Dėkojame seniūnijos gyventojams, kurių privati valda ribojasi su seniūnijos viešaisiais keliais, už pakelių sutvarkymą. Tikimės ir kitų seniūnijos gyventojų aktyvaus prisijungimo prie šios iniciatyvos.

Utenos seniūnijos seniūnas           Saulius Gaižauskas

tautiLiepos 6-ąją, lygiai 21 val., lietuviai visame pasaulyje vienu metu gieda „Tautišką giesmę". Tai unikali mūsų tautos tradicija visiems drauge švęsti Valstybės dieną.
Vieningas Lietuvos himno giedojimas šiandien jau yra veiksmas, tvirtai apjungiantis tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje. Jis jau beveik dešimtmetį kasmet patvirtina, kad Lietuva nesibaigia ties savo geografine siena.
Išaugęs visuotinio himno mastas leidžia siekti ambicingų tikslų. Švenčiant Valstybės atkūrimo 100-metį, 2018-aisiais, vieningai „Tautiška giesmei" sieksime pakviesti jau net 4.000.000 lietuvių visame pasaulyje. Tai bus proga įsitikinti, kad esame didesni už save. Nesvarbu, ar dirbame, kuriame ir gyvename Lietuvoje, ar už jos ribų − širdyse neabejotinai saugome meilę savo šaliai. Ruoškimės šiai šventei jau šiandien. Parodykime, kad Lietuva ne nyksta – ji keičiasi ir gyvuoja drauge su visu pasauliu.

Tęskime ir stiprinkime „Tautiškos giesmės aplink pasaulį" tradiciją!
- Liepos 6 d., 21:00 val., burkite drauge giedoti himną savo miesto, rajono ar seniūnijos bendruomenę. Rekomenduojame himną giedoti reprezentacinėje vietovės erdvėje. Utenos seniūnijoje Tautiniška giesmė bus giedama:  Pačkėnuose - prie kaimo laikrodžio,  Vaikutėnuose - Vaikutėnų parke prie kryžiaus ir Biliakiemyje - Biliakiemio laisvalaikio centro kiemelyje.

Vykdant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, kitų teisės aktų, reguliuojančių pakuočių atliekų tvarkymą reikalavimus, baigtos viešojo pirkimo procedūros įsigyjant 1500 konteinerių, skirtų individualiam pakuočių atliekų surinkimui. Geltoni konteineriai dalinami Utenos miesto ir seniūnijų individualių namų valdų savininkams. Individualūs rūšiavimo konteineriai atliekų turėtojams bus išdalinti nemokamai, papildomai nekainuos ir jų aptarnavimas. Pakuočių atliekoms skirtus konteinerius gavę žmonės turės galimybę geriau rūšiuoti namų buityje susidarančias atliekas, todėl mažiau jų pateks į sąvartyną, rūšiuotos atliekos bus perdirbamos. Gyventojai turėtų žinoti – kuo daugiau pakuočių atliekų bus atskiriama iš bendro komunalinio atliekų srauto, tuo mažiau liks atliekų, už kurių tvarkymą mokama. Jeigu kruopščiau rūšiuosime, mišrių komunalinių atliekų liks mažiau. Pakuočių atliekų konteineriai yra skirti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms: popieriaus, plastiko bei metalo atliekoms. Į juos negalima mesti stiklo atliekų, kurias reikia mesti į specialius, stiklui skirtus, žalios spalvos konteinerius, esančius antrinių žaliavų surinkimo aikštelėse arba vežti į didelio gabarito atliekų priėmimo aikšteles. Stiklo atliekos yra sunkiai atskiriamos iš kitų antrinių žaliavų, todėl planuojama ateityje individualių namų valdoms dalinti specialius konteinerius stiklui surinkti. Taip pat užstatinę tarą galima grąžinti į jos pardavimo vietas. Kartu su pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms skirtais konteineriais gyventojai gaus konteinerių išvežimo grafiką bei atmintines, kaip konteinerius naudoti, kokias atliekas į juos mesti. Atkreipiame dėmesį, kad konteineriai gyventojams bus suteikti pasirašius sutartį su UAB „Utenos komunalininkas". Pageidaujančius įsigyti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms skirtus konteinerius Utenos miesto ir seniūnijų individualių namų valdų savininkus kviečiame atvykti į UAB „Utenos komunalininkas" darbo metu. Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7 val. iki 11 val., ir nuo 12 val. iki 16 val. Penktadieniais nuo 7 val. iki 11 val., ir nuo 12 val. iki 14.45 val. (Rašės g. 4, Utena, 101 kab. tel. pasiteiravimui 8 389 63 800). Pasiūlymus ar pastabas dėl atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo prašome teikti Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriui (220, 221 kab.) Utenio a. 4, Utena.    UAB ,,Utenos komunalininkas" informacija

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, įsigaliojęs 2016 m. sausio 1 d., pakeitė asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašus tvarką. Buvo įtvirtinta, kad per 6 mėn. nuo įsigaliojimo, t. y. nuo 2016 m. liepos 1 d., prie savivaldybių prisiregistravę asmenys turės deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą, pvz., nuomojamame būste. Pagal naująją tvarką į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ribotam terminui galės būti įtraukiami tik benamiai, taip pat asmenys, palikę vaikų globos namus ar šeimyną, atliekantys bausmę pataisos įstaigose ar laikomi tardymo izoliatoriuose bei tie, kurie teismo sprendimu gydomi specializuotose psichikos sveikatos įstaigose.
Artėjant liepos 1 d., paaiškėjo, kad šiuo metu prie savivaldybių yra prisiregistravę daugiau kaip 100 tūkst. asmenų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių atstovai atkreipė dėmesį, kad dauguma šių asmenų yra įtraukti į laukiančių socialinio būsto asmenų sąrašus. Tai socialiai remtini asmenys, kurie susiduria su dideliais sunkumais, ieškodami galimybių deklaruoti gyvenamąją vietą pagal naujus Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo reikalavimus, kadangi būsto savininkai atsisako savo būstuose registruoti nuomininkus. Tokiu atveju be deklaruotos gyvenamosios vietos likę žmonės bus išbraukti iš sąrašų socialiniam būstui gauti, neteks teisės gauti piniginės socialinės paramos bei kitų socialinių išmokų. Be to, kils problemų dėl minėtų asmenų vaikų priėmimo į švietimo įstaigas, sveikatos paslaugų minėtiems asmenims teikimo.
Atsižvelgiant į tai, nuspręsta pratęsti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatyme nustatytą 6 mėn. terminą dar pusei metų (iki 12 mėn.), t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d., kad žmonės turėtų daugiau laiko prisitaikyti prie pasikeitusios tvarkos ir susirasti gyvenamąją vietą, kurią galėtų deklaruoti pagal įstatymo nustatytus reikalavimus. Taigi Seimas 2016 m. gegužės 5 d. įstatymu Nr. XII-2333 pakeitė Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, nustatydamas, jog asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo per 12 mėn., įsigaliojus šiam įstatymui, nustatyta tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo deklaruodami savo gyvenamąją vietą nebuvo nurodę visų gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų (buvo nurodyta tik gyvenamoji vietovė), privalo per 12 mėn., įsigaliojus šiam įstatymui, kreiptis į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adreso pakeitimo (tikslinimo).
Pakeitimai galioja nuo 2016-05-12.

Liepos mėn. nuo 15:00 val. kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį ,,Darbščiųjų rankelių" užsiėmimai Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Liepos 6 d. 20:55 val. ,,Kai plaka širdys vienu ritmu". Tautiškos giesmės giedojimas prie Pačkėnų kaimo laikrodžio.
Liepos 6 d. 21:00 val. pilietinė akcija ,,Tautinę giesmę giedokime kartu" Biliakiemio laisvalaikio centro kiemelyje.
Liepos 6 d. 21:00 val. Lietuvos Valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Tautiškos giesmės giedojimas Vaikutėnų parke prie kryžiaus.
Liepos 11 d. 18:00 val. Sportinės varžybos: mažųjų (iki 6 metų) dviratininkų, jaunimo (nuo 7 iki 15 metų) ir dviračių su bitonėliais ,,ralis" (nuo 16 metų iki...) Dičiūnų miško aikštelėje.
Liepos 12 d. 18:00 val. Smiginio ir sportinės šaudymo varžybos Vaikutėnų sporto aikštyne.
Liepos 13 d. 18:00 val. Krepšinio 3x3 vaikams (iki 13 metų) varžybos Vaikutėnų sporto aikštyne.
Liepos 14 d. 18:00 val. Baidarių lenktynės (įgula 2 asmenys, vienas iki 17 metų, kitas nuo 18 metų) Vaikutėnų parko tvenkinyje.
Liepos 15 d. 7:00 val. žvejų varžytuvės prie Vaikutėnų laisvalaikio centro tvenkinio.
Liepos 16 d. 10:00 val. krepšinis 3x3 suaugusiems Vaikutėnų sporto aikštyne.
Liepos 16 d. 14:00 val. XII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis Vaikutėnų parke.
Liepos 16 d. Pačkėnų krašto bendruomenės išvyka į XII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį Vaikutėnuose.
Liepos 23 d. 10:00 val. sportinės kompleksinės rungtys jaunimui iki 17 metų Biliakiemio sporto aikštyne.
Liepos 30 d. 10:00 val. sportinės kompleksinės rungtys suaugusiems Biliakiemio sporto aikštyne.

Utenos seniūnijos administracija

SypsenaŠis ženklas – tai saugaus eismo iniciatyva „Nulis pykčio", kurią visoje šalyje įgyvendina didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas".
Bendradarbiaudamas su Utenos rajono savivaldybės Utenos seniūnija, „Lietuvos draudimas" įrengė ženklus Biliakiemio, Pačkėnų ir Vaikutėnų gyvenviečių vietose, kuriose vyksta didelis transporto judėjimas ir, tikėtina, kad ženklai privers nusišypsoti daugelį vairuotojų, bei skatins teigiamas emocijas, pagerins nuotaiką ar nuteiks vairuoti mandagiau.
Psichologai teigia, kad šypsena yra geriausias ginklas kovoje su pykčiu, nes besišypsantis žmogus tuo pat metu nesugeba pykti.
„Lietuvos draudimas" nuo 2013 m. įgyvendina projektą „Nulis pykčio", kuriuo siekiama, kad vairuotojai išmoktų atpažinti ir valdyti neigiamas emocijas, o sėdę prie vairo ramiai, saugiai bei su gera nuotaika pasiektų kelionės tikslą.
„Nulis pykčio" projektą „Lietuvos draudimas" įgyvendina bendradarbiaudamas su LR Susisiekimo ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas" informacija, Sauliaus Gaižausko nuotraukos

 

Birželio mėn. nuo 15:00 val. kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį ,,Darbščiųjų rankelių" užsiėmimai Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Birželio 1 -30 d. Reginos Kirkienės pastelės technika atliktų paveikslų paroda ,,Metų laikuose..." Vaikutėnų bibliotekoje.
Birželio 1-30 d. Paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai Biliakiemio bibliotekoje.
Birželio 4 d. 12:00 val. Kraštiečių šventė Kvykliuose.
Birželio 14 d. Literatūrinė paroda ,,Mes buvome be kaltės kalti" Gedulo ir Vilties dienai paminėti Vaikutėnų bibliotekoje.
Birželio 22-23 d. Edukaciniai užsiėmimai - Joninių vainikų pynimas Vaikutėnų parke.
Birželio 23 d. 11:00 val. Edukacinis užsiėmimas. Joninių žolynai. Vainikų pynimas. Biliakiemio laisvalaikio centre.

Utenos seniūnijos administracija

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyriaus pirmininko iniciatyva šių metų balandžio 22 dieną Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje vyko medžioklės plotų naudotojų bei Utenos rajono seniūnijų seniūnų posėdis. Posėdžio metu buvo aptarta medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui padarytos žalos nustatymo, žalos įvertinimo tvarka, bendru sutarimu suderinti seniūnų ir medžiotojų plotų naudotojų veiksmai. Atmintinė pareiškėjams dėl medžiojamų gyvūnų daromos žalos.

Utenos rajono savivaldybės informacija

Gyventojus, turinčius savarankiškai draustis privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), bei ūkininkus, užsiimančius individualia žemės ūkio veikla, kurių žemės ūkio valda mažesnė nei 2 EDV, „Sodra" ragina pasitikrinti, ar nėra įsiskolinę šių įmokų. Tai galima padaryti užsukus į interneto svetainę www.sodra.lt / pasitikrink.
„Skolininkai turėtų suskubti susimokėti, nes vėliau pinigai gali būti išieškomi priverstine tvarka. Tačiau neturime tikslo surinkti įmokas iš žmonių, kurie Lietuvoje nesinaudoja sveikatos priežiūros paslaugomis, todėl gyvenančius ir dirbančius užsienyje, prašome kuo skubiau susitvarkyti išvykimo deklaracijas. Jos „Sodrai" bus pagrindas panaikinti įsiskolinimą ir nebeskaičiuoti PSD įmokų iki asmuo grįš į Lietuvą ir tai deklaruos", – sako „Sodros" direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis.
„Sodros" interneto svetainės www.sodra.lt / pasitikrink duomenų bazėje savarankiškai PSD besidraudžiantieji ir ūkininkai (turintys iki 2 EDV dydžio valdą) gali pasitikrinti, ar nėra įsiskolinimų už PSD, rasti informaciją, kokią sumą reikia sumokėti bei čia pat ją sumokėti pavedimu arba suformavę ir atspausdinę mokėjimo nurodymą jį apmokėti banke, „Perlo" terminaluose ir kt.
Primintina, jog „Sodrai" PSD įmokos turi būti sumokėtos už pirmuosius 4 šių metų mėnesius; ankstesni įsiskolinimai turi būti sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacija

Dėl netinkamo ar neatsargaus elgesio šalia elektros ir dujų skirstymo įrenginių kasmet nutinka daugybė nelaimių. Vien pernai „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) užfiksavo daugiau kaip 9 tūkst. tokių pažeidimų ir incidentų. Didžioji jų dalis – 5618, − kilo dėl netinkamai prižiūrimų medžių ir želdinių šalia elektros linijų.
Tai ypač svarbu atšilus orams, kai daugelis žmonių ima tvarkyti gyvenamąją aplinką, sodinti ir genėti medžius, vykdyti kasimo darbus. Tik atmindami saugaus elgesio šalia elektros ir dujų įrenginių taisykles bei jų laikydamiesi galėsime išvengti incidentų, kurių metu vartotojams nutraukiamas elektros ar dujų tiekimas, bei gerokai skaudesnių nelaimių, keliančių pavojų žmonių sveikatai ir gyvybėms.
Pateikiame svarbiausią informaciją apie želdinių priežiūrą ir darbą šalia elektros ir dujų skirstymo įrenginių. Ką turite žinoti prieš pradedami lauko darbus?
Daugiau informacijos apie saugaus elgesio taisykles ir reikalavimus galima rasti mūsų interneto svetainėje www.eso.lt/saugienergija. Jei turėtumėte klausimų ar pasiūlymų saugių lauko darbų šalia elektros ir dujų infrastrūktūros tema, maloniai prašome kreiptis į Agnę Juravičienę el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel.: (8 5) 2514502.
Būkime atsakingi. Būkime saugūs!

Liudas Liutkevičius,
ESO generalinis direktorius

PuntukasUtenos rajono savivaldybės administracijos ir Utenos seniūnijos seniūno Sauliaus Gaižausko iniciatyva Lietuvos geologijos tarnybos specialistai nuo pernai metų tiria gamtos saugomą objektą – riedulį Biliakiemio Puntuką. Prie šio akmens, gulinčio netoli buvusios pelkės ir įsmigusio į kalvos šlaitą, atlikti sekliosios geofizikos (elektrotomografinius) tyrimai dviem susikertančiais 24 m ilgio profiliais ties rytiniu kampu. Savitųjų elektrinių varžų modelyje (PV–ŠR krypties) išsiskyrė dvi žymiai padidėjusių varžų anomalijos. Ties riedulio antžeminės dalies viduriu nustatytos 4–4,5 m ilgio anomalijos gylis siekė 1,3–2 metrus.
Praėjusią savaitę šis riedulys buvo atkastas ir paaiškėjo iki tol slėpęsis žemėje masyviosios dalies tikrasis storis (1,9 m) ir sudėtinga erdvinė forma. Įvertinant charakteringus dydžio parametrus dabar buvo sudėtingiau, nes kuomet gruntas buvo pakastas po riedulio apačios kraštais, jis pasisuko ir buvusi beveik horizontali paviršiaus plokštuma tapo į pietus eksponuota sienele. Taigi, gegužės 10 d. išmatuotas Biliakiemio Puntuko didžiausias ilgis yra 6,2 m; plotis – 4,1 m, aukštis – 3,5 m, horizontali apimtis – 16 metrų.

Turbūt nėra pasaulyje žmogaus, kuriam nepatiktų fotografuotis kartu su savo augintiniu, o nuotraukų albume turėti pačių gražiausių kadrų.                                                                                                                                                                                                           Visi Utenos seniūnijos gyventojai kviečiami dalyvauti fotonuotraukų konkurse
„AŠ IR MANO  AUGINTINIS".
Konkurso taisyklės:
1. Kviečiame visus nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki liepos 31 d. aktyviai siųsti fotonuotraukas el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. su fotonuotraukų autoriaus vardu, pavarde ir adresu.
2.Vienas konkurso dalyvis gali siųsti ne daugiau trijų nuotraukų.
3. Nuotraukose turi matytis tik jūs ir jūsų gyvūnas.
4. Visos nuotraukos bus patalpintos interneto svetainėje www.utenosseniunija.lt
5. Gražiausias nuotraukas rinksime visi balsuodami už labiausiai patikusias nuotraukas interneto svetainėje nuo 2016 m. rugpjūčio 1d. iki rugpjūčio 15 d. Pirmoji vieta atiteks daugiausia balsų surinkusiam nuotraukų autoriui.
6. Konkurse bus skiriamos trys prizinės vietos. Antros ir trečios vietos laimėtojus išrinks Seniūnijos komisija, atsižvelgdama į nuotraukos originalumą, meninę vertę bei kitus kokybiškus kriterijus. Nugalėtojai bus paskelbti svetainėje ir spaudoje, apdovanoti diplomais ir prizais.

Utenos seniūnijos administracija

Joomla templates by a4joomla