Gegužės 1-31 d. paroda, skirta spaudos atgavimo, gimtosios kalbos ir knygos dienai Biliakiemio bibliotekoje.
Gegužės 7 d. spaudinių paroda skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti ,,Knygos kelias į Lietuvą" Vaikutėnų bibliotekoje.
Gegužės 9-31 d. Vietos gyventojų darbų paroda Biliakiemio laisvalaikio centre.
Gegužės mėn. kiekvieną penktadienį, šeštadienį, sekmadienį 15:00 val. Vaikutėnų laisvalaikio centre ,,Darbščiųjų rankelių" užsiėmimai.
Gegužės 14 d. 15:00 val. Stogastulpio atidengimo ceremonija Alfonsui Nykai-Niliūnui atminti.
Gegužės 14 d. 15:30 val. Sekminių gegužinė Nemeikščių kaime ,,Susieikim kaimynėliai".
Gegužės 18 d. 11:00 val. popietė ,,Pabūkime drauge" Biliakiemio laisvalaikio centre.
Gegužės 28 d. 17:00 val. popietė tarptautinei kaimynų dienai ,,Nusišypsok kaimynui" Vaikutėnų parke.

Utenos seniūnijos administracija

logo-307DSCF2541Prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kompanijos ,,Už saugią Lietuvą" prisijungė Utenos seniūnijos bendruomenė. Utenos seniūnijos bendruomenė bei pavieniai asmenys, šios bendruomenės nariai skatina asmenis, turinčius priklausomybių, aktyviai dalyvauti savanorystės veikloje, tvarkant bendruomenės viešąsias erdves, nes ilgalaikis nedarbas dėl užsitęsusios bedarbystės sukelia ir psichologinį diskomfortą, turimų žinių ar įgūdžių praradimą, o tai mažina asmens pasitikėjimą savo galimybėmis, pokyčių motyvaciją, didina socialinę atskirtį. Gražia iniciatyva tapo ilgalaikių bedarbių bei socialinių pašalpų gavėjų Utenos seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių tvarkymas: 2015 m. gražiai sutvarkyta Nemeikščių užtvankos paplūdimio aplinka, neveikiančių kapinių aplinka, kelių pakelės. Organizuojamos talkos, kurių metų atliekami darbai, įvertinus pinigine išraiška, sudarytų nemažas sumas. Sutvarkytomis erdvėmis naudojasi ne tik seniūnijos, bet ir Utenos miesto bei aplinkinių kaimų gyventojai. Socialiai remtinų, ilgalaikių bedarbių, priklausomybių turinčių žmonių dalyvavimas bendrose veiklose suteikia iniciatyvoms didesnį efektyvumą, o pačiam žmogui suteikia galimybę jaustis reikalingu, jis įgyja pasitikėjimo. Ypač šie žmonės vertina, kai su visais kartu dirba seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, socialinė darbuotoja Rima Petrošienė bei bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas. Seniūnija ir bendruomenė pastoviai viešina šių žmonių atliktus darbus. Dar viena iš iniciatyvų - bendruomenės ir seniūnijos gyventojų, turinčių priklausomybių, įtraukimas į sportinį ir kultūrinį gyvenimą, sudarant sąlygas kuo ilgiau būti sveikoje aplinkoje. Prie sportinės veiklos puoselėjimo negailėdamas savo laisvo laiko daug prisideda bendruomenės narys Antanas Padlipskas. Iniciatyvų galutinis tikslas - žmonės daro ką nors sau, vienas kitam ir visiems.

uzsaugialietuva.lt informacija

Utenos rajono savivaldybės administracija kreipiasi į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, iš jų:
1. Grūdų sandėlis - Jotaučių k., Utenos sen., Utenos r.
2. Silosinė – Spitrėnų k., Utenos sen., Utenos r.
3. Veršidė – Kvyklių k., Utenos sen., Utenos r.
4. Ferma - Spitrėnų k., Utenos sen., Utenos r.
5. Garažai - Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos r.
6. Veršidė – Puodžių k., Utenos sen., Utenos r.
7. Lentpjūvė - Jotaučių k., Utenos sen., Utenos r.
8. Dujinė - Jotaučių k., Utenos sen., Utenos r.
9. Veršidė - Kvyklių k., Utenos sen., Utenos r.
10. Karvidė - Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos r.
11. Ūkio pastatas - Vaikutėnų k., Utenos sen., Utenos r.
12. Daržinė - Spitrėnų k., Utenos sen., Utenos r.
13. Karvidė – Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos r.
14. Žolės miltų agregatas - Puodžių k., Utenos sen., Utenos r.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2016 m. spalio 1 d. kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrių adresu: Utenio a. 4, II aukštas, 217 kab. ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardintus statinius.

Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika

Darom2016 m. balandžio 22 - 23 d. Utenos seniūnijoje ,,Darom - 2016" tradicinė aplinkos švarinimo akcija vyko Biliakiemio, Pačkėnų, Vaikutėnų centruose. Prie jų prisijungė Kvyklių ir Joneliškių kaimo gyventojai.
Balandžio 22 d. Biliakiemyje buvo organizuota akcija ,,Darom 2016". Susirinkusieji tvarkė aplinką prie Biliakiemio užtvankos. Rinko šiukšles, kirto krūmus. Vėliau ėjo rinkti šiukšlių nuo pakelių Biliakiemio ir Puodžių kaime iki Vijeikių. Surinktas šiukšles suvežė į vieną vietą prie užtvankos.
Pačkėniškiai tvarkė, genėjo gyvenvietės poilsio parką, sodino medelius, tvarkė pagrindines Pačkėnų gyvenvietės Sodžiaus gatvės medžius, kelio prieigas, rinko šiukšles, tvarkė bendruomenės prieigų šlaitą. Balandžio 23 dieną, 10 valandą Vaikutėnų bendruomenė susirinko į akciją ,,Darom 2016". Susirinkimo vieta – Vaikutėnų parkas. Bendruomenės pirmininkas Linas Vaitiekėnas, prieš kimbant į darbus, supažindino visus su 2015 metų Vaikutėnų krašto bendruomenės veiklos ataskaita ir šiais metais nuveiktus, laukiančius darbus ir renginius. Po trumpo susirinkimo, visi pasiskirstė tvarkomus plotus. Vieni tvarkė parką, kiti švarino Dičiūnų mišką. Utenos seniūnijos akcijoje ,,Darom 2016" dalyvavo 70 dalyvių.

Utenos seniūnijos administracija

sossusirinkimas2016 m. balandžio 21 d. Pačkėnų laisvalaikio centre vyko Utenos seniūnijos gyventojų sueiga. Į sueigą susirinko Pačkėnų kaimo gyventojai, visos seniūnijos socialinės rizikos šeimos, Utenos apskrities VPK pareigūnai, Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Danguolė Mačionytė su savo darbuotojomis, Utenos VMVT darbuotojai.
Utenos apskrities VPK apylinkės inspektorių veiklos grupės vyresn. tyrėjas Darius Čibiras gyventojams pristatė kriminogeninę situaciją rajone ir Utenos seniūnijoje, aptarė aktualiausias problemas ir jų galimus sprendimo būdus. Akcentavo 2015 m. ypatingas problemas: buvo dvi paieškos dėl dingusių žmonių, sulaikyti keli asmenys dėl narkotikų naudojimo, padaugėjo smurto artimoje aplinkoje atvejų. Kelių policijos skyriaus specialistas Ignas Matiukas apžvelgė pagrindinius kelių eismo pažeidimus: greičio viršijimas, vairavimas išgėrus. Dviratininkai dažnai pažeidžia taisykles: neturi liemenių, nepilnamečiai - šalmų, važiuoja neblaivūs. Pareigūnai atsakė į gyventojų rūpimus klausimus.
Aktualiais klausimais kalbėjo Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Danguolė Mačionytė. Ji pažymėjo, kad Pačkėnų savarankiškuose gyvenimo namuose apgyvendinami asmenys, nepiktnaudžiaujantys alkoholiu. Pažeidus šią taisyklę, apgyvendinimo paslauga nutraukiama. Atvykus naujiems gyventojams iš karto prisistato vietiniai gyventojai ir siūlo alkoholinius gėrimus.  Vietiniai gyventojai, siūlantys alkoholį, turi nesilankyti savarankiškuose gyvenimo namuose, nes ten gyvenantiems draudžiama vartoti alkoholį.

Balandžio mėnesį pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis:
• „Parama smulkiesiems ūkiams" – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
• „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai" – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
• „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose" – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
• „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas" – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. liepos 29 d.
• „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų)" – nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
Nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. birželio 6 d. vyks žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Pasėlių deklaravimo metu, teikdami vieną paraišką, galite prašyti tiesioginių išmokų bei išmokų už plotus pagal šias KPP priemones:
• „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas";
• „Ekologinis ūkininkavimas";
• „Su „NATURA 2000" ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos";
• „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių".

Utenos seniūnijos informacija

darom2016 m. balandžio 23 d. vyks tradicinė aplinkos švarinimo akcija ,,Darom 2016". Kaip ir anksčiau Utenos rajono savivaldybės administracija renka informaciją apie akcijos ,,Darom 2016" metu planuojamas tvarkyti teritorijas. Į sąrašą (pridedamas) jau įtrauktas Skaistašilio miškas (Utenos mieste) bei teritorijos esančios Utenos rajono (kaimo) seniūnijose.
Kviečiame Utenos rajono įstaigas ir organizacijas (švietimo įstaigas, bendruomenes ir kt.), Utenos rajono gyventojus ir svečius siūlyti problemines erdves (esančias valstybinėje žemėje), kurias būtų galima įtraukti į akcijos ,,Darom 2016" tvarkomų teritorijų sąrašą ir registruotis joms tvarkyti.
Pasiūlymus galite teikti Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriui tel.: (8 389) 61 609, (8 389) 43520 ir el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki balandžio 18 d.

Tvarkomų teritorijų sąrašas.

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Pačkėnų laisvalaikio centre 2016 metų balandžio 21 d. 10:00 val. organizuojama gyventojų sueiga.
Darbotvarkėje:
1. Utenos VPK vadovų 2015 m. ataskaita, informacija socialinės rizikos šeimoms.
2. Veterinarijos specialistų informacija įvairiais gyvūnų sveikatos gerovės, maisto produktų kokybės, vartotojų interesų gynimo ir kitais aktualiais klausimais.
3. 2016 m. pasėlių deklaravimo naujovės.
Dalyvauja seniūnijos darbuotojai, Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai, krizių centrų darbuotojai, Utenos VPK pareigūnai, Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Seniūnijos administracija

LR žemės ūkio ministrė 2016-04-08 pasirašė įsakymą Nr. 3D -191 ‚;Dėl nacionalinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo". Pieno gamintojams, kurie 2015 m. gruodį - 2016 m. sausį pardavė žalią pieną pieno supirkėjams, bus išmokama 18 mln. Eur. parama iš valstybės biudžeto.
Taisyklėse nustatyta, kad už 1 karvę pieno gamintojai gaus 78,23 Eur., o pieno gamintojai, kurie yra kooperatyvo nariai ir tam kooperatyvui pardavė žalią pieną – 86,05 Eur. už 1 karvę.
Pieno gamintojų prašymai  dėl paramos išmokėjimo bus priimami seniūnijose nuo balandžio 11 d. iki balandžio 22 d.
Daugiau informacijos Utenos seniūnijoje teikia žemės ūkio specialistė  Indrė Dikinienė, tel. (8 698) 52399, (8 662) 42418.

Utenos rajono savivaldybės informacija

Visus, visus kviečiu 2016-04-15 18 val. į Vaikutėnų krašto bendruomenės visuotinį susirinkimą, kuriame atsiskaitysiu už praeitus metus, pakalbėsime apie mūsų krašto perspektyvas, ekologiją, vyksiančius projektus, renginius ir t.t.
Susirinkime dalyvauti kviečiami visi kas neabejingi Vaikutėnų kraštui, o priimti sprendimus galės tik balso teisę turintys bendruomenės nariai (tie kurie yra parašę prašymus ir sumokėję nario mokestį), todėl kas abejoja ar esate narys ar ne, galite pasiskambinti man ir pasitikslinti, po susirinkimo priimsim ir naujų narių prašymus ir narių mokestį.
Labai prašau, visų galinčių paremti bendruomenės veiklą pervedant 2 procentus nuo sumokėto Gyventojo pajamų mokesčio. Jei kils klausimų kaip pildyti paramos deklaraciją skambinkite ar rašykite 8-616-27558, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., užpildę priduokite į artimiausią VMI padalinį arba Vaikutėnų biblioteką. Deklaracijas užpildyti bus galima ir visuotiniame susirinkime ar talkos metu. Deklaracijų yra Vaikutėnų bibliotekoje.
Po susirinkimo UKC Sudeikių skyriaus Žemaitės 2 dalių komedija „Apsiriko", režisierė - Angelė Dikmonienė.
Taip pat primenu, kad 2016-04-22 Utenos seniūnija organizuoja talką Degučių kapinaičių tvarkymui, o 2016-04-23 Vaikutėnų krašto bendruomenė organizuoja pavasarinę talką „DAROM VAIKUTĖNUOSE 2016" kurios metu tvarkysime parką, gyvenvietės gatves ir Dičiūnų mišką. Todėl raginu visus būti aktyvius, kuo gausiau dalyvauti ir prisidėti prie organizuojamų akcijų.

Pagarbiai
Vaikutėnų krašto bendruomenės pirmininkas
Linas Vaitiekėnas
8-616-27558
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
www.facebook.com/vaikutenai

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasidės 2016 m.  balandžio 11 d. ir truks iki birželio 6 d. (pabaiga paankstinta viena savaite). Pavėluotai paramos paraiškas galima bus teikti iki liepos 1 d. tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos dydis bus mažinamas 1 %. Kaip ir ankstesniais metais, paraiškas bus galima pateikti seniūnijoje (pagal paramos gavėjo žemės ūkio valdos adresą) arba internetu, prisijungus prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos.
2016-2020 metų laikotarpiu pateiktoms paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoms bus taikomos 2015 m. gruodžio 4 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-897 patvirtintos tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklės.

Utenos seniūnijos bendruomenė prašo bendruomenės narius, seniūnijos gyventojus ir prijaučiančius bendruomenei žmones pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos Utenos seniūnijos bendruomenei.
Šios lėšos bus naudojamos šventėms organizuoti, bendruomenės jubiliatų pagerbimui, sporto varžyboms rengti ir nugalėtojų pagerbimui, kitoms bendruomenės reikmėms.
Turi būti užpildoma VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje pateikta 02 versijos prašymo forma FRO512, skirta užpildyti kompiuteriu, arba popierinė šio prašymo forma.
Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais:
- Centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu per EDS;
- Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui (turėti asmens dokumentą);
- Atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą).
Prašymo blankus išduoda mokesčių administratorius. VMI prie FM interneto tinklapyje (adresu www.vmi.lt) skelbiama prašymo forma, kurią gyventojas gali atsispausdinti arba užpildyti kompiuteriu. Nepamirškite, kad prašymai priimami iki 2016 m. gegužės 1 dienos.
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir prašome aktyviai remti.

Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Donatas Račinskas

Joomla templates by a4joomla