UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UTENOS SENIŪNIJA
Adresas: Utenio a. 4, 28503, Utena.
Tel.: +370 389 61 648, +370 389 61 649,
el.p. saulius.gaizauskas@utena.lt,
filialo kodas 188705452


 

 

veliavaUtenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, ragindamas gyventojus būti pilietiškais, primena apie pareigą Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – iškelti Lietuvos valstybės vėliavą. Lietuvos valstybės vėliava prie, virš, ant valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat prie gyvenamųjų namų turi būti iškeliama 7 val. ir nuleidžiama 22 val. Valstybės vėliavos iškėlimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo".
Kontroliuodami, kaip yra laikomasi minėtų teisės aktų, Viešosios tvarkos skyriaus specialistai tikrins, ar Utenos rajono gyventojai ir institucijos Vasario 16-ąją iškelia vėliavas prie gyvenamųjų namų ir institucijų pastatų. Bus fiksuojami pažeidimai ne tik Utenoje, bet ir rajono miesteliuose bei gyvenvietėse.
Dėl šio administracinio pažeidimo – vėliavos neiškėlimo – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(1) straipsnis (Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas) numato piliečiams įspėjimą arba baudą nuo 2 iki 8 eurų, o valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų administracijos vadovams – nuo 8 iki 17 eurų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą nuo 8 iki 17 eurų, o valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų administracijos vadovams nuo 17 iki 34 eurų.

Utenos rajono savivaldybės informacija

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2017 m. kovo 1 d. priima paraiškas gamtosauginių projektų finansavimui gauti. Paraiškas gali teikti biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, visuomenės jaunimo organizacijos. Atkreipiame dėmesį, kad Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarka Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. AĮ-720 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. AĮ-298, 2013 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. AĮ-116, 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. AĮ-1134 redakcija).
Detaliau su Utenos rajono savivaldybės administracijos gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašu bei paraiškos forma galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt (skyrius „Aplinkos apsauga“, poskyris „Ekologinis švietimas“ arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje 221; 321 kab., Utenio a. 4, Utena).
Informuojame, kad 2017 m. tiksliniai gamtosauginės veiklos projektų prioritetai (pirmenybė) yra šie:
- aplinkosauginiai renginiai, seminarai, konkursai;
- gyvūnų globos, apsaugos, priežiūros, tyrimų skatinimas;
- savanorišką veiklą skatinantys projektai, integruoti į regioninius, šalies, tarptautinius projektus.

Utenos rajono savivaldybės administracija

padekojimas2017 m. vasario 8 d. UAB „Umaras" ir „Samsonas motorsport" gamyklos patalpose vyko „Halls Winter Rally” ataskaitinis renginys, kuriame visiems talkininkams buvo įteiktos padėkos už pirmąjį metų festivalį Utenos apylinkėse.„Halls Winter Rally” organizatoriams paliko didžiulį įspūdį žiūrovų kultūra ir Utenos regiono pagalba rengiantis pirmajam metų festivaliui. „Nebuvo užregistruota nė vieno incidento, susijusio su festivaliu. Akivaizdu, kad žmonės išmoko džiaugtis pramogomis. Tačiau ir Utenos regionas buvo puikiai pasirengęs ir labai prisidėjo prie sklandaus šventės organizavimo – ir infrastruktūra, ir specialiosiomis tarnybomis. Norime labai padėkoti šeimininkams, kurie leido džiaugtis švente ir vietos gyventojams, ir svečiams”, – pabrėžė Benediktas Vanagas, įteikdamas padėką Utenos rajono merui Alvydui Katinui.

Utenos rajono savivaldybės administracija

ggNelaukta netikėta nelaimė užklupo Jūratės ir Eugenijaus Keraminų Šv. Teresės šeimyną: vidurnaktį šeimynos namuose Užpaliuose kilo gaisras. Džiaugtis galima bent tuo, kad ne vienas iš dvylikos globojamų vaikų ir kitų šeimynos narių nenukentėjo.
Šiuo metu visi vaikai, nuo mažiausio iki didžiausio, saugiai apgyvendinti kituose namuose. Bet šeimyna liko kaip stovi: gaisras pasiglemžė beveik visą turtą. Finansinę paramą Šv. Teresės šeimynai yra numačiusi teikti Utenos rajono savivaldybė, psichologinė pagalba vaikams jau teikiama.
Kreipiamės į geros valios žmones su prašymu padėti šeimynai. Jei šiuo metu Jūsų pagalbos labai reikia.
Aukas galite pervesti į Šv. Teresės šeimynos sąskaitą SEB banke LT667044060007594204.                     

thumb.received 1087972324560870Norintieji padėti gali skambinti tel. 8 612 16792. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių: tel. 8 389 61625, 8 389 63898, 8 389 43832.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame žmonėms, neabejingiems kito nelaimei ir padedantiems Šv. Teresės šeimynai atsistoti ant kojų.

Informacija Utenos rajono savivaldybės administracijos, Vytauto Ridiko nuotr.

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia jaunimo užimtumo projektų finansavimo atrankos konkursą.
Prioritetai:
- programų, tyrimų, reglamentuojančių regioninę jaunimo politiką, rengimas;
- jaunimo aktyvumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime;
- jaunimo reemigracijos ar grįžimo į Utenos rajoną skatinimas;
- savanoriškos veiklos plėtra.
Projektus (originalą ir kopiją) pristatyti iki 2017 m. kovo 1 d. į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą. Paraiškas galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt). Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų finansavimo aprašas ir paraiškos forma yra Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto puslapyje www.utena.lt (skyrius „Projektai") „Projektų dokumentų formos". Žymėti „Jaunimo užimtumo sritį".
Paraiškos forma yra atnaujinta, todėl prašome nenaudoti ankstesnių metų formų.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Vasario 3, 10, 17, 24 d. nuo 18:00 val. Sportiniai užsiėmimai Biliakiemio laisvalaikio centre.
Vasario 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 28 d. 14:00 val. - 17:00 val.„Darbščiųjų rankelių užsiėmimai“ Vaikutėnų laisvalaikio salėje.
Vasario 14 - 18 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti literatūrinė paroda „Mūsų akyse Tu - saulės kraštas“ Vaikutėnų bibliotekoje.
Vasario 15 d. 17:00 val. Smiginio varžybų turnyras Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Vasario 16 d. 11:00 val. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas. Šaškių varžybos Biliakiemio laisvalaikio centre.
Vasario 16 d. 12:00 val. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai akcija „Pasveikinkim vieni kitus“ prie Pačkėnų laisvalaikio centro.
Vasario 24 d. 18:00 val. Vestuvinių muzikantų suvažiavimas „Vakaruška“ Pačkėnų laisvalaikio centre.
Vasario 28 d. 18:00 val. Užgavėnės su persirengėliais Biliakiemio administracinio centro kiemelyje.
Vasario 28 d. 17:00 val. Užgavėnių šurmulys Vaikutėnų administracinio centro kiemelyje.

Utenos seniūnijos administracija

Nuo sausio 1 d. uteniškiai už atliekų tvarkymą mokės dvinariu tarifu. Atliekų tvarkymo mokestį sudarys pastovioji ir kintamoji dalis. Pastoviąją mokės visi nekilnojamojo turto (NT) savininkai. Kintamosios bus galima nemokėti, jeigu žmogus deklaruos, kad tam tikrą laiką nesinaudoja NT.
Pateikiame lentelę su konkrečiais įmokų dydžiais (kainos nurodytos be PVM) >>>
Lentelėje aprašytų įkainių paaiškinimas gyvenamosios paskirties objektų savininkams:
-naudojant kolektyvinius konteinerius. Privačių namų gyventojams: pastovioji dalis – 2,72 Eur/namui, kintamoji – 1,26 Eur/žmogui; daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,25 Eur/butui ir 1,26 Eur/žmogui; garažams – 0,17 ir 0,18 Eur už garažą; sodams – 0,25 ir 0,28 Eur;
-naudojant individualius konteinerius. Privatiems namams: pastovioji dalis – 2,72 Eur/namui, kintamoji – 1,06 Eur (120 l faktinis konteinerio ištuštinimas), 2,13 Eur (240 l faktinis konteinerio ištuštinimas); daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,25 Eur/butui ir 8,88 Eur už 1 m3 faktinį konteinerio ištuštinimą (priklausomai nuo pasirinkto konteinerio dydžio); garažai: 0,17 Eur už garažą, 120 ir 240 l konteinerių išvežimo kainos tokios pat, 1100 l – 13,72 Eur; sodams: 0,25 Eur/sodui, o už konteinerių – analogiškai, t. y. priklausomai nuo talpos.
Skirtingoms Nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, priklausomai nuo paskirties, taikomi skirtingo dydžio pastovios ir kintamosios dalies dydžiai. Kintamosios įmokos dydis priklauso nuo to, kokį atliekų išmetimo būdą NT savininkas pasirenka, ar naudojasi bendro naudojimo konteineriais, ar turi individualų tik tam objektui priskirtą konteinerį ir moka nuo faktiškai išvežto atliekų tūrio.
DĖMESIO! Nuo kintamosios dalies mokėjimo atleidžiami NT savininkai, deklaravę, kad 3 mėnesius–1 metus nesinaudos NT objektu. Dėl atleidimo nuo kintamosios dalies prašome kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas" (tel. pasiteirauti 8 389 63800, Rašės g. 4, Utena). Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui per 20 d. NT savininkas turi pateikti UAB „Utenos komunalininkas" licencijuoto elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį už deklaruotą laikotarpį (jis turi neviršyti 35 kWh per vieną metų ketvirtį). Praėjus deklaruotam laikotarpiui, jeigu ir toliau nesinaudojama NT pastatu, vėl reikia pateikti prašymą.

Skaityti daugiau: Metų pradžioje – nauja mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarka

VĮ „Utenos regiono keliai" prižiūrimais valstybinės reikšmės keliais vyksta tarptautinis, tranzitinis, turistinis ir vietinis intensyvus transporto priemonių eismas. Magistraliniais, krašto ir rajoniniais keliais automobilių eismo intensyvumas yra skirtingas. Kadangi nuo visų prižiūrimų kelių vienu metu nuvalyti sniegą ir juos pabarstyti nėra galimybių, žiemos priežiūros darbai skirstomi į priežiūros lygius pagal kelių svarbą. Pirmiausia yra valomi ir (arba) barstomi didžiausio eismo intensyvumo keliai. Tokia kelių priežiūros tvarka padeda užtikrinti saugesnį eismą keliuose ir yra ekonomiškai efektyviausia.
Magistraliniai keliai:
• A6 Kaunas - Utena - Zarasai
• A14 Vilnius - Utena

Magistralinių kelių priežiūra
Juose dirbama nuo 4 iki 22 val. Šie keliai nuvalomi ir pabarstomi per 3 darbo val. nustojus snigti ir/arba pustyti. Kai oro sąlygos normalios, ant kelių dangos gali būti atsitiktinės sniego provėžos. Sningant ir/arba pustant puraus sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne storesnis kaip 7 cm, prispausto - 2,0 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai pirmą kartą šie keliai pabarstomi iki 7 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 4 val.
Krašto keliai:
• 111 Utena - Švenčionys
• 118 Kupiškis - Utena
• 208 Utenos aplinkkelis

Krašto kelių priežiūra
Juose dirbama nuo 6 iki 19 val. Šie keliai nuvalomi ir pabarstomi per 4 darbo val. nustojus snigti ir/arba pustyti. Kai oro sąlygos normalios, ant šių kelių dangos sniego sluoksnis gali būti ne storesnis kaip 1 cm storio sluoksnis, provėžų neturi būti gilesnių, kaip 3 cm. Sningant ir/arba pustant puraus sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 10 cm, prispausto - 5 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai pirmą kartą šie keliai pabarstomi iki 8 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 8 val.
Didesnio eismo intensyvumo rajoninių kelių atkarpos:
• 4901 Utena - Sudeikiai;
• 4902 Utena - Tauragnai;
• 4903 Utena - Pakalniai;
• 5310 Vyžuonos - Užpaliai.

Skaityti daugiau: Dėl valstybinių kelių priežiūros žiemą tvarkos

Sausio 6, 13, 20, 27 d. nuo 18:00 val. Stalo teniso varžybos Biliakiemio laisvalaikio centre.
Sausio 2 - 6 d. 14:00 val. - 17:00 val. „Darbščiųjų rankelių užsiėmimai“ Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Sausio 6 d. 17:00 val. Trijų Karalių šventė Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Sausio 7 d. 17:00 val. Trijų Karalių šventė Pačkėnų bendruomenės namuose.
Sausio 9 - 13 d. Kūrybinių darbų paroda skirta Laisvės gynėjų dienai Biliakiemio laisvalaikio centre.
Sausio 14, 15, 21, 22, 28, 29 d. 14:00 val. - 17:00 val. Edukaciniai užsiėmimai - Užgavėnių kaukių gamyba Vaikutėnų laisvalaikio salėje.

Utenos seniūnijos administracija

 

IMG 9578

 

Tegul paskutinės 2016-ųjų metų sekundės nusineš visas skriaudas ir nesėkmes, o 2017-ieji, Raudono Ugninio Gaidžio metai atneš daug energijos, laimės, sveikatos ir pinigų!

Utenos seniūnijos kolektyvo vardu
Seniūnas Saulius Gaižauskas

 

 

EglutesUtenos kolegija kvietė uteniškius dalyvauti netradicinės Kalėdų eglutės parodoje-konkurse. Gruodžio 22-os, ketvirtadienio, pavakarę buvo paskelbti nugalėtojai, kuriems atiteko vertingi prizai. Planuojama, kad prekybos centre „Aušra" (šalia knygyno „Pegasas") įsikūrusi paroda veiks iki Naujųjų metų. Utenos kolegijos aprangos dizaino ir technologijos studijų programos komiteto pirmininkė Vaida Bartkutė-Norkūnienė portalui udiena.lt sakė, kad parodoje-konkurse dalyvavo 23 autoriai, buvo sukurtos 27 išskirtinės Kalėdų eglutės. Dauguma kūrėjų – aukštosios mokyklos studentai, dėstytojai, absolventai. Nugalėtojus rinko parodos lankytojai. Buvo sulaukta per 200 balsų.
Meniškiausios Kalėdų eglutės prizas, kurį įsteigė parduotuvė „Cascada", atiteko Editai Kušleikienei, linksmiausią žaliaskarę sukūrusią kolegijos dėstytoją Vaivą Lašienę pasieks kino namų „Taurapilis" dovana. Kalėdiškiausios eglutės apdovanojimą (prekybos centro „Aušra" prizas) uteniškiai skyrė socialinei grupei „Bendramintės", spalvingiausios – Justinai Kulbačiauskaitei-Žebelienei („Čili pica" prizas). Vaikutėnų krašto bendruomenei, kuri parodai-konkursui pateikė du kūrinius, atiteko originaliausios ir žiemiškiausios eglutės apdovanojimai (restorano „Burgundija" bei parduotuvės „Takko fashion" prizai).

udiena.lt informacija

Vaikutėnų bendruomenės eglutės:Apdovanoti netradicinių Kalėdų eglučių kūrėjai

Teisingumo ministerija primena, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nuostatoms, popieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimai nebebus išduodami.
„Norime informuoti visus gyventojus, kad po Naujųjų metų šių liudijimų ar jų kopijų nereikės pateikti norint gauti išmokas vaikui gimus ar asmeniui mirus, laidojant asmenį ar tvarkantis kitus administracinius reikalus. Visų institucijų darbuotojai reikiamą informaciją ras registruose", - sako teisingumo ministrė Milda Vainiutė.
Daugiausia naujovių laukia asmenų, kuriems teks laidoti savo artimuosius. Iki šiol svarbiausias dokumentas, organizuojant laidotuves, buvo civilinės metrikacijos įstaigos išduotas mirties liudijimas. Šį dokumentą reikėdavo pateikti laidotuvių paslaugas teikiančioms bendrovėms, dvasininkams, kapinių administratoriams, krematoriumų darbuotojams. Nuo 2017 m. sausio 1-osios svarbiausiu dokumentu organizuojant laidotuves bus popierinis medicininis mirties liudijimas, kurį išduos sveikatos priežiūros įstaiga (ligoninė, slaugos namai, poliklinika, Valstybinė teismo medicinos tarnyba). Pažymėtina, kad ir šiuo metu civilinės metrikacijos įstaigos išduoda mirties liudijimus tik pateikus medicininį mirties liudijimą.

Skaityti daugiau: Atsisakius popierinių gimimo, mirties ir santuokos liudijimų, gyventojų laukia kelios naujovės

Joomla templates by a4joomla