Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų konkursui pagal prioritetinių remiamų veiklų sąrašą, kuris nurodytas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-06 įsakymu Nr. AĮ-369 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto  Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo 18 punkte (https://teisineinformacija.lt/utena/document/68274)  bei 2023 m. gamtosauginės veiklos projektų tikslinius prioritetus:
- aplinkosauginiai renginiai, skirti šventėms, susijusioms su aplinkos tausojimu, paminėti (Žemės dienai, Pasaulinei vandens dienai, Pasaulinei paukščių dienai, Tarptautinei biologinės įvairovės dienai, Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai, Tarptautinei dienai be automobilio, Pasaulinei natūralios aplinkos dienai, Pasaulinei gyvūnijos dienai ir t.t.);
- šviečiamoji aplinkosauginė veikla (paskaitos, informaciniai lankstinukai ir t.t.);
- Nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginė veikla.

Paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2023 m. balandžio 14 d. 15.45 val. Paraiškas galite pristatyti į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena), taip pat paraiškos gali būti pateiktos paštu,  registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt - įėjus pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis – „Kita“, kvietimo skelbimo būsena - „Paskelbtas“). Kitais būdais, tai yra elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos Paraiškos nevertinamos. Jeigu Paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė Paraiškų pateikimo diena. Už Paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako Pareiškėjas. Kartu su Paraiška pateikiami visi Paraiškos formoje nurodyti dokumentai.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė, tel. 8 (389) 61599 el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarka
Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projekto paraiškos forma

paukiaiAplinkos ministerija primena, kad nuo kovo 15 d. prasideda aktyvus paukščių veisimosi laikotarpis, kuris tęsis iki rugpjūčio 1 d., todėl nebegalima kirsti ar intensyviai genėti saugotinų medžių – viešųjų želdinių ir želdynų. Privatiems želdiniams šis draudimas netaikomas, tačiau kviečiame būti sąmoningais ir netrikdyti sparnuočių ramybės.

Išimtys galimos tais atvejais, kai saugotini medžiai kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui. Taip pat, kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Informuojame, kad nuo gegužės 1 d., įsigaliojus Želdynų įstatymo pakeitimams, išimtis bus taikoma ir vietinės reikšmės kelių remontui, rekonstravimui ar tiesimui.

Saugotiniems priskiriami medžiai, kurie pagal augimo vietą, rūšį ir matmenis atitinka Vyriausybės patvirtintus kriterijus. Arba pagal aplinkos ministro įsakymu nustatytus kriterijus savivaldybės atstovaujamos institucijos sprendimu saugotinais paskelbti dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai, augantys privačioje žemėje.

Norint kirsti ar genėti želdinius, reikia kreiptis į savivaldybės administraciją, kuri informuos, ar tai saugotini želdiniai, kurių kirtimui ar intensyviam genėjimui reikia gauti savivaldybės leidimą.

Aplinkosaugininkai ragina šiuo laikotarpiu nepjauti ir visų kitų nesaugotinų medžių, krūmų. Jeigu nėra galimybės nenupjauti augalų, reikėtų įsitikinti, kad juose nėra apgyvendintų lizdų.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 d. draudžiami miško kirtimai ir medienos ištraukimas visų grupių saugomuose miškuose bei nacionaliniuose parkuose.

Nurodytu laiku miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami II miškų grupei priskirtuose (ekosistemų apsaugos bei rekreacijos) miškuose, III grupės (apsauginiuose) miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, taip pat IV grupės (ūkiniuose) miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose.

Draudimas netaikomas sanitariniams žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimams, visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimams.

Taip pat medynų, kuriuose einamaisiais metais abiotinių veiksnių ar gaisro pažeista daugiau kaip 10 proc. medžių kirtimams, vykdomiems pagal Miško kirtimo taisyklių ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus, ir jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatytas kitoks sanitarinių miško kirtimų laikas.

Išsami informacija apie kirtimų draudimą bei taikomas išimtis – Miško kirtimų taisyklėse čia.

www.am.lrv.lt informacija

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Utenos rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų konkursui pagal Prevencinių priemonių sąrašą, kuris įvardintas Projektų finansavimo tvarkos aprašo 17 punkte. Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. balandžio 21 d. 15.45 val. Paraiškas galite pristatyti į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena), taip pat paraiškos gali būti pateiktos paštu,  registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt - įėjus pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis – „Kita“, kvietimo skelbimo būsena - „Paskelbtas“). Kitais būdais, tai yra elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos Paraiškos nevertinamos. Jeigu Paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė Paraiškų pateikimo diena. Už Paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako Pareiškėjas. Kartu su Paraiška pateikiami visi Paraiškos formoje nurodyti dokumentai. Projektų finansavimo tvarkos aprašas ir projektų paraiškos forma yra interneto svetainėje https://www.utena.lt/index.php/lt/medziojamuju-gyvunu-prevencines-priemones.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė, tel. 8 (389) 61599 el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-19 įsakymas Nr. AĮ 659 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
Projekto finansavimo paraiškos forma

Lietuvos laisvosios rinkos institutas skelbia 2022 m. Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame įvertinama savivaldybių finansinė padėtis ir investicinė aplinka pagal 2021 m. duomenis. Nuo 2011 m. sudaromame Lietuvos savivaldybių indekse šiais metais dėmesys skiriamas savivaldybių finansiniam tvarumui ir investicinei aplinkai.
Kaip rašoma įžangoje, Lietuvos savivaldybių indeksas leidžia gyventojams bei politikams palyginti savo savivaldybę su kaimyninėmis bei kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis ir, svarbiausia, atveria kelius gerinti padėtį – tvarumo link.
60 Lietuvos savivaldybių indekse yra suskirstytos į didžiąsias ir mažąsias. Didžiosioms priklauso Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų savivaldybės, kitos – mažosioms. Savivaldybių rodikliai buvo vertinami 10 balų sistemoje.


Mažųjų savivaldybių kategorijoje pagal finansinį tvarumą ir investicinę aplinką Utenos rajono savivaldybė, surinkusi 46 balus, kartu su kitomis šešiomis savivaldybėmis dalinasi 15–21 vietomis.
Utenos rajono savivaldybė tarp mažųjų savivaldybių 2021 m. skolos lygį sumažino labiausiai – beveik 20 proc. Pagal šį rodiklį savivaldybė buvo įvertinta aukščiausiu balu.
Neblogai įvertinti ir kiti rodikliai. Materialinių investicijų kiekio, tenkančių vienam gyventojui, pokytis 2021 m., lyginant su 2020 m., įvertintas beveik 6 balais (5.96), tiesioginių užsienio investicijų kiekis, tenkantis vienam gyventojui 2021 m., įvertintas 8,70 balo.
Tarp didžiųjų savivaldybių pagal visus rodiklius geriausiai įvertinta Vilniaus miesto savivaldybė, tarp mažųjų – Neringos savivaldybė.
Visą Lietuvos savivaldybių indeksą rasite https://drive.google.com/file/d/1vJl_YgLDKU3gG4aHMctqSowe8BkUc1fR/view

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. AĮ-253 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetą ,,Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimas“ skelbimo“, Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetą „Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimas“.
Galimi pareiškėjai
- Utenos rajone veikiančios kaimiškosios bendruomeninės organizacijos (toliau – BO), įregistravusios  veiklą juridinių asmenų registre.

Finansuojamos veiklos:
- (BO) pareiškėjo nuosavomis lėšomis apmokamos išlaidų dalies padengimas, vykdant projektus; didžiausia finansuojama suma veiklai - iki 650 Eur;
- BO veikla, užtikrinanti pastatų priežiūrą ir atsiskaitymą už paslaugas; veiklos finansavimo intensyvumas - iki 100% (BO valdomoms patalpoms, kurios naudojamos ir vaikų dienos centrų veikloms vykdyti - iki 50 %);
- BO veikla, užtikrinanti BO veiklos stiprinimą ir galimybių plėtojimą, didžiausia finansuojama suma veiklai - iki 300 Eur;
- BO veikla, užtikrinanti gerosios patirties sklaidą ir rajone veikiančių BO aktyvumo skatinimą; veiklos finansavimo intensyvumas - iki 100%.
Projektų paraiškos  priimamos iki 2023 m. kovo 13 d. per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt - įėjus pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis – „Kita“, kvietimo skelbimo būsena - „Paskelbtas“), arba registruojamos Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Utenio a. 4, 103 kab.), siunčiamos el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. 8 (389) 43538, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Projekto paraiškos forma

Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

www.utena.lt

2023 02 15 veliavaArtėjant Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, primename valstybės vėliavos iškėlimo ir naudojimo tvarką, kurią reglamentuoja LR Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas bei LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“.
Lietuvos valstybės vėliava iškeliama prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų pastatų, taip pat gyvenamųjų namų šiomis dienomis:
• vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;
• kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;
• liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas  Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2022-2025 m. programos sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų 2023 m. konkursui. Konkurso nuostatai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. AĮ-310 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“.   (2022 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. AĮ-400 redakcija).
Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2023 m. vasario 27 d. 15 val. Po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos nevertinamos.
Paraiškos gali būti pristatomos į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena), taip pat gali būti pateiktos paštu, registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt, įėjus, pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis - „Sveikata“, kvietimo skelbimo būsena - „Paskelbtas“).

Finansuojami 2023 m. vykdomi sveikatos projektai ir aplinkos sveikatinimo projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 20 d.  Projekto veikla turi būti orientuota į Utenos rajono savivaldybės gyventojus.
Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2022-2025 m. programos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2022-2025 m. programos patvirtinimo“, lėšomis remiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, visuomenės sveikatos poveikio sritys ir neremiamos visuomenės sveikatos priežiūrai nepriskirtinos paslaugos nurodytos programoje. Maksimali vienam projektui skiriama suma – 3000 (trys tūkstančiai) eurų. Vienas pareiškėjas gali pateikti 1 (vieną) paraišką.

Programos lėšų naudojimo prioritetinės sritys, kurias nustatė Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba:

1. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
2. fizinio aktyvumo skatinimas;
3. burnos higiena ir sveikata;
4. psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)
5. sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.);
6. aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens, oro taršos stebėsena);
7. užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė.

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, tel. +370 389 63991, +370 616 43173, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Užklausos raštu teikiamos el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Visi dokumentai dėl projektų finansavimo talpinami interneto svetainėje www.utena.lt skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas
Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji 2022-2025 m. programa 
Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų konkurso nuostatai 

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projekto/aplinkos sveikatinimo projekto paraiškos forma

utenos rajono savivaldybės informacija

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AĮ-198 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“, Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos srities projektų finansavimo prioritetus:
Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas;
Smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyčių pagrindu prevencija;
Priklausomybių prevencija;
Gaisrų prevencija.

Projektų paraiškas prašome pristatyti iki 2023 m. kovo 10 d. 15.45 val. į Utenos rajono savivaldybės administraciją (Utenio a. 4, 103 kab.) arba pateikti per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt - įėjus pasirinkti: Utenos rajono savivaldybės administracija, sritis – „kita“, kvietimo skelbimo būsena - „Paskelbtas“).
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė, tel. (8 389) 63895, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., vyr. specialistė Daiva Musteikienė, tel. (8 389) 43539, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Projekto finansavimo paraiškos forma

 

Aliu trasaAlių motokroso trasa, esanti Alių kaime, 4 km. nuo Utenos – vienas iš uteniškių, miesto svečių ir motociklų sporto mėgėjų traukos objektų. Joje kasmet rengiami čempionatai, į kuriuos atvyksta sportininkai ir iš Lietuvos, ir iš užsienio valstybių. Štai praėjusiais metais liepos 30–31 dienomis Aliuose vyko Betsafe Lietuvos motokroso čempionato III etapas, kuriame buvo galima pamatyti ir Lietuvos bei pasaulio motokroso žvaigždę Arminą Jasikonį.
Utenos rajono savivaldybė, siekdama motokroso trasoje įrengti infrastruktūrą, atitinkančią pasaulinius standartus, pradėjo rengti trasos rekonstravimo techninį projektą.
Kaip keisis trasa ir kokia infrastruktūra yra numatyta 11 ha žemės ploto sklype? Utenos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika sakė, kad po rekonstrukcijos trasa pasikeis neatpažįstamai. Pirmiausia, ji atitik FIM MXGP/MX2 pasaulio motokroso čempionato ir FIM motociklų su priekabomis Pasaulio čempionato trasų standartus. O tai – kelias į svarbius tarptautinius čempionatus.
„Rengiamame trasos rekonstrukcijos techniniame projekte numatyti rekonstrukcijos darbų etapai, – sakė V. Leika. – Juos įgyvendinant bus rekonstruojama pati trasa, įrengiamos įvairios zonos: sportininkų kiemelio zona, atvira žiūrovų zona, tribūnos, suvenyrų prekybos zona, poilsio ir pramogų zona. Pagalvota ir apie mažuosius žiūrovus: jiems bus pastatyti žaidimų įrenginiai. Taip pat bus įrengtos žiūrovų automobilių stovėjimo aikštelės, transporto priemonių plovykla, takai“.
Teritorijoje numatyti 4 stacionarūs pastatai: restoranas, administracinis pastatas, sportininkų higienos pastatas, pramoginis tiltas, penki prekybos povilionai, komunikaciniai tuneliai ir kt. Renginių metu bus pastatomi papildomi laikini statiniai pagal varžybų organizavimo reiklavimus.
Minėtas pramoginis tiltas – viena didžiausių naujovių. Jis bus stiklinis, 165 m ilgio, 18,2 m aukščio ir tarnaus kaip aikštelė pasivaikščiojimui, lankytojų fotosesijoms ir apžvalgai. Į tiltą bus galima pasikelti liftu arba užlipti laiptais. Priklausomai nuo to, kiek lankytojai turės energijos.
Vienas svarbiausių statinių teritorijoje bus šiuolaikinės architektūros 3 aukštų administracinis pastatas. Jį numatoma pastatyti centrinėje dalyje. Pastate bus daug multifunkcinių
patalpų: atvykimo, sportininkų parko, dopingo, teisėjų, techninės kontrolės, medicinos ir televizijos ofisai, traumų kambarys, sportininkų higienos patalpos, universali konferencijų medijos salė ir kt. Vienu metu pastate galės tilpti beveik 200 žmonių.
Rekonstruojant Alių trasą teritorijoje numatyti nutiesti ir vandentiekio, nuotekų, lietaus nuotekų, drenažo, laistymo bei apšvietimo tinklai. Bus įrengiamos dekoratyvinio apželdinimo zonos, kurios bus kuriamos prie vaikų žaidimų aikštelių, poilsio vietų, taip pat jos uždengs automobilių stovėjimo ir konteinerių aikšteles.
Visa teritorija ir joje esantys statiniai bus pritaikyti žmonėms su negalia: jiems suprojektuotos automobilių stovėjimo išlaipinimo aikštelės, numatomos higienos patalpos, liftai. Sklypo paviršiai bus projektuojami užtikrinant laisvą neįgaliųjų judėjimą.
Statybos darbai Alių trasoje turėtų prasidėti jau šių metų pabaigoje.

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Nuo š. m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paramos paraiškas projektams, kuriems finansuoti skirta apie 0,9 mln. Eur.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama vadovaujantis 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861 ,,Dėl 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Remiami projektai pagal tris veiklos sritis:

  1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
  2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams;
  3. mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti organizavimas.

Remiamų projektų pobūdis:

  • kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį, finansuojamas įrangos ir prekių įsigijimas siekiant sustiprinti ar sukurti bendruomenės materialiąją bazę;
  • kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį, finansuojami viešųjų erdvių ir (ar) viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimo, ir (ar) kūrimo, siekiant patenkinti gyvenvietės viešuosius poreikius (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas, sporto aikštynų atnaujinimas, paplūdimio įrengimas), ir priežiūros veiksmai;
  • kai projektas teikiamas pagal trečią veiklos sritį, finansuojami mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti organizavimo veiksmai. Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienam renginiui.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiška ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Paramos paraiškų dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Paramos dydis ir intensyvumas

Kaimo bendruomenės projektams, skirtiems materialinės bazės sukūrimui ir (arba) stiprinimui, didžiausia galima paramos suma galės siekti 4 tūkst. Eur. Projektams, skirtiems viešosioms erdvėms tvarkyti, didžiausia galima paramos suma galės siekti 5,5 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 95 proc. tinkamų finansuoti šių projektų išlaidų, taigi prie projektų įgyvendinimo bendruomenės taip pat turės prisidėti piniginėmis lėšomis.

Projektai, kurie susiję su renginių organizavimu, valstybės biudžeto lėšomis gali būti kompensuojami iki 100 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Didžiausia galima paramos suma skirstoma pagal kelis lygmenis. Kaimo bendruomenės projektas galės gauti iki 2,5 tūkst. Eur, rajono lygmeniu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos projektas – iki 4 tūkst. Eur. Didžiausia suma – iki 10 tūkst. Eur vienam projektui – gali tekti nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos projektui.

Papildomos informacijos galima teirautis bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 bei pasinaudojus „Microsoft Teams“ programa, taip pat galima pateikti klausimą raštu arba elektroniniu būdu NMA interneto svetainės skiltyje „Susisiekite“ ar atvykti pas mus adresu: Blindžių g. 17, Vilnius.

www.nma.lt informacija

Ukmergės ir Utenos rajonų savivaldybėms patvirtinus savivaldybių biudžetus buvo skirta lėšų negalią turinčių asmenų transporto organizavimo ir asistavimo paslaugoms finansuoti 2023 m.

„Džiaugiamės, jog Ukmergės ir Utenos rajonų savivaldybės atliepia negalią turinčių asmenų poreikį transporto organizavimo ir asistavimo paslaugoms organizuoti. Šios tikslinės asmenų grupės mobilumas ne tik neatsiejama socialinių paslaugų krepšelio dalis, bet ir kai kur vienintelė galimybė pasiekti kultūros, švietimo ar kitas savirealizacijos vietas“, - teigė VšĮ „Socialinis taksi“ direktorius Liutauras Vičkačka.

VšĮ „Socialinis taksi“ Ukmergės rajono savivaldybėje laimėjo skelbtą viešąjį pirkimą, Utenos rajono savivaldybėje veikla bus vykdoma skyrus finansavimą iš nevyriausybinių organizacijų veiklos, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo 2023 metams projekto lėšų.

Paslaugos savivaldybėse bus teikiamos nuo sausio 23 d. Paslaugų kainos išlieka nepakitusios:

0–5 km: 2,50 Eur.

5–10 km: 3,50 Eur.

10–15 km: 5 Eur.

„Socialinio taksi“ paslaugas užsisakyti galima užsiregistravus tinklapyje www.socialinistaksi.lt, paskambinus tel. +370 687 44 001 (darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.).

Utenos regiono vietos veiklos grupė pradėjo projekto  „Vietos plėtros strategijos Utenos rajonui parengimas 2023-2027 metams“ (Nr. 42PP-KU-22-1-03997-PR001) įgyvendinimą.

Projekto tikslas: išanalizavus vietos poreikius, ekonominę-socialinę situaciją, parengti strategiją.

VPS Utena

https://www.utenosvvg.lt/2023-2030/?fbclid=IwAR2L3b378F67bKprBWrXgSEf_y4UQ349I4hA5M3_oFpP83FOc9QcODOBPSs

 

Joomla templates by a4joomla