2015 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-959 patvirtintos Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės, kurios nustato šunų, kačių, šeškų ir kitų gyvūnų augintinių ženklinimo reikalavimus ir registravimo tvarką. Dėl šunų, kačių ir šeškų ženklinimo mikroschema ir paženklinto gyvūno augintinio registravimo gyvūno augintinio, atvesto nuo 2016 m. sausio 1 d., savininkas privalo kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.
Iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti šunys, katės, šeškai, kurie nėra paženklinti mikroschema, turi būti paženklinti mikroschema iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.
 2013 m. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-1024 patvirtintų Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių pakeitimas.
Gyvūnų augintinius gali ženklinti tik galiojančią veterinarijos praktikos licenziją turintys veterinarijos gydytojai:

Veterinarijos gydytojų kontaktai

Vet. gydytojas

Adresas

El. paštas

Tel. Nr.

Almantas Andrijauskas

Žirgų g. 6, Utena

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(8 687) 98 395

Audrius Kimontas

K.Donelaičio g. 15A, Utena

kimka@freemail.lt

(8 685) 56 880

Jurgita Stankevičienė

Sodų g. 14, Vyžuonos

jurgavet@takas.lt

(8 699) 88 831

Jonas Dringelis

Nuodegulių k. (Daugailių sen.)

jonas.dringelis@zebra.lt

(8 699) 62 085

Ričardas Tamulis

Šlapių k.

(Kuktiškių sen.)

ricardas.tamulis@gmail.com

(8 686) 48 137

Tomas Cicėnas

Smėlio g. 4 - 17, Utena

tomascicenas@gmail.com

(8 679) 22 917

Antanas Vaškelis

Kranto g. 7, Užpaliai

vaskasdan@gmail.com

(8 686) 29 619

Almantas Andrijauskas

J. Basanavičiaus g. 47, Utena

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(8 687) 98 395

Nerijus Jasiūnas

nerijusjasiunas@gmail.com

(8 606) 06 965

Justina Andrijauskienė

justinaruk@gmail.com

(8 677) 99 542

Visi gyventojai deklaruojantys gyvenamą vietą ir/ ar pastoviai gyvenantys Utenos seniūnijos teritorijoje gali gauti šias pažymas:
Pažymą apie šeimos sudėtį. Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas.
2. Įgaliojimą, jei kreipiasi ne šeimos pilnametis narys.
3. Prašymas. Prašymo forma >>> (doc.)

Pažymą apie statinius. Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas.
2. Neįregistruoto turto inventorizacijos byla.
3. Įgaliojimą, jei kreipiasi kitas asmuo.
4. Prašymas. Prašymo forma >>> (doc.)

Ši pažyma reikalinga visiems gyventojams, gyvenantiems Utenos seniūnijos teritorijoje ir turintiems neregistruoto turto VĮ Registrų centre.
Dėl charakteristikos išrašymo. Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas.
2. Įgaliojimą, jei kreipiasi kitas asmuo.
3. Prašymas. Prašymo forma >>> (doc.)

Vienas pagrindinių piniginės socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas.
Nuo 2014 metų socialinių pašalpų teikimą, kaip savarankišką funkciją perdavus vykdyti savivaldybėms, daugiau atsirado teisių ir atsakomybės skiriant socialines pašalpas. Skiriant paramą laikomasi socialinio teisingumo principo - ją gauna tie, kuriems jos labiausiai reikia. Anksčiau dalis socialinės paramos gavėjų skirtas pašalpas išleisdavo svaigalams, skiriama parama taip pat neskatino žmonių ieškoti darbo. Socialinių pašalpų sugriežtintas teikimas neturėtų bauginti tų, kurie tikrai negali pasirūpinti savimi, t. y. vaikų, vyresnio amžiaus, turinčių negalią žmonių. Matyti, kad jau išaugo kita pašalpų gavėjų karta – vaikai perima tėvų, kurie vertėsi iš pašalpų, gyvenimo būdą, o nuolat skiriamos pašalpos nemotyvuoja žmonių ieškoti darbo. Dabar socialinės pašalpos dydžio proporcingo mažinimo laikotarpis nedirbantiems asmenims sutrumpintas nuo 36 iki 12 mėnesių.
Mūsų seniūnijoje 2014 m. veiklą visuomeniniais pagrindais pradėjo Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisija, kuri susideda iš 9 asmenų. Šios komisijos pagrindinis uždavinys – padidinti piniginės paramos veiksmingumą – tikslingumą teikiant socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir vienkartinę paramą įvertinus konkrečias sąlygas ir aplinkybes. Komisija, gavusi iš savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus pateiktus pašalpų gavėjų sąrašus, analizuoja probleminius atvejus ir sprendžia klausimus dėl pašalpų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, mokėjimo būdo pakeitimo. Komisijos darbas labai atsakingas ir kruopštus. Dabar jo labai padaugėjo, nes reikia patikrinti prašymus – paraiškas socialinėms pašalpoms gauti žmonių gyvenimo sąlygas, turtą, užimtumą, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus.
Bendruomenė gali prisidėti sprendžiant klausimus dėl socialinės pašalpos šeimai ar asmeniui skyrimo, vietos bendruomenės nariai vieni kitus geriau pažįsta ir žino, kam pagalba iš tiesų reikalinga. Kaimynai neturėtų būti abejingi, matydami, jog socialinių pašalpų gavėjai statosi namus, važinėja prabangiais automobiliais, nors skelbiasi, kad yra bedarbiai. Prašome gyventojų skambinti ir pranešti apie nesąžiningus kaimynus Utenos seniūnijos socialinei darbuotojai Rimai Petrošienei tel. (8 389 ) 61649, 8-616-35940.


Informaciją paruošė socialinė darbuotoja Rima Petrošienė

Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo, 2018-07-16, įsakymas Nr. AĮ-731

Utenos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos pakeitimas, 2015-02-05, įsakymas Nr. AĮ-132

Utenos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos pakeitimas, 2014-09-19, įsakymas Nr. AĮ-867

Utenos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisija ir jos veiklos nuostatai>>>

 

Parama maisto produktais ir vaikų nemokamas maitinimas

Nepasiturintys seniūnijos gyventojai gali kreiptis į seniūniją dėl intervencinių maisto produktų. Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar laikinasis asmens pažymėjimas);
2. Pensijos gavėjo pažymėjimas, neįgaliojo pažymėjimas;
3. Pažyma apie visų šeimos narių gautas pajamas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl intervencinių produktų mėnesį;
4. Pažymos iš ugdymo įstaigų , kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
5. Žemės nuosavybės liudijimus arba pažymas (sutartis) apie turimą (nuomojamą) žemę;
6. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar Vaiko išlaikymo fondo išduotą pažyma apie vaikams gautą išlaikymą;
7. Kitus teisę gauti socialinę paramą įrodančius dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme, išskyrus duomenis apie šeimos turimą turtą. Prašymo forma (doc.)
Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą ar vaikai nemokamą maitinimą papildomų dokumentų dėl gaunamų pajamų pristatyti nereikia.Prašymo forma >>> (doc.)

Nepasiturintys gyventojai gali kreiptis dėl vaikų nemokamo maitinimo:
- jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau-VRP) dydžio gali kreiptis dėl nemokamų pietų ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti;
- į nemokamus pietus kitais atvejais, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai ir:
• auga nepilnoje šeimoje;
• pagal teisės aktus vaikui nustatytas neįgalumas;
• auga šeimoje, kuri augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnių, besimokančių dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų amžiaus;
• jeigu abu tėvai yra sulaukę pensinio amžiaus, arba jiems nustatyti darbingumo procentai nuo 0 iki 40;
• auga socialinės rizikos šeimoje;
• atsiradus šeimoje papildomoms išlaidoms dėl sunkios ligos, gaisro ar kitais atvejais, surašant buities tyrimo aktą.
Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar laikinasis asmens pažymėjimas);
2. Pensijos gavėjo pažymėjimas, neįgaliojo pažymėjimas;
3. Pažyma apie visų šeimos narių gautas pajamas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesį;
4. Pažymas iš ugdymo įstaigų , kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
5. Žemės nuosavybės liudijimus arba pažymas (sutartis) apie turimą (nuomojamą) žemę;
6. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar Vaiko išlaikymo fondo išduota pažyma apie vaikams gautą išlaikymą;
7. Kitus teisę gauti socialinę paramą mokiniams įrodančius dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme, išskyrus duomenis apie šeimos turimą turtą.  Prašymo forma >>>(PDF.)

Utenos seniūnija išduoda leidimus:
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo.
Fiziniai ar juridiniai asmenys gyvenantys seniūnijos teritorijoje su prašymu ir reikiamais dokumentais įrodančiais turto priklausomybę ir paskirtį kreipiasi į seniūniją dėl leidimo medžiams ir krūmams kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti išdavimo.
Jeigu želdiniai yra bendro naudojimo žemėje ir jų kirtimą, genėjimą ar pertvarkymą organizuoja seniūnija, seniūnas rašo prašymą, kuri pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriui.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija želdinių apsaugai ir priežiūrai. Komisija dirba vadovaudamasi želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatais. Neatsižvelgiant į tai ar prašymas buvo pateiktas seniūnijos ar savivaldybės Aplinkos apsaugos ir civilinės apsaugos skyriui, kviečia seniūnas. Komisijos pirmininkas surašo komisijos posėdžio protokolą. Atsižvelgiant į komisijos posėdžio protokolą išrašomas leidimas.
Leidimas derinamas su Utenos rajono agentūros deleguotu atstovu Kultūros paveldo padaliniui.
Leidimas išrašomas per mėnesį laiko nuo pareiškimo padavimo datos.
Neigiamo komisijos nutarimo atveju parengiamas motyvuotas atsakymas.
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leidimui kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius. Prašymo forma >>> (doc.)
2. VĮ Registrų centro pažymėjimas apie nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo nekilnojamo turto registre.
3. Žemėlapio fragmentas.

Laidoti Utenos seniūnijos kapinėse. Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas.
2. Mirties liudijimas.
3. Prašymas. Prašymo forma >>> (doc.)

Prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose. Žiūrėti detalią informaciją www.utena.lt, (Paslaugos > seniūnijos, leidimų išdavimas). Prašymo foma >>> (doc.)

Įrengti išorinę reklamą Utenos seniūnijos teritorijoje. Žiūrėti detalią informaciją www.utena.lt, (Paslaugos > seniūnijos, leidimų išdavimas).

Atlikti kasinėjimo darbus Utenos seniūnijos teritorijoje. Žiūrėti detalią informaciją www.utena.lt, (Paslaugos –> seniūnijos, leidimų išdavimas).

Joomla templates by a4joomla