmimai Biliakiemio laisvalaikio centre.
Balandžio 14 d. 14:00 - 15:00 val. pavasarinis turgelis ,,Daram tvarkų savą spintaj" Pačkėnų laisvalaikio centre, esant geram orui lauke prie parduotuvės.
Balandžio 15 d. 18:00 val. Vaikutėnų krašto bendruomenės visuotinis ataskaitinis susirinkimas Vaikutėnų laisvalaikio centre. Po susirinkimo koncertas.
Balandžio 21 d. 10 val. Susitikimas su Utenos VPK ir veterinarijos specialistais Pačkėnų laisvalaikio centre.
Balandžio 22 d. 10:00 val. Aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom" prie Biliakiemio poilsiavietės.
Balandžio 22 d. 10:00 val. Aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom" Pačkėnų poilsio parke.
Balandžio 23 d. 10:00 val. Aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom" Vaikutėnų parke ir Dičiūnų miške.
Balandžio 23 d. 18:00 val. vakaronė Biliakiemio laisvalaikio centre ,,Sveikas, Pavasari".
Balandžio 29 d.15:00 val. Vaikutėnų bibliotekoje popietė - susitikimas ,,Biblioteka - erdvė bendruomeninei veiklai" - susitikimas su aktyviausiais skaitytojais, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Balandžio 30 d. 16:00 val. Jorės su ansambliu ,,Varnalėša" Pačkėnų laisvalaikio centre.

Utenos seniūnijos administracija

IMG 80272016 m. kovo 26 d. dienos metu Utenos rajone, Puodžių kaime, atvira liepsna sudegė Edvardo Silivanovo ir Olgos Silivanovienės medinis gyvenamas namas. Išdegė jo vidus, sudegė dalis sienų, išdegė apie 20 arų žolės. Sudegė visi namų apyvokos daiktai. Kas galit suteikti pastogę ar materialiai paremti prašome kreiptis į Utenos seniūnijos socialinę darbuotoją Rimą Petrošienę, tel. (8 616) 35940.

Utenos seniūnijos administracijos informacija

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2016 m. balandžio 15 d. priima paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo finansavimo Utenos rajone. Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones.
Galimos finansuoti Prevencinės priemonės, tai:
- repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos;
- plotų, kuriuose norima išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrimas tvoromis ir apsauginėmis juostomis ir jų įrengimo darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
- medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimas ir jų įrengimo darbai;
- laukinių gyvūnų natūralių mitybos sąlygų gerinimo darbai (specialių medžių rūšių kirtimas žiemą, želdinių, gerinančių mitybos sąlygas, įsigijimas ir įveisimas);
- daugiamečių aukštaūgių augalų įsigijimas ir įveisimo darbai;
- bebraviečių ardymo darbai;

Nuo balandžio 5 d. pagal sudarytą grafiką Utenos rajono ūkininkams, privatiems asmenims, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms priklausančių traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų, kelių tiesimo mašinų, sunkiųjų keturračių motociklų bus atliekama techninė apžiūra, kurių techninės apžiūros galiojimo laikas baigiasi 2016 metais.

Apžiūrai, kartu su technika, savininkai pateikia mašinų registracijos dokumentus, traktoriaus arba automobilio vairuotojo galiojantį pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos traktorių, sunkųjį keturratį motociklą. Dokumentą apie sumokėtą valstybinę rinkliavą
Už traktorių, sunkųjį keturratį motociklą 5,00 Eur, už priekabą 3,00 Eur sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitos numeris LT 24 7300 0101 1239 4300, gavėjo kodas 188659752, įmokos - mokesčio kodas 53082).
Už kiekvieno traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai įmama 5,70 Eur valstybės rinkliava.
Traktoriaus savininkas gali pateikti jį techninei apžiūrai nepriklausomai nuo traktoriaus registracijos vietos. Techniškai tvarkinga bus ta mašina, kurios techninė būklė atitinka „Techninius reikalavimus eksploatuojantiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms'', kelių eismo taisyklių, įmonių gamintojų instrukcijų ir sertifikatų reikalavimus.

SAM 6141

Joomla templates by a4joomla